pirmdiena, 2014. gada 27. janvāris

„Barikāžu ugunskuru gaismā”

Otrdienas, 21.janvāra pēcpusdienā Kazdangas muzejs, sadarbībā ar Māteru Jura Kazdangas pamatskolu un ZS 45.nodrošinājuma bataljonu un tā komandieri Andri Riekstu aicināja visus barikāžu dalībniekus un tos, kuriem ir svarīgi zināt Latvijas vēsturi uz pasākumu „Barikāžu ugunskuru gaismā”.
          Pasākums muzejā iesākās ar Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēnu sagatavotu priekšnesumu – ļoti patriotiski un vīrišķīgi izskanēja zēnu ansambļa dziedātās dziesmas, jaukas saksofona melodijas un dzejolis. Paldies skolēniem par jauko pasākuma ieskaņu!
     Pēc tam bija iespēja tikties ar Ēvalda Valtera dēlu, barikāžu laika notikumu kinodokumentālistu Raitu Valteru, kurš ir viens no kino operatoriem, kura uzņemtie kadri paliks kā vēstures liecība par Latvijai izšķirošajām dienām, jo viņš bija viens no tiem, kas katru nakti fiksēja notikumus Rīgā. Sarunu noslēgumā pārsteidza R.Valtera teiktais, ka Rīgas skolās šādi pasākumi netiek rīkoti un barikāžu dalībnieki netiek aicināti.
      Labāk izprast 1991.gada janvāra Barikāžu notikumus palīdzēja Jura Podnieka studijas (to skaitā arī R.Valters) uzņemtā filma „Mūsu barikāžu laiks”, kurā bija skatāmi ne tikai kadri no barikādēm, bet izskanēja Latvijā pazīstamu cilvēku - J.Petera, I.Godmaņa, E.Veidemanes, M.Gaiļa viedokļi par tā laika notikumiem.
     Pēc pasākuma muzejā, pie Kazdangas pils visi varēja sasildīties pie iedegta ugunskura un baudīt Lauku virtuvē vārītu sakņu zupu un karstu tēju. Sildoties pie ugunskura, cik nu kuram atļāva stindzinošais aukstums, varējām vēl kavēties pasākuma viesu - barikāžu dalībnieku Aivara Miķelsona un Jāņa Blūma atmiņās par viņu piedzīvoto šajā vēsturiskajā laikā.
     Paldies Kalniņu ģimenei par lauku produktiem zupai!
     Vēl no zemessargu veterānu puses izskanēja viedoklis, ka skolās būtu nepieciešams ieviest patriotisko audzināšanu, tad, iespējams, nebūtu tik daudz izceļojušo uz ārzemēm, bet Latvija būtu dziļi sirdī.
     Paldies visiem, kuri atbalstīja pasākumu un uz tikšanos citu reizi!

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana