piektdiena, 2013. gada 28. jūnijs

Baronu Manteifeļu mājupceļš...


   Vācu baroni ir pelnījuši gan labus vārdus, gan arī nopēlumus, taču daudzviet Latvijas ainavu grezno tieši baronu celtās pilis. Arī Kazdangā varam aplūkot vienu no klasicisma stilā celtiem pieminekļiem - Kazdangas pili, kurai pamatakmeni 1800.gadā lika barons Karls Gothards Ernsts fon Manteifelis. Šī dzimta bija viena no lielākajiem zemes īpašniekiem Kurzemē un Kazdangā saimniekojusi 300 gadus. Taču mainoties laikiem, tā ir iznācis, ka Manteifeļu dzimtai pils pieder līdz 1923.g.28.jūlijam, bet jau pirms tam - 1923.g.1.jūlijā tajā atver divgadīgo lauksaimniecības un zivkopības skolu.
     Lai nu kā ir bijis senāk, bet 26.jūlijā plkst.18:00 atgriezīsimies 90 gadu senā vēsturē, kad Kazdangas pilī visus aicinām piedalīties pasākumā „Baronu Manteifeļu mājupceļš...” Priecāsimies, ja būsiet apģērbušies atbilstoši minētajam laika posmam, bet, ja nē – atnāciet tāpat!

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana