trešdiena, 2013. gada 29. maijs

Nāc un apgūsti nūjošanas prasmi.
8. Jūnijā plkst.11.00 Kazdangā pie Pils notiks nūjošanas nodarbība. Instruktore, fizoterapeite Vineta Bukša mūs iepazīstinās ar nūjošanas vēsturi, tehnikas pamatiem, pamatsoļu apguvi, iesildīšanās vingrojumiem pirms un pēc nūjošanas,  neliels pārgājiens pa Kazdangas parka takām. Nodarbības laikā interesentus  nodrošinās ar nūjām.

Uz tikšanos Kazdangā.
Maija Purviņa


Mākslinieki Kazdangā


Maija sākumā Kazdangā viesojās 1. Starptautiskā mākslinieku plenēra dalībnieki. Kā jau kārtīgiem latviešiem pieklājas viesus uzņēmām godam ar plašu izglītojošu un izklaidējošu programmu -  iepazīstinājām ar Kazdangas pili, muzeju un kultūras centru un izklāstījām vēstures faktus, padižojāmies ar Kazdangas parka skaistumu, sniedzām ieskatu pūtēju orķestra „Kazdanga” mēģinājuma norisē un vakara noslēgumā pārsteidzām ar kopīgi gatavotām vakariņām uz ugunskura. Paldies, pūtēju orķestrim un tā vadītājam G. Simanovičam par atsaucību, kā arī Paldies Janai Kolosovai par palīdzību uguns zupas gatavošanā!
Šajā pat dienā, 1. Starptautiskā mākslinieku plenēra ietvaros Kazdangas kultūras centrā tika atklāta izstāde, kura sevī pulcē 11 Aizputes novada mākslinieku darbus. Sakām lielu paldies māksliniekiem, kuri piedalījās izstādes tapšanā - Z.Belēvičam, I.Ozolam, I.Rozenbahai, A.Ausmanei, I.Eidiņai, M.Drullei, A.Lieģei, M.Spīrei, I.Spīrei, G.Ruicēnai, V.Briedim . Izstāde Kazdangas kultūras centrā būs apskatāma līdz 21.jūnijam.
                          

                                                                               Inese Birkenfelde
(Kazdangas kultūras centrs)

otrdiena, 2013. gada 28. maijs

Muzeju nakts atbalss   
  Muzeju nakts – muzeju gada lielākais pasākums aizvadīts! Atbilstoši šī gada Muzeju nakts tēmai „Zaļā krāsa – mežs”, Kazdangas muzejs bija sarūpējis plašu programmu pilī, parkā un stadionā, gan sirdij, gan dvēselei, gan lieliem, gan maziem.
     Lai gan pasākums saucas Muzeju nakts, Kazdangā pasākumi jau sākās krietni agrāk, jau plkst.11:00, ar izstādes „Suņkopības vēsture Latvijā” atklāšanu. Paldies izstādes „Suņkopības vēsture Latvijā” autoram Jānim Pavlovskim par plašo ekspozīciju. Šāda ekspozīcija ir vienīgā Eiropā un tik plaša nav bijusi izstādīta nekur. Tādēļ izmantosim iespēju to apskatīt! Kazdangā tā būs apskatāma līdz 2013.gada beigām. Visi laipni aicināti!
     Visvairāk skatītājus pulcēja un vislielāko interesi izraisīja pils stadiona apkārtnē notiekošais, jo tajā visus ar košiem un interesantiem tērpiem priecēja Skrundas suņu skoliņas dalībnieki ar šovu „Sarkangalvītes un raganas piedzīvojumi”. Tikpat interesanti bija noskatīties Latvijas sporta suņkopības federācijas organizētajās suņu sacensībās. Arī dabas tēvs ļāva visā mierīgi noskatīties, jo visapkārt ducināt ducināja, bet nopietni nevienam netraucēja.
          Paldies Skrundas suņu skoliņai un personīgi Rutai Samsonovai, atraktīvajiem šova dalībniekiem par iespēju redzēt šovu, jo pieļauju, ka šāda veida izrādi daudzi redzēja pirmo reizi. Paldies Agritai Volkovičai!
    Bērnu interesi piesaistīja darbošanās stafetē un jautrās izdarības parkā. Paldies Rudītei Štubei un Kasparam Rudītim par aktīvu darbošanos ar bērniem stafetē un pie pils, kas vēlreiz apliecināja, ka jaunieši ir aktīvi, ar vēlmi darboties. Paldies Mārai Tīmanei par aktīvu darbošanos konkursā „Meža dīvainības un ne tikai”.
     Paldies lektoriem – Gitai Veisai un Jurim Zviedrānam par ļoti interesantajām un saturīgajām sarunām! Paldies radošo darbnīcu vadītājam Jurģim Gofmanam par atsaucību, lielo ieguldīto darbu jau pirms pasākuma, sagatavojot materiālus un aktīvu darbošanos pasākuma laikā!
     Patīkamu baudījumu dvēselei sniedza koncerts vakara noslēgumā, Lienes Normontas un Elīnas Starķes izpildījumā, klausoties gan latviešu tautas dziesmas, gan populāras melodijas un oriģināldziesmas. Paldies par abām jaunajām solistēm!
     Paldies izturīgākajiem medniekiem Antonam Garjānam un Gundaram Sisenim par klātesošo iepazīstināšanu ar interesanto stāstījumu, par to, kas medniekam jāievēro gan uzturoties mežā, gan arī medījot, gan arī to, kas mežā notiek naktī.
     Paldies visiem palīgiem, lai šie svētki izdotos un ekspozīciju uzraugiem! Un, protams, paldies visiem apmeklētājiem, kuri apmeklēja pasākumus, jo bez Jums šī diena nebūtu tik izdevusies.
      Priecē tas, ka ar katru gadu Muzeju nakts apmeklētāju skaits ir krietni pieaudzis. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, tas ir krietni lielāks. Paldies visiem, kuri neskatoties uz to, ka dažādi interesanti pasākumi notika daudzviet, tomēr atrada iespēju un laiku apmeklēt arī Kazdangu un muzeja rīkotos pasākumus!
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma
Fragmenti no apmeklētāju viedokļa:
     Šogad „Muzeja nakts” ietvaros apmeklējām izstādi „Suņkopības vēsture Latvijā”, kurā uzzinājām, ka suņkopība attīstās jau 95 gadu garumā. Šāda kolekcija ir vienīgā Latvijā un Eiropā. Pēc izstādes apmeklēšanas noskatījāmies izrādi ar suņu aktieriem un to saimnieku izpildījumu. Skaistie tērpi gan sunīšiem, gan saimniekiem – burvīgi.
     Dienas kārtībā bija paredzētas arī sacensības. Kā skatītājam bija grūti noskatīties, kā sunīši var izturēt karstumu, bet kārtīga audzināšana un disciplīna, un brīvajos brīžos atvēsinošās peldes to palīdzēja pārvarēt. Vislielāko sportisko sagatavotību vajag, man šķiet, pašam suņa saimniekam, jo sunīši, piedaloties sacensībās, izpildīja stafetes ar tādu ātrumu, ka saimnieks nespēja tikt līdz. Sacensībās piedalījās dažādu sugu sunīši, un kategorijas arī bija dažādas. Balvās saņemot medaļas un diplomus, sacensību dalībnieki bija sajūsmā.
     Paldies liels par sniegto pasākumu tā organizētājiem – Ilzei Holštromai un pārējiem, kuri piedalījās.
     .... Ierodoties Kazdangā uz Muzeju nakts pasākumu, izstaigājot parku un izbaudot vietējo cilvēku viesmīlību, biju pozitīvi uzlādēta ilgāku laiku. Apskatot Kazdangas dendroloģisko parku varēja just senatnes elpu un mieru, ko dod koku patvērums. Klausoties Jura Zviedrāna aizrautīgajā stāstā, uzzināju cik šis parks ir bagāts ar dažādām reti sastopamām koku un citu augu sugām. Bija iespēja iemācīties kaut ko jaunu un atkārtot zināmo.
      .... Muzeju nakts pasākuma ietvaros Kazdangā 18. maijā bija daudz interesantu un vilinošu iespēju redzēt, uzzināt, atkārtot jau zināmo, iepazīt no jauna, vai vienkārši pabūt skaistā un sakoptā vietā ar labu auru un atsaucīgiem cilvēkiem. Ļoti vēlējos apmeklēt psiholoģes Gitas Veisas lekciju par tēmu „Krāsu simboliskā nozīme un tās pielietojums psiholoģiskajā atveseļošanā”. Abas ar draudzeni nolēmām atlikt savus neatliekamos lauku darbus un doties uz Kazdangu. Esmu gandarīta, ka to izdarījām. Psiholoģes lekcija pārvērtās par diskusiju. Tikšanās bija interesanta un deva vielu pārdomām. Bez lekcijas paspējām arī pastaigāt pa parku, pabūt Kazdangas pilī un izbaudīt vietējās ēdnīcas saimnieču gatavotos gardumus.
..... Viens no daudzajiem interesantajiem un izglītojošajiem pasākumiem Muzeju nakts ietvaros bija izstāde „Suņkopības vēsture Latvijā”. Ļoti iepriecināja iespēja noklausīties izstādes autora –suņkopības vēstures pētnieka Jāņa Pavlovska aizraujošo stāstījumu par izstādes eksponātiem, par 95 gadus ilgo suņkopības vēsturi. Prieks, ka izstādi varēsim skatīt līdz pat gada beigām un tieši Kazdangā.
     Iepriecināja pasākumi, kuri Kazdangā bija vērojami pirmo reizi – Skrundas suņu skolas organizētā izrāde „Sarkangalvītes un raganas piedzīvojumi”. Cik skaisti sunīšu un viņu saimnieku tērpi! Cik lieliska aktieru spēle! Cik izdomas bagāts pasākums! Arī suņu federācijas organizētie suņu paraugdemonstrējumi un sacensības Kazdangas sporta laukumā notika pirmo reizi un izraisīja lielu skatītāju interesi. Paldies suņu īpašniekiem par viņu ieguldīto darbu, pacietību, izturību savu mīluļu skološanā un dalīšanos savā pieredzē un darba rezultātā ar mums skatītājiem. Un atkal apstiprinājās teiciens – „Suns – cilvēka labākais, uzticamākais draugs.”
     Visus šos interesantos, saistošos, izglītojošos pasākumus mums sarūpēja aktīvās, izdomas bagātās Kazdangas muzeja darbinieces, muzeja vadītājas Ilzes Holštromas vadībā! Paldies! Veiksmi darbā!


pirmdiena, 2013. gada 27. maijs

Bibliotēkā mainās daba laiks


Kazdangas pagasta bibliotēka no  1.jūnija līdz 31. augustam  sestdienās slēgta.

„Es mīlu Kazdangu mežģīnēs…..”


Maijs. Kad viss jau sazaļojis, parkā zied  vizbulītes, neaizmirstulītes , tulpes, bibliotēkā notika dzejnieka Imanta Ziedoņa atmiņas pēcpusdiena.
  Pasākumā ar savām atmiņām piedalījās M. Tamsone, J.Kolns un A. Leja.
Klausījāmies M. Ozolas izpildītos skaņdarbus. S. Lukša lasīja I.Ziedoņa „Dzelteno pasaku”. M. Šimanska  klātesošos iepriecināja ar fragmentiem  I.Ziedoņa  krājumu epifāniju lasījumu.
  Paldies muzeja vadītājai Ilzei par izstādi „Imantam Ziedonim -80”
Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām varējām klausīties Imanta Ziedoņa balss ierakstus.
                                              Kazdangas pagasta bibliotekāre Inese

Kazdangā brauc ar velo, augstpapēžu kurpēs, ancukos un ne tikai....

Kazdangā 5. maijā notika ne tikai pavasara tirgus, bet arī velo orientēšanās sacensības.
Šajās sacensībās piedalījās velo braucēji gan no Kazdangas, Aizputes, Liepājas, Kuldīgas un arī Dobeles. Orientēšanās sacensībās  varēja startēt individuāli un arī komandās. Sacensību laikā bija ne tikai jāatrod kontrolpunkti, bet arī jāatpazīst pa ceļam  esošie ozoli, sacensību dalībniekiem nācās atbildēt arī uz dažādiem jautājumiem. Tika vērtēts arī komandu noformējums īpaši pacentušies bija komandas „.... un citi”, kā arī komanda „Rozā” bet ne mazāk bija centusies komanda ar nosaukumu „Sportiskais glamūrs” .  
Pēc finiša visiem velobraucējiem  bija iespēja izcept pankūkas uz ugunskura.   Prieks bija sastapt dzīvespriecīgos un sportiskos velo braucējus.  Paldies visiem, kas piedalījās un kas palīdzēja pasākuma organizēšanā. 
Kazdangas TIC vadītāja Māra Tīmane

Zināšanas - rezultāts saskarsmei ar ārējo pasauli.


Maija sākumā Māteru Jura Kazdangas pamatskolas četrdesmit 4.-7.klases skolēni ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana Aizputes novada skolās sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu integrācijai izglītībā, darba prasmju attīstībai un sociālajai iekļaušanai” ietvaros devās ekskursijā uz Rīgu. Diena bija bagātīgi saplānota, lai skolēni pēc iespējas vairāk redzētu un uzzinātu. Pirmā pieturas vieta bija Starptautiskā lidosta „Rīga”, tad Latvijas Televīzija. Pēc mūsdienīgo objektu aplūkošanas bija iespēja iepazīt Kr.Barona muzeju un vakarā, ekskursijas noslēgumā, noskatīties izrādi „Sūnu Ciema zēni” Dailes teātrī.
Ekskursijā pa Starptautisko lidostu „Rīga” skolēni uzzināja par lidotas darbības principiem, tika iepazīstināti ar pasažieru rīcību no ierašanās brīža lidostā līdz izlidojumam. Skolēni iepazinās ar biļetes reģistrēšanas procesu, bagāžas nodošanu, izgāja drošības kontroli. Ar lidostas ekskursiju autobusu devās braucienā pa lidlauku, iepazīstoties ar dažādu lidmašīnu veidiem, lidmašīnu apkopi. 
Latvijas Televīzijā skolēni tika iepazīstināti ar dažādām uzņemšanas studijām, bija iespēja vērot seriāla „Četras istabas” reklāmas rullīša filmēšanu, dublēšanas ieraksta veikšanu. Skolēniem tika dota arī iespēja iejusties bērnu raidījuma „Ka te? - Es te!” varoņu lomās raidījuma filmēšanas studijā. Ekskursanti aplūkoja arī LTV muzeju. Skolēni secināja, ka darbs televīzijā nav viegls, jo bieži nākas atkārtot viena sižeta ierakstu, bet ir interesanti redzēt filmēšanas studijas, procesu.
Kr.Barona muzejā  skolēni tika iepazīstināti ar Kr. Barona dzīves gājumu, darbību, sakārtojot latviešu tautasdziesmas, bija iespēja aplūkot dažādus fotouzņēmumus no Kr.Barona dzīves, Dainu skapja kopiju, dzīvokļa iekārtojumu. Skolēni noskatījās filmu par Kr.Barona muzeju, atbildēja uz jautājumiem par redzēto.  Visus aizkustināja muzeja speciālista Andra Ērgļa tautasdziesmu dziedājums, pašam spēlējot kokli.
Noskatoties izrādi „Sūnu Ciema zēni” Dailes teātrī, skolēni ieguva tādas vērtīgas atziņas kā „viss ir jādara ar saviem spēkiem”, „ir jāpārvar slinkums, lai tiktu pie laba rezultāta”, „nevajag slinkot un gaidīt to, kā nav, vajag tikai padarīt darbu”.
Diena bija gara un ļoti piepildīta ar dažādām aktivitātēm. Pateicoties šādām ekskursijām, skolēni uzzina daudz jauna un viņiem rodas interese paplašināt savu redzesloku.

 Skolotāja Agrita Zundovska

piektdiena, 2013. gada 24. maijs

Suņu saiets Kazdangā.


2013.gada 18. maijā, Aizputes novada, Kazdangā – Muzeja nakts ietvaros notika Latvijas sporta suņkopības federācijas rīkots pasākums. Pasākumā bija iespēja iepazīties ar dažādu šķirņu, kā arī bezšķirņu sunīšiem, gan augumā lieliem, gan arī pavisam maziem.
            Pasākums tika atklāts ar izstādi „Suņkopības vēsture Latvijā” Izstādi atklāja tās autors – suņkopības vēstures pētnieks, humanitāro zinātņu maģistrs Jānis PAVLOVSKIS. Izstādes ekspozīcijās bija apskatāma suņkopības nozares attīstība Latvijā 95 gadu garumā. Jāpiebilst, ka šāda veida izstāde Eiropā ir vienīgā. Izstādi būs iespējams apskatīt Kazdangā arī turpmāko 7 mēnešu laikā.
            Pēc izstādes atklāšanas pasākumi ar sunīšiem turpinājās līdz pat vēlai pēcpusdienai. Kazdangā sabrauca sunīši no tuvas un tālas apkārtnes. Stadionā pie Kazdangas pils notika Skrundas suņu skoliņas organizēta izrāde „Sarkangalvītes un raganas piedzīvojumi”. Izrādē piedalījās suņu skoliņas audzēkņi, kopā ar saviem saimniekiem – pavisam 14 dalībnieki ar 13 sunīšiem. Interesanti bija skatīt, kā spēj kopā strādāt dažādu šķirņu sunīši. Pie tam sunīši bija skaisti saģērbti, atbilstoši pasakas tēliem. Izrādi sagatavoja scenāriste Anda BIRZNIECE, režisore un horeogrāfija Svetlana RUDZĪTE, kopā ar suņu skoliņas audzēkņiem un vadītājas Rutas SAMSONOVAS palīdzību.
            Pēc izrādes, skatītājiem tika dota iespēja redzēt, kā arī līdzi just Latvijas sporta suņkopības federācijas organizētas sacensības suņiem Nacionālajā daudzcīņā. Sacensībās piedalījās 7 dalībnieki ar 10 suņiem divās grupās – jauno suņu un mazo kucēnu grupā, kā arī pieaugušo un profesionālo suņu grupā. Sacensības tika atklātas ar parādi. Parādē varēja apskatīt sunīšus kopā ar nopelnītajām balvām. Skatītāji varēja redzēt arī 2012.gada Latvijas čempionus – vācu aitu šķirnes suni vārdā KORTEZO kopā ar saimnieku Egilu GRĀVERI, no Saldus novada.
            Uzvaras laurus šoreiz plūca sekojoši dalībnieki. Profesionāļu grupā 1.vieta Egīls GRĀVERIS ar suni KORTEZO no Saldus novada, 2.vieta Pēteris LEJA ar suni RĒZIJA no Rīgas un 3.vieta Ruta SAMSONOVA ar suni WIKINGS no Skrundas suņu skoliņas. Jauno kucēnu un mazo suņu grupā 1.vieta Ruta SAMSONOVA ar suni KORBA no Skrundas suņu skoliņas, 2.vieta Egīls GRĀVERIS ar suni TAIGERS no Saldus novada un 3.vieta Antra MILTA ar suni AMORA no Skrundas suņu skoliņas.
            Skrundas suņu skoliņas vārdā, izsakām pateicību visiem, kas atbalstīja un palīdzēja notikt šāda veida pasākumam. Paldies izrādes veidotājām scenāristei Andai BIRZNIECEI, režisorei un horeogrāfei Svetlanai RUDZĪTEI. Paldies par atbalstu un palīdzību izrādes tapšanā un izstādes iekārtošanā Kazdangas muzeja vadītājai Ilzei HOLŠTROMAI. Vislielākā pateicība AIZPUTES VETERINĀRĀS APTIEKAS pārstāvēm Dacei MILZARĀJAI un Dainai KALNIŅAI par atbalstu un skaistajām balvām sportistiem. Paldies visiem, kas atnāca, atbalstīja un juta līdzi. Uz tikšanos nākamajā reizē!
Skrundas suņu skoliņas pārstāvji.   

Meža ABC

Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants” Meža dienu ietvaros organizēja pasākumu  „Meža ABC”  skolēniem ar mērķi iepazīstināt, ieinteresēt un izglītot skolēnus par meža audzēšanas ciklu un procesiem mežā. Šogad pasākumā „Meža  ABC” vēlējās piedalīties ap 2500 skolēnu. Tā kā pasākums tika plānots mazākam skolēnu skaitam, notika izloze. Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 3. un 4.klase bija to 1200 laimīgo skolēnu vidū, kuri 17.maijā, ļoti siltā un saulainā dienā, devās uz Padures pagasta Struņķukrogu.
Skolēniem bija jāsagatavo arī mājas darbs - novēlējums Meža ABC viesu grāmatai uz koka ripas. Pasākuma laikā visu klašu sagatavotās koka ripas bija apskatāmas izstādē, vēl skolēnu veikumu varēs apskatīt  Kuldīgas Mākslas nama izstādē „Mežs krāsās, skaņās, sajūtās”  līdz 30.jūlijam.
Pēc pasākuma svinīgas atklāšanas skolēni varēja darboties 25 meža pieturās. Septiņas bija jāveic noteiktā secībā, pārējās varēja apmeklēt pēc izvēles. Meža pieturas bija ļoti dažādas un interesantas. Bija iespējams uzzināt gan par to, kā sagatavot augsni koku stādīšanai, gan kā stādīt kokus, noteikt koku vecumu, augstumu, aprēķināt  malkas kubatūru, atpazīt dažādus kokus, augus, dzīvniekus, kukaiņus, apskatīt un izpētīt mežizstrādes jaunāko tehniku - harvarderu un forvarderu, uzzināt, ko var izveidot no koka utt. Skolēni kopīgi no sagatavēm sanagloja māju pūcītei. Vēl bija iespējams uzzināt daudz dažādu lietu saistībā ar mežu, arī piedalīties spēļu pieturās, kurās bija padomāts par to, lai skolēni var darboties un izkustēties dažādās aktivitātēs.
Neskatoties uz to, ka diena bija ļoti karsta, izturējām līdz galam un sagaidījām pasākuma noslēgumu, saņēmām pārsteiguma balviņas un saldējumu. Gandarīti par paveikto devāmies mājupceļā , cerot uz piedalīšanos līdzīgā pasākumā arī citu gadu.
3.kl.audzinātāja Aina Šustere,
4.kl. audzinātāja Agrita Zundovska

otrdiena, 2013. gada 21. maijs

Zied, parks zied, smaržo un vilina....

 Parkā galva reibst no smaržu pārpilnības, tikko ziedēja kļavas, ozoli, vizbulītes un meža tulpes , nu jau zied ceriņi magnolijas un nemaz nebūs ilgi jāgaida, kad jasmīni reibinās ar savu pasakaino smaržu. Skaistums ir visapkārt jāiet to baudīt. Ikviens ir mīļi gaidīts Kazdangā to visu ieraudzīt un izbaudīt!

pirmdiena, 2013. gada 20. maijs

Kazdangas apļi 20131.jūnijā plkst. 1100 Kazdangā pie pils notiek kārtējais skrējiens „Kazdangas apļi”. Uz skrējienu tiek aicināti gan mazi, gan lieli skriet gribētāji. Skrējiens notiek 7. vecuma grupās.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 1.jūnijam plkst.1000.
Sīkāka informācija pie K.Rudīša (mob. 26165847)
Sporta metodiķis: K.Rudītis.

otrdiena, 2013. gada 14. maijs

Suņkopības vēsture Latvijā un...

2013. gada 18.maijā, Aizputes novada, Kazdangā - Latvijas sporta suņkopības federācijas rīkots pasākums - muzeja nakts ietvaros. 
Kazdangā kopā sanāks sunīši, lieli un mazi, šķirnes un bezšķirnes. Viss pasākums tiks atklāts ar izstādi "Suņkopības vēsture Latvijā". Suņkopības nozares attīstība 95 gadu garumā. Izstādi atklās tās autors, humanitāro zinātņu maģistrs Jānis PAVLOVSKIS. Tikai atklāšanas dienā izstādi būs iespējams apmeklēt par brīvu. Šāda veida kolekcija ir Eiropā vienīgā.
Aptuveni no pusdienas laika, Kazdangā sāks ierasties sunīši. Stadionā pie Kazdangas pils notiks "Skrundas suņu skoliņas" organizēta izrāde "Sarkangalvītes un raganas piedzīvojumi". Izrādē piedalīsies suņu skoliņas sunīši, kopā ar saviem saimniekiem.
Pēc izrādes, stadionā notiks Latvijas sporta suņkopības federācijas organizētas sacensības - Nacionālajā daudzcīņā suņiem. Startēs gan šķirnes, gan bezšķirnes sunīši.
Balvu fonda atbalstītāji - "AIZPUTES VETERINĀRĀ APTIEKA"
Stadionā notiks arī suņu izstāde.
Atnāciet - vediet līdzi savu ģimeni, lielus un mazus, draugus un paziņas, kā arī visus pārējos...
Būs ko redzēt, būs ko uzzināt, būs skaisti pavadīta diena, kopā ar cilvēka labākajiem draugiem - sunīšiem. Pasākumā ieeja bez maksas.