ceturtdiena, 2013. gada 28. novembris

Biedrība “Kodols” realizē projektu jauniešiem

Kazdangas un  apkārtnes jauniešiem šovasar bija iespēja vairāk uzzināt par savas dzīvesvietas kultūrvēsturi un palīdzēt popularizēt to kā tūrisma vietu.
Kazdangas nevalstiskās organizācijas biedrības“Kodols” sagatavotais projekts “Veiksmīgas tūrisma vietas un uzņēmējdarbības attīstīšana Kazdagā, vietējiem jauniešiem izpētot kultūrvēsturi un šodienas vērtības” kopā ar 18 Latvijas kopienu projektiem 2013.gadā ieguva finansējumu starptautiskā projektu konkursā “Eiropas iedzīvotāji kopienu attīstībai”. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas, attīstīt viņu profesionālās, sociālās prasmes, lai veicinātu tūrisma attīstību Kazdangā un aktivizētu sabiedrību.

Pirmais projekta pasākums bija pikniks pie pils. Vairāk nekā 20 jauniešu un bērnu pulcējās biedrības "Kodols" pie Kazdangas pils organizētajā piknikā, lai apspriestu aktīvās atpūtas iespējas pagastā. Lielākā daļa minēja, ka vēlas dažādot sporta aktivitātes; nodarboties ar peldēšanu un velobraukšanu. Vēl pie vēlamajām aktivitātēm jaunieši norādīja dziedāšanas un dejošanas iespēju dažādošanu un vajadzību pēc bērnu rotaļlaukuma, kas piemērots maziem bērniem, jo esošais vairāk piemērots lielākiem.
2.Kazdangas pagasta kultūrvēsturisko vietu un ekonomiski aktīvo saimniecību apskate
Jūlijā jaunieši devās braucienā pa Kazdangas pagastu. Skatījām Kazdangas Kultūras centru, Saieta namu, pili, Kavalieru namu, Kazdangas parku ar jaunizveidoto veloceliņu, atpūtas laukumu, Boju pili. Liela interese bija par jaunas ģimenes saimniekošanu „Sakaru” mājās. Beļajevu ģimene audzē gaļas liellopus, izveidojuši skaistu atpūtas vietu pie dīķa, rūpējas par dārzu. Zemnieku saimniecībā „Lilijas” jaunieši priecājās par sakārtoto vidi, peldējās dīķī un apbrīnoja Jonkusu ģimenes paveikto apkārtnes labiekārtošanā. Braucienā piedalījās brīvprātīgās jaunietes no Somijas un Spānijas, kas uzturējās Aizputes novadā.
3.Senās amatu prasmes -„Cepu, cepu kukulīti”
Ceļot godā mūsu senču tradīcijas, 20.septembrī  Kazdangas pagasta „Torķos” notika Kazdangas muzeja rīkots pasākums. Dalībnieki viesojās pie ļoti viesmīlīgiem mājas saimniekiem Tumpeļiem un vēroja, kā top maizīte abrā, piedalījās mīklas mīcīšanā un kukulīšu veidošanā un nogaršoja gardo rudzu maizīti. Folkoristi Iveta un Vidvuds Medeņi organizēja rotaļas, dziedāšanu un mīklu minēšanu.
4.Kas jāprot gidam?

Sarunā Māteru Jura Kazdangas pamatskolā ar Liepājas pilsētas gidu Kristeru Kraftu atklājām, kas jāprot gidam un ko varam rādīt viesiem Kazdangā. Gids pārvalda vairākas svešvalodas, zina mūsu vēsturi, ir atvērts un visu laiku mācās. Bija interasanti uzzināt, ka Kristers vada ekskursiju grupas arī  pa Kazdangu parku un Kazdangas muzeju. Daži jaunieši pieteicās darboties kā brīvprātīgie gidi Kazdangā.
5. Ko paveicām projektā?

 Projekta laikā:
  • Iepazītas dabas un kultūrvēsturiskās vietas, aktīvās saimniecības
  • Apmācīti jaunieši tūrisma attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.
  • Popularizēti senie arodi –maizes cepšanas
  • Notika seminārs par ekociematu darbību
  • Notika seminārs par tūrismu un gida darbu
  • Izveidota pagasta kultūrvēstures karte
  • Stiprināta NVO „Kodols” darbība un sadarbība starp biedrībām un iedzīvotājiem

Dalība projektā jauniešiem devusi iespēju vairāk uzzināt par savu pagastu, iepazīt senos arodus, gida darbu, kā arī izteikt savas idejas, kā popularizēt Kazdangas vērtības un padarīt šo apkārtni pievilcīgāku iedzīvotājiem un viesiem.
NVO „Kodols” locekle  Biruta Konrāde

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru