piektdiena, 2013. gada 29. novembris

Aicinām uz tikšanos

Kazdangas biedrība „KODOLS” aicina iedzīvotājus uz diskusiju un viedokļu apmaiņu  „Ko mēs varam darīt, lai pagastā saglabātu, pilnveidotu un attīstītu savu apkārtni un dzīves vidi”. Diskusijā piedalīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra  Aizputes novada lauku attīstības konsultante Daiga Petrauska. Diskusija notiks 12.decembrī, ceturtdien, plkst.16.00 Kazdangas pilī.

ceturtdiena, 2013. gada 28. novembris

Biedrība “Kodols” realizē projektu jauniešiem

Kazdangas un  apkārtnes jauniešiem šovasar bija iespēja vairāk uzzināt par savas dzīvesvietas kultūrvēsturi un palīdzēt popularizēt to kā tūrisma vietu.
Kazdangas nevalstiskās organizācijas biedrības“Kodols” sagatavotais projekts “Veiksmīgas tūrisma vietas un uzņēmējdarbības attīstīšana Kazdagā, vietējiem jauniešiem izpētot kultūrvēsturi un šodienas vērtības” kopā ar 18 Latvijas kopienu projektiem 2013.gadā ieguva finansējumu starptautiskā projektu konkursā “Eiropas iedzīvotāji kopienu attīstībai”. Projekta mērķis bija sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas, attīstīt viņu profesionālās, sociālās prasmes, lai veicinātu tūrisma attīstību Kazdangā un aktivizētu sabiedrību.

Pirmais projekta pasākums bija pikniks pie pils. Vairāk nekā 20 jauniešu un bērnu pulcējās biedrības "Kodols" pie Kazdangas pils organizētajā piknikā, lai apspriestu aktīvās atpūtas iespējas pagastā. Lielākā daļa minēja, ka vēlas dažādot sporta aktivitātes; nodarboties ar peldēšanu un velobraukšanu. Vēl pie vēlamajām aktivitātēm jaunieši norādīja dziedāšanas un dejošanas iespēju dažādošanu un vajadzību pēc bērnu rotaļlaukuma, kas piemērots maziem bērniem, jo esošais vairāk piemērots lielākiem.
2.Kazdangas pagasta kultūrvēsturisko vietu un ekonomiski aktīvo saimniecību apskate
Jūlijā jaunieši devās braucienā pa Kazdangas pagastu. Skatījām Kazdangas Kultūras centru, Saieta namu, pili, Kavalieru namu, Kazdangas parku ar jaunizveidoto veloceliņu, atpūtas laukumu, Boju pili. Liela interese bija par jaunas ģimenes saimniekošanu „Sakaru” mājās. Beļajevu ģimene audzē gaļas liellopus, izveidojuši skaistu atpūtas vietu pie dīķa, rūpējas par dārzu. Zemnieku saimniecībā „Lilijas” jaunieši priecājās par sakārtoto vidi, peldējās dīķī un apbrīnoja Jonkusu ģimenes paveikto apkārtnes labiekārtošanā. Braucienā piedalījās brīvprātīgās jaunietes no Somijas un Spānijas, kas uzturējās Aizputes novadā.
3.Senās amatu prasmes -„Cepu, cepu kukulīti”
Ceļot godā mūsu senču tradīcijas, 20.septembrī  Kazdangas pagasta „Torķos” notika Kazdangas muzeja rīkots pasākums. Dalībnieki viesojās pie ļoti viesmīlīgiem mājas saimniekiem Tumpeļiem un vēroja, kā top maizīte abrā, piedalījās mīklas mīcīšanā un kukulīšu veidošanā un nogaršoja gardo rudzu maizīti. Folkoristi Iveta un Vidvuds Medeņi organizēja rotaļas, dziedāšanu un mīklu minēšanu.
4.Kas jāprot gidam?

Sarunā Māteru Jura Kazdangas pamatskolā ar Liepājas pilsētas gidu Kristeru Kraftu atklājām, kas jāprot gidam un ko varam rādīt viesiem Kazdangā. Gids pārvalda vairākas svešvalodas, zina mūsu vēsturi, ir atvērts un visu laiku mācās. Bija interasanti uzzināt, ka Kristers vada ekskursiju grupas arī  pa Kazdangu parku un Kazdangas muzeju. Daži jaunieši pieteicās darboties kā brīvprātīgie gidi Kazdangā.
5. Ko paveicām projektā?

 Projekta laikā:
  • Iepazītas dabas un kultūrvēsturiskās vietas, aktīvās saimniecības
  • Apmācīti jaunieši tūrisma attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.
  • Popularizēti senie arodi –maizes cepšanas
  • Notika seminārs par ekociematu darbību
  • Notika seminārs par tūrismu un gida darbu
  • Izveidota pagasta kultūrvēstures karte
  • Stiprināta NVO „Kodols” darbība un sadarbība starp biedrībām un iedzīvotājiem

Dalība projektā jauniešiem devusi iespēju vairāk uzzināt par savu pagastu, iepazīt senos arodus, gida darbu, kā arī izteikt savas idejas, kā popularizēt Kazdangas vērtības un padarīt šo apkārtni pievilcīgāku iedzīvotājiem un viesiem.
NVO „Kodols” locekle  Biruta Konrāde

otrdiena, 2013. gada 26. novembris

Kazdangas pagasta sporta ziņas

Līdz kārtējai Kazdangas ziemas spartakiādei ir atlicis viens mēnesis, tāpēc komandu kapteiņiem ir laiks padomāt par savas komandas komplektēšanu. Tāpat kā iepriekšējos gadus, spartakiāde tiek organizēta janvāra pirmajās sestdienās. Programmā: 4. janvārī –basketbols, volejbols, šautriņas, šahs, dambrete. 11. janvārī – novuss, galda teniss, zolīte. Lai komandas varētu sagatavoties sacensībām, svētdien, 8.decembrī plkst. 10:00 Kazdangas sporta zālē uz nelielu izspēlēšanos tiek aicināti galda tenisa, novusa un šautriņu cienītāji. Labu veiksmi.

Sporta metodiķis: K.Rudītis

pirmdiena, 2013. gada 25. novembris

Motociklu un moto ekipējuma iegāde biedrībai "AZ-Kazdanga"

Biedrība motoklubs „AZ-Kazdanga” tika dibināta šā gada 15.martā Kazdangas pagastā, kur aktīvi darbojas 15 kluba biedri. Kluba darbības veids vasarā ir moto, velo un ziemā skijoringa sacensības. Kazdangā jau vairākus gadu desmitus ziemā aktīvi nodarbojas ar skijoringu un lai šīs tradīcijas tiktu vairāk koptas un pilnveidotas biedrība vasarā piedalījās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība atklātā projekta konkursā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un iesniedza projektu  "Motociklu un moto ekipējuma iegāde biedrībai "AZ-Kazdanga" Lauku atbalsta dienests mūsu iesniegto projektu apstiprināja.  Projektā ir paredzēts iegādāties gan moto tehniku, gan ekipējumu. Projektu līdzfinansē Aizputes novada dome.
Projekta izmaksas ir   90% - 12519 Ls  - publiskais finansējums, 10 % - 1391 Ls - Aizputes novada dome
Projekts plānots realizēt līdz ziemas motosezonas sākumam, lai varam sasniegt jaunus rezultātus un piesaistīt jaunus dalībniekus šajā sporta veidā.  
Lielu pateicību klubs „AZ-Kazdanga” izsaka Aizputes novada domei par finanšu resursu piešķiršanu.


Motokluba „AZ-Kazdanga”
valdes loceklis Gints Selderiņš

Sveicot Latviju dzimšanas dienā!

Lai turpinātu novembra mēneša svētku noskaņu un sveiktu Latviju 95 dzimšanas dienā, 2013.gada 14.novembrī Kazdangas pilī viesojās mākslinieki no Liepājas. Dzejnieku – Irmas Markopas, Dzintras Zorgevicas un Ādolfa Gaujieša izpildījumā dzirdējām dzejoļus par Latviju un Latvijas skaisto dabu. Pasākumu jauki papildināja Andra Kristona dziedātās dziesmas ar klātesošo dzejnieku vārdiem Edmunda Talalasa muzikālajā pavadījumā. 
     Paldies māksliniekiem par koncertu!
Kazdangas pilī vēl līdz 10.decembrim varat pagūt apskatīties izstādi Grafikas maģija. Izstādē apskatāmi ļoti interesantā tehnikā tapuši darbiņi.

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

piektdiena, 2013. gada 15. novembris

Latvijas dzimšanas dienā!

Sirsnīgi sveicam visus svētkos!

Kur? 
Kur koki aug visstaltākie?
Kur mākoņi visbaltākie?
Kur putni dzied visskaļāk?
Kur zāle zeļ viszaļāk?
Dzimtenē.

Kur avoti visdzidrākie?
Kur kovārņi visgudrākie?
Kur kaķi ņaud vismīļāk?
Kur zivis peld visdziļāk?
Dzimtenē.

Kur velli lec visellīgāk?
Kur mellenes vismellīgāk?
Kur pļavas zied viskošāk?
Kur pasaulē vis drošāk? 
Dzimtenē.
Savā tautā.

/Pēteris Brūveris/

trešdiena, 2013. gada 13. novembris

Izstāde "Grafikas maģija"

     
    Kazdangas pilī no 2013. gada 4.novembra līdz 10.decembrim ir skatāma Rīgas Grafikas darbnīcas izstāde „ Grafikas maģija”. Tās rīkotāja, sadarbībā ar Kazdangas muzeju,  ir darbnīcas vadītāja grafiķe Ieva Helmūte, kuru kazdandznieki pazīst kā  vienu no Folkloras kopas dibinātājām. Kazdangas folkloras kopa šajā gadā atzīmē savu 25 gadu pastāvēšanas jubileju un šī izstāde ir kā dāvana un sveiciens Folkoras kopai šajā skaistajā dzimšanas dienā no pirmās kopas vadītājas Ievas Helmūtes.
     Grafikas darbnīca sākusi darboties  1997.gadā un  līdz 2009.gada maijam atradās Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskolas telpās. Darbnīcas vadītāja no pašiem pirmsākumiem grafiķe un mākslas pedagoģe Ieva Helmūte.
        2009.gada 15.oktobrī jaunajā mājvietā Galerijā Centrs, Rīgā tapa pirmie Estampi - grafikas klišeju atspiedumi uz papīra. Grafikas darbnīca nu jau ceturto gadu  aicina ikvienu interesentu kopā ar kādu no māksliniecēm grafiķēm Mētru Drulli, Elīnu Eleri, Indu Kauliņu, Ievu Helmūti un Ievu Ritumu iepazīt un atklāt grafikas mākslas noslēpumus.
         Jaunākajam darbnīcas dalībniekam ir 4 gadi, bet visaizrautīgākie   un ražīgākie ir sākumskolas vecuma bērni. Pieaugušie  darbnīcā satopami vairāk brīvdienās un vēlos darba dienu vakaros, lai radoši  izpaustos grafikas mākslā.
          Ik gadu tiek rīkotas visu darbnīcas dalībnieku  izstādes Latvijā un ārzemēs.  Estampu izstāde “Grafikas maģija” atklāta 2012.gada 19. novembrī Galerijā Centrs. 2013.gada janvārī tā bija skatāma Eiropas mājā, Rīgā. Daļa  izstādes no aprīļa līdz septembrim rotāja grāmatu namu “Valters un Rapa” Rīgā, Grobiņas bibliotēkā viesojās pavasarī un vasaras izskaņā, augustā, -galerijā “Mētras māja” Aizputē.
          Mazie mākslinieki piedalās starptautiskos konkursos un gūst panākumus- medaļas, diplomus un arī balvas. Tepat, mājās, Latvijas Bankas rīkotajā konkursā “ Mana sapņu monēta” 2008.gadā sešgadīgā Emīlija Adumāne ieguva galveno balvu. Emīlijas grafikas estamps “Cūciņa LAC 1” tika kalta sudraba monētā.
No 2012. gada novembra Grafikas darbnīcas rīcībā ir unikāla Mini grafikas prese, tāpēc Grafikas darbnīca var ceļot un drukāšanas priekus piedāvāt kultūras un korporatīvos pasākumos.
     Paldies Ievai Helmūtei par izstādi un aicinu visus to apskatīt!

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

otrdiena, 2013. gada 12. novembris

Latvijai un mīlestībai

14.novembrī plkst. 14:30  Kazdangas pilī uz pasākumu „Latvijai un mīlestībai” visus aicina Irma Markopa, Dzintra Zorgevica, Ādolfs Gaujietis un Andris Kristons. Pasākumā dzirdēsim Latvijai, mīlestībai un skaistajam Latvijas rudenim veltītu dzeju un dziesmas.

16.novembrī plkst.18.00 Kultūras centrā  Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts koncerts  “Tu - mūsu Latvija!" Pasākuma laikā godināsim “Goda Kazdandzniekus”


16. novembrī plkst.22.00 Kultūras centrā Valsts svētku balle kopā ar grupu “Velves” Ierašanās svinīgā tērpā! Ieeja Ls 3.00 (Eur 4.27) Galdiņus lūdzam rezervēt līdz 12.novembrim T. 26681805