otrdiena, 2014. gada 11. februāris

Grāmata ir ceļā pie lasītājiem

Kazdangas pilī  7.februārī notika grāmatas "Kazdangas parks un tā Dieviņš" atvēršanas svētki.
Šai dienā kavējamies atmiņās par skolotāju Jāni Mežsētu, par viņa ieguldīto darbu, par viņa sirsnību, par viņa dzīvi. Māteru Jura Kazdangas pamatskolas bērni lasīja citātus no grāmatas un aizvilināja klausītājus tajos tālajos sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados, kas skolotājs Mežsēta aktīvi darbojās Kazdangā. Paldies skolotājai Rutai Eglītei, par to, ka sagatavoja šos lasījumus. Pasākumu ar dziesmām bagātināja Kazdangas mazie dziedātāji paldies skolotājai Sandrai Strazdiņai.
Un protams, vislielākais paldies grāmatas autoram Alfrēdam Lejam un skolotāja Mežsētas audzēknim Jānim Blūmam par ieguldīto darbu, lai šī grāmata nonāktu pie lasītājiem. Ja vēlaties iegādāties grāmatu, interesējieties pie mums pilī. 
TIC vadītāja 
Māra

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana