trešdiena, 2013. gada 26. jūnijs

Tā mēs līgojām

Kurzemes folkloras kolektīvi 15. jūnijā sanāca kopā Ventspilī, ar savām dziesmām piepildot Livonijas ordeņa pili. Uz šo pasākumu vienkopus bija sabraukuši 26 kolektīvi. Pasākums notika uz divām skatuvēm. Dalībnieki sevi iepazīstināja uz Zaļās skatuves- lielajā pagalmā pils priekšā. Bet savukārt Zaļajā dārzā kopas brīvā atmosfērā tika stāstīts par dažādām tēmām, dziedāts un iets rotaļās. Šai dienā visi pilsētas muzeji bija bezmaksas atvērti pasākuma dalībniekiem, to arī mēs Kazdangas folkloras kopas dalībnieces izmantojām, pabijām gan Piejūras brīvdabas muzejā, gan izstaigājām Livonijas ordeņu pili. Mājupceļā apmeklējām teātra namu „Jūras vārti” kurā paskatījām tekstilmākslas izstādi „Kurzemes dimensijas” un, protams, pabijām arī pie jūras. Pilī un teātra namā mūs pavadīja gids Jānis Purmalietis paldies viņam par izsmeļošo stāstījumu.
Savukārt 21. jūnijā ielīgojām saulgriežus tepat kaimiņos Laidu pagasta Rudes muižā. Pasākumu pulcināja interesenti no tuvākas un tālākas apkārtnes. Sievas un vīri ar vainagiem galvā , ar trejdeviņiem pušķīšiem rokā piedziedāja un pieskandināja muižas sētu. Tika kurināti ugunskuri, pūdelis un arī ripināts ritenis no kalniņa lejiņā, kā arī lustīgi izkustinātas kājas danču solī. Šis vakars tika pavadīts kopjot latvisko tradīciju. Paldies biedrībai „Laidu laipa” par jauko uzņemšanu.
23. jūnijā Kazdangas folkloras kopa un Pūtēju orķestris ielīgoja svētkus tepat Kazdangas pagastā. Ciemojoties un aplīgojot pagasta ļaudis gan  Tebrās, gan Bjās, gan Valātā un arī Kazdangas centrā un, protams, arī Rokaižu pansionātā. Paldies visiem par jauko sagaidīšanu un gardiem cienastiem.
Paldies Artim par bildēm

Folkloras kopas dalībniece M. Tīmane

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana