piektdiena, 2013. gada 6. decembris

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā I kārta

Noslēdzies dokumentu saskaņošanas process ar nepieciešamajām iestādēm par būvdarbu pabeigšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā projektam  „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā I kārta”.
Projekta ietvaros ir veikti darbi:
-          notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ,,Avenes” rekonstrukcija,
-          kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija 50 m3/stundā,
-          jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Pamatskola 6m3/stundā  izbūve,
-          jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Valāta 6 m3/stundā izbūve,
-          kanalizācijas ūdens attīrīšanas stacijas izbūve ar jaudu 400 m3/diennaktī,
-          kanalizācijas tīklu izbūve ar kopējo garumu 2316 metri.
Būvdarbus veica akciju sabiedrība ,,UPB” būvdarbu vadītāja Vladimira Markeviča  vadībā. Būvdarbi veikti kvalitatīvi, pilnā apjomā un nolīgtajā termiņā. Ūdenssaimniecības projekts realizēts par kopējo summu 318 553,07 lati, tai skaitā Eiropas Savienības fonda finansējums 270 770,11 lati un pašvaldības budžeta finansējums 47 782,96 lati.
Aizputes novada domē 2013.gada 28.novembrī parakstīts akts par būvdarbu pabeigšanu un objektu nodošanu ekspluatācijā projektam  „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā I kārta”.

Izpilddirektors komunālajos pakalpojumos Jānis Tīmanis

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana