trešdiena, 2014. gada 29. janvāris

Kazdangas cālis 2014

Mazo vokālistu konkursa
“Kazdangas cālis 2014”

NOLIKUMS.

Mērķis: Veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, interesi par mūziku, skatuvi.

Organizētājs: Kazdangas Kultūras centrs

Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni no 3 līdz 11 g.vecumam (ieskaitot)
Dalībnieki startē 2 vecuma grupās:
v  3-6 gadi
v  7-11 gadi
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 1dziesma pēc brīvas izvēles. Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan  mūzikas instrumentu , gan fonogrammu pavadījumā.  

Norise un laiki: Konkurss notiks 2014.gada 30.martā plkst. 12:00
Kazdangas Kultūras centrā

Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē organizatoru izveidota  profesionāla žūrija.
 Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām , katrā grupā piešķirot Grand Prix(labākajam rezultātam), bet pārējiem dalībniekiem piešķirot nomināciju.

Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas Kazdangas Kultūras centrā, kā arī visos Aizputes novada Kultūras centros, Saieta namos un tautas namos(arī elektroniski).
Anketas iesūtīt/nogādāt Kultūras centrā vai uz e-pastu
(kazdanga.kc@inbox.lv)  līdz  2014.gada 20.martam vai iesniegt personīgi
Kultūras centrā- Inesei (tel. 26681805)
Dalības maksa: Eur 1.00 (Ls0.70) skatītājiem-Eur 0.70 (Ls 0.49)
Kontaktpersonas: Inese Birkenfelde 26681805


Nav komentāru:

Komentāra publicēšana