piektdiena, 2014. gada 24. janvāris

Grāmata „Kazdangas parks un tā Dieviņš” atkārtoti dodas pie lasītājiem

Skaisto var paņemt no visa- no sīka zieda, no dīgstošas zāles, no dzejas rindas, no krāsu un toņu daudzveidības, no visklusākās dziesmas... Bet darba mīlestība visvairāk iezaigojas skaistumā, ja to pasmeļ no patiesas cilvēka sirds. /Elza Mežsēta/
Ar šiem vārdiem sākas grāmata, grāmata par patiesu cilvēku un viņa darbu, par Kazdangu, par kazdandzniekiem un tiem, kuru sirds ielaidušas saknes šajā vietā, kas saauguši ar šo vietu, kas vienmēr būs neatņemama šīs vietas sastāvdaļa.  
Kazdangā atkal klāt kāds priecīgs notikums 7. februārī  plkst. 14.00  notiks Elzas un Jāņa Mežsētas, Alfrēda Lejas grāmatas „KAZDANGAS PARKS UN TĀ DIEVIŅŠ” atvēršanas svētki. Šis ir papildinātais, atkārtotais izdevums. Pirmo reizi grāmata pie lasītājiem nonāca 2008. gada vasarā  pateicoties  Kazdangas pagasta pārvaldes un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, toreiz grāmata tika izdota 205 eksemplāros.  Ir pagājuši 5.gadi kopš tā brīža un nu grāmata atkal mēro ceļu pie lasītājiem, pa šo laiku ir risinājušies dažādi notikumi un arī parkā ir notikušas dažāds pārmaiņas. Ar pēdējo gadu notikumiem un pārmaiņām Alfrēds Leja ir papildinājis jauno izdevumu.
Atkātotais izdevums savu ceļu pie lasītājiem šoreiz mēros pateicoties Kazdangas tehnikuma absolventam Jānim Blūmam, kurš grāmatas tapšanai ziedojis 1000 Ls un tā iespiesta 300 eksemplāros.Pateicoties arī Jāņa Blūma  atbalstam Kazdangā 1984.gada 28. jūnijā tika atklāts piemineklis Jānim Mežsētam Rožu kalniņā. Jānis Blūms ir viens no tiem cilvēkiem kura sirds ir saaugusi ar Kazdangu, ar viņa palīdzību ir paveiks ne viens vien labs darbs šai vietā.   
Šī ir grāmata, kas veltīta izcilā pedagoga, Kazdangas parka pētnieka un Latvijas patriota Jāņa Mežsētas piemiņai. Kazdandznieki skolotāju Mežsētu atceras ar lielu sirsnību, kā ļoti gaišu cilvēku. Viņam par katru parka koku bija savs stāsts un dzejnieks Imants Ziedonis savā "Kurzemītē" viņu nodēvējis par parka Dieviņu. Grāmatas pirmā daļa ir skolotāja Jāņa Mežsētas redzējums par Kazdangas parku, par Kazdangas liepām, celiņiem, dīķiem un takām. Bet otā daļa ir Alfrēda Lejas atmiņu stāstījums par skolotāju, par parku par līdzcilvēkiem un notikumiem Kazdangā, Kazdangas parkā.  Un kā Lejas kungs kādā sarunā nosmēja, ka varbūt kāds pēc gadiem to vēl papildinās, jo viss mainās, viss rit uz priekšu. Jo tikai pieci gadi un ir pagājušu un jau bija ko papildināt.
Katram aiz sevis esot jāatstāj, vai nu kaut, kas akmenī kalts, vai dabā veidots, vai grāmatā uzrakstīts. Pateicoties Alfrēda Lejas līdzdalībai ir tapuši vairākas piemiņas vietas Kazdangā, ir iestādīti vairāki piemiņas koki parkā un ir uzrakstītas vairāk kā desmit grāmatas. Un ceram, ka būs vēl. Es gribētu teikt, ka bagātīgi.
Ik dienu mēs radām notikumus, kas jau pēc mirkļa ierakstās vēsturē. Paldies, ka ir cilvēki, kas notikumus pieraksta, paldies, ka ir cilvēki, kas ļauj šiem pierakstiem nonākt pie lasītājiem un palīdz rasties atkal jauniem notikumiem. Un šoreiz pateicoties šādiem cilvēkiem radīsim notikumu.
 Aicinām visus uz grāmatas atvēršas notikumu Kazdangas pilī.
Māra Tīmane

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana