trešdiena, 2014. gada 29. janvāris

Kazdangas cālis 2014

Mazo vokālistu konkursa
“Kazdangas cālis 2014”

NOLIKUMS.

Mērķis: Veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, interesi par mūziku, skatuvi.

Organizētājs: Kazdangas Kultūras centrs

Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni no 3 līdz 11 g.vecumam (ieskaitot)
Dalībnieki startē 2 vecuma grupās:
v  3-6 gadi
v  7-11 gadi
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 1dziesma pēc brīvas izvēles. Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan  mūzikas instrumentu , gan fonogrammu pavadījumā.  

Norise un laiki: Konkurss notiks 2014.gada 30.martā plkst. 12:00
Kazdangas Kultūras centrā

Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē organizatoru izveidota  profesionāla žūrija.
 Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām , katrā grupā piešķirot Grand Prix(labākajam rezultātam), bet pārējiem dalībniekiem piešķirot nomināciju.

Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas Kazdangas Kultūras centrā, kā arī visos Aizputes novada Kultūras centros, Saieta namos un tautas namos(arī elektroniski).
Anketas iesūtīt/nogādāt Kultūras centrā vai uz e-pastu
(kazdanga.kc@inbox.lv)  līdz  2014.gada 20.martam vai iesniegt personīgi
Kultūras centrā- Inesei (tel. 26681805)
Dalības maksa: Eur 1.00 (Ls0.70) skatītājiem-Eur 0.70 (Ls 0.49)
Kontaktpersonas: Inese Birkenfelde 26681805


otrdiena, 2014. gada 28. janvāris

Motoklubs "AZ- Kazdanga" uzsāk ziemas sezonu

Aizvadītajā nedēļas nogalē 25 un 26 janvārī, Ādažos norisinājās Latvijas alternatīvās motosporta asociācijas rīkotās skijoringa sacensības 1. un 2. posms. Kur startēja Aizputes novada motoklubs "AZ-Kazdanga". Kur dalību ņēma MTK (mazā tautas klase) klasē Klāvs Baumanis un Kristaps Zitmanis-Zihmanis izcinot godpilno ceturto un trešo vietu, MTK Gints Selderiņš un Ingus Bahmanis izcīnot stabilu uzvaru abās dienās. LTK (lielā tautas klase) kuru pārstāvēja Aivars Zveja un Pēteris Likums ierindojoties abos posmos septītā vietā, LMK (lielā meistaru klase) pārstāvēja Gatis Zundovskis un Ingus Bahmanis izcīnot godpilno astoto un trešo vietu. Veterānu skioringa klasē startējot Aivaram Zvejam un Ingusam Bahmanis izdevās izcīnīt godpilno ceturto un trešo vietu. Pateicoties par atbalstu Lauku atbalsta dienestam un Aizputes novada domei, klubs "AZ-Kazdanga" progresē un spēj uzrādīt arvien labākus rezultātus, neatkarīgi no tā, ka uz šiem diviem posmiem AZ-Kazdanga nestartēja pilnā kluba biedru sastāvā.

"AZ-Kazdanga"
Valdes loceklis
Gints Selderiņš 

pirmdiena, 2014. gada 27. janvāris

„Barikāžu ugunskuru gaismā”

Otrdienas, 21.janvāra pēcpusdienā Kazdangas muzejs, sadarbībā ar Māteru Jura Kazdangas pamatskolu un ZS 45.nodrošinājuma bataljonu un tā komandieri Andri Riekstu aicināja visus barikāžu dalībniekus un tos, kuriem ir svarīgi zināt Latvijas vēsturi uz pasākumu „Barikāžu ugunskuru gaismā”.
          Pasākums muzejā iesākās ar Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēnu sagatavotu priekšnesumu – ļoti patriotiski un vīrišķīgi izskanēja zēnu ansambļa dziedātās dziesmas, jaukas saksofona melodijas un dzejolis. Paldies skolēniem par jauko pasākuma ieskaņu!
     Pēc tam bija iespēja tikties ar Ēvalda Valtera dēlu, barikāžu laika notikumu kinodokumentālistu Raitu Valteru, kurš ir viens no kino operatoriem, kura uzņemtie kadri paliks kā vēstures liecība par Latvijai izšķirošajām dienām, jo viņš bija viens no tiem, kas katru nakti fiksēja notikumus Rīgā. Sarunu noslēgumā pārsteidza R.Valtera teiktais, ka Rīgas skolās šādi pasākumi netiek rīkoti un barikāžu dalībnieki netiek aicināti.
      Labāk izprast 1991.gada janvāra Barikāžu notikumus palīdzēja Jura Podnieka studijas (to skaitā arī R.Valters) uzņemtā filma „Mūsu barikāžu laiks”, kurā bija skatāmi ne tikai kadri no barikādēm, bet izskanēja Latvijā pazīstamu cilvēku - J.Petera, I.Godmaņa, E.Veidemanes, M.Gaiļa viedokļi par tā laika notikumiem.
     Pēc pasākuma muzejā, pie Kazdangas pils visi varēja sasildīties pie iedegta ugunskura un baudīt Lauku virtuvē vārītu sakņu zupu un karstu tēju. Sildoties pie ugunskura, cik nu kuram atļāva stindzinošais aukstums, varējām vēl kavēties pasākuma viesu - barikāžu dalībnieku Aivara Miķelsona un Jāņa Blūma atmiņās par viņu piedzīvoto šajā vēsturiskajā laikā.
     Paldies Kalniņu ģimenei par lauku produktiem zupai!
     Vēl no zemessargu veterānu puses izskanēja viedoklis, ka skolās būtu nepieciešams ieviest patriotisko audzināšanu, tad, iespējams, nebūtu tik daudz izceļojušo uz ārzemēm, bet Latvija būtu dziļi sirdī.
     Paldies visiem, kuri atbalstīja pasākumu un uz tikšanos citu reizi!

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Kazdangas sporta ziņas janvārī

Janvārī divas sestdienas pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalījās Kazdangas 29. Ziemas spartakiādē. Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, pagasta iedzīvotāji bija daudz atsaucīgāki un divas sestdienas pavadīja sporta zālē aktīvi sportojot. Prieks bija redzēt komandas vienādos sporta tērpos gan basketbolā, gan volejbolā. Spartakiādē piedalījās 5 komandas, kuras pirmajā sestdienā cīnījās par medaļām basketbolā, volejbolā un šautriņu mešanā, bet otrajā sestdienā sacensības turpināja individuālajos sporta veidos (galda spēlēs).
Individuālie sacensību uzvarētāji: galda teniss – I.Selderiņa, J.Petrovics, novuss – D.Damberga, A.Košuks, dambrete – I.Rudīte, Dz.Roze, šahs – S.Holštroma, A.Plešanovs, šautriņas – L.Jonkusa, I.Arājs, zolīte – M.Ernšteins.
Sporta spēlēs komandas sakārtojās sekojoši: basketbols – „Radiņi”, „Versītis”, „HBN”, „ASK Ganības”, „Jaunsargi” – volejbols – ‘Jaunsargi”, „Versītis”, „HBN”, „ASK Ganības”, „Radiņi”. Spartakiādes kopvērtējumā: 1.v. HBN, 2.v. Jaunsargi, 3.v. Vērsītis, 4.v. Radiņi, 5.v. ASK Ganības. Sacensību 1.-3.vietu ieguvēji tika apbalvoti ar medaļām.


Sporta metodiķis: K.Rudītis

piektdiena, 2014. gada 24. janvāris

Grāmata „Kazdangas parks un tā Dieviņš” atkārtoti dodas pie lasītājiem

Skaisto var paņemt no visa- no sīka zieda, no dīgstošas zāles, no dzejas rindas, no krāsu un toņu daudzveidības, no visklusākās dziesmas... Bet darba mīlestība visvairāk iezaigojas skaistumā, ja to pasmeļ no patiesas cilvēka sirds. /Elza Mežsēta/
Ar šiem vārdiem sākas grāmata, grāmata par patiesu cilvēku un viņa darbu, par Kazdangu, par kazdandzniekiem un tiem, kuru sirds ielaidušas saknes šajā vietā, kas saauguši ar šo vietu, kas vienmēr būs neatņemama šīs vietas sastāvdaļa.  
Kazdangā atkal klāt kāds priecīgs notikums 7. februārī  plkst. 14.00  notiks Elzas un Jāņa Mežsētas, Alfrēda Lejas grāmatas „KAZDANGAS PARKS UN TĀ DIEVIŅŠ” atvēršanas svētki. Šis ir papildinātais, atkārtotais izdevums. Pirmo reizi grāmata pie lasītājiem nonāca 2008. gada vasarā  pateicoties  Kazdangas pagasta pārvaldes un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, toreiz grāmata tika izdota 205 eksemplāros.  Ir pagājuši 5.gadi kopš tā brīža un nu grāmata atkal mēro ceļu pie lasītājiem, pa šo laiku ir risinājušies dažādi notikumi un arī parkā ir notikušas dažāds pārmaiņas. Ar pēdējo gadu notikumiem un pārmaiņām Alfrēds Leja ir papildinājis jauno izdevumu.
Atkātotais izdevums savu ceļu pie lasītājiem šoreiz mēros pateicoties Kazdangas tehnikuma absolventam Jānim Blūmam, kurš grāmatas tapšanai ziedojis 1000 Ls un tā iespiesta 300 eksemplāros.Pateicoties arī Jāņa Blūma  atbalstam Kazdangā 1984.gada 28. jūnijā tika atklāts piemineklis Jānim Mežsētam Rožu kalniņā. Jānis Blūms ir viens no tiem cilvēkiem kura sirds ir saaugusi ar Kazdangu, ar viņa palīdzību ir paveiks ne viens vien labs darbs šai vietā.   
Šī ir grāmata, kas veltīta izcilā pedagoga, Kazdangas parka pētnieka un Latvijas patriota Jāņa Mežsētas piemiņai. Kazdandznieki skolotāju Mežsētu atceras ar lielu sirsnību, kā ļoti gaišu cilvēku. Viņam par katru parka koku bija savs stāsts un dzejnieks Imants Ziedonis savā "Kurzemītē" viņu nodēvējis par parka Dieviņu. Grāmatas pirmā daļa ir skolotāja Jāņa Mežsētas redzējums par Kazdangas parku, par Kazdangas liepām, celiņiem, dīķiem un takām. Bet otā daļa ir Alfrēda Lejas atmiņu stāstījums par skolotāju, par parku par līdzcilvēkiem un notikumiem Kazdangā, Kazdangas parkā.  Un kā Lejas kungs kādā sarunā nosmēja, ka varbūt kāds pēc gadiem to vēl papildinās, jo viss mainās, viss rit uz priekšu. Jo tikai pieci gadi un ir pagājušu un jau bija ko papildināt.
Katram aiz sevis esot jāatstāj, vai nu kaut, kas akmenī kalts, vai dabā veidots, vai grāmatā uzrakstīts. Pateicoties Alfrēda Lejas līdzdalībai ir tapuši vairākas piemiņas vietas Kazdangā, ir iestādīti vairāki piemiņas koki parkā un ir uzrakstītas vairāk kā desmit grāmatas. Un ceram, ka būs vēl. Es gribētu teikt, ka bagātīgi.
Ik dienu mēs radām notikumus, kas jau pēc mirkļa ierakstās vēsturē. Paldies, ka ir cilvēki, kas notikumus pieraksta, paldies, ka ir cilvēki, kas ļauj šiem pierakstiem nonākt pie lasītājiem un palīdz rasties atkal jauniem notikumiem. Un šoreiz pateicoties šādiem cilvēkiem radīsim notikumu.
 Aicinām visus uz grāmatas atvēršas notikumu Kazdangas pilī.
Māra Tīmane

otrdiena, 2014. gada 14. janvāris

Konkurss "Kazdangas pagasts jauniešu acīm"

Kazdangas tūrisma informācijas centrs izsludina video konkursu jauniešiem  „Kazdangas pagasts jauniešu acīm”, konkurss norisinās no 21. janvāra līdz 9. maijam. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 17. maijā, Kazdangas pilī muzeju nakts pasākuma laikā. Konkursā ir iespējas laimēt vērtīgas balvas, kā arī īpašas balvas no Aizputes novada uzņēmējiem. Ar konkursa nolikumu varat iepazīties Šeit>>>

pirmdiena, 2014. gada 13. janvāris

Barikāžu ugunskuru gaismā


   Otrdien, 21.janvārī plkst.14:15 Kazdangas muzejs, sadarbībā ar Māteru Jura Kazdangas pamatskolu un ZS 45.nodrošinājuma bataljonu un tā komandieri Andri Riekstu aicina visus barikāžu dalībniekus un tos, kuriem ir svarīgi zināt Latvijas vēsturi uz pasākumu „Barikāžu ugunskuru gaismā”.
     Ieklausīsimies viesu - barikāžu dalībnieku Aivara Miķelsona un Jāņa Blūma atmiņās par viņu piedzīvoto barikāžu laikā.
     Būs iespējams tikties ar Ēvalda Valtera dēlu, barikāžu laika notikumu kinodokumentālistu Raitu Valteru, kurš ir viens no kino operatoriem, kura uzņemtie kadri paliks kā vēstures liecība par Latvijai izšķirošajām dienām, jo viņš bija viens no tiem, kas katru nakti fiksēja notikumus Rīgā.
     Tiks demonstrēta Jura Podnieka studijas filma „Mūsu barikāžu ugunskuri”. Pēc pasākuma muzejā, pie Kazdangas pils tiks iedegts simbolisks atmiņu ugunskurs un darbosies Lauku virtuve.
   Šogad aprit jau 23.gadskārta, kopš Latvijas Tautas frontes organizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem. Barikāžu laika notikumi risinājās Rīgā, taču valstiskās neatkarības aizstāvju vidū bija arī daudz kazdandznieku, tādēļ, pieminot šos notikumus, īpaši aicinu pasākumā piedalīties barikāžu dalībniekus.
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

piektdiena, 2014. gada 10. janvāris

Tikšanās ar Andžeju Reiteru

13.februārī  Plkst. 17.30 Kazdangas pilī viesosies bioenerģētiķis Andžejs Reiters tikšanās tēma  „Laikmeta izmaiņas”.  Dalības maksa ziedojums EUR 10,-

pirmdiena, 2014. gada 6. janvāris

Izstāde "Ugunspuķes"

Kazdangas muzejā no 2014.gada 6.janvāra līdz 30.aprīlim  skatāma fotogrāfa  Arņa Gercāna izstāde „Ugunspuķes”  No cikla – „Četrdesmit gadus mans vaļasprieks – fotografēšana”.