trešdiena, 2013. gada 11. decembris

Svētku dāvanu rokdarbu izstāde

Pilī līdz 18. novembrim apskatāmas divas izstādes: rokdarbu izstāde un zeķu izstāde "Ar vienu kāju Kalvenē ar otru Kazdangā".
Lielākā daļa no rokdarbiem ir iespējams iegādāties. 
Apmeklējot šo izstādi Tu vari iegādāties svētku dāvanas saviem mīļajiem.

Paldies čaklajām rokdarbniecēm par izstādes darbiņiem!


piektdiena, 2013. gada 6. decembris

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā I kārta

Noslēdzies dokumentu saskaņošanas process ar nepieciešamajām iestādēm par būvdarbu pabeigšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā projektam  „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā I kārta”.
Projekta ietvaros ir veikti darbi:
-          notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ,,Avenes” rekonstrukcija,
-          kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija 50 m3/stundā,
-          jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Pamatskola 6m3/stundā  izbūve,
-          jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Valāta 6 m3/stundā izbūve,
-          kanalizācijas ūdens attīrīšanas stacijas izbūve ar jaudu 400 m3/diennaktī,
-          kanalizācijas tīklu izbūve ar kopējo garumu 2316 metri.
Būvdarbus veica akciju sabiedrība ,,UPB” būvdarbu vadītāja Vladimira Markeviča  vadībā. Būvdarbi veikti kvalitatīvi, pilnā apjomā un nolīgtajā termiņā. Ūdenssaimniecības projekts realizēts par kopējo summu 318 553,07 lati, tai skaitā Eiropas Savienības fonda finansējums 270 770,11 lati un pašvaldības budžeta finansējums 47 782,96 lati.
Aizputes novada domē 2013.gada 28.novembrī parakstīts akts par būvdarbu pabeigšanu un objektu nodošanu ekspluatācijā projektam  „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā I kārta”.

Izpilddirektors komunālajos pakalpojumos Jānis Tīmanis