pirmdiena, 2014. gada 13. janvāris

Barikāžu ugunskuru gaismā


   Otrdien, 21.janvārī plkst.14:15 Kazdangas muzejs, sadarbībā ar Māteru Jura Kazdangas pamatskolu un ZS 45.nodrošinājuma bataljonu un tā komandieri Andri Riekstu aicina visus barikāžu dalībniekus un tos, kuriem ir svarīgi zināt Latvijas vēsturi uz pasākumu „Barikāžu ugunskuru gaismā”.
     Ieklausīsimies viesu - barikāžu dalībnieku Aivara Miķelsona un Jāņa Blūma atmiņās par viņu piedzīvoto barikāžu laikā.
     Būs iespējams tikties ar Ēvalda Valtera dēlu, barikāžu laika notikumu kinodokumentālistu Raitu Valteru, kurš ir viens no kino operatoriem, kura uzņemtie kadri paliks kā vēstures liecība par Latvijai izšķirošajām dienām, jo viņš bija viens no tiem, kas katru nakti fiksēja notikumus Rīgā.
     Tiks demonstrēta Jura Podnieka studijas filma „Mūsu barikāžu ugunskuri”. Pēc pasākuma muzejā, pie Kazdangas pils tiks iedegts simbolisks atmiņu ugunskurs un darbosies Lauku virtuve.
   Šogad aprit jau 23.gadskārta, kopš Latvijas Tautas frontes organizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem. Barikāžu laika notikumi risinājās Rīgā, taču valstiskās neatkarības aizstāvju vidū bija arī daudz kazdandznieku, tādēļ, pieminot šos notikumus, īpaši aicinu pasākumā piedalīties barikāžu dalībniekus.
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru