trešdiena, 2013. gada 30. janvāris

Kodoliņa ziņas


Biedrības „KODOLS” darbība
Aizputes novada Kazdangas pagastā nu jau gandrīz 6 gadus darbojas biedrība „KODOLS”, kuru dibināja 20 Kazdangas pagasta iedzīvotāji.
Šajos gados ir paveikts diezgan daudz un dažādām mērķauditorijām, gan bērniem – uzstādīts aktīvās atpūtas laukums pie daudzdzīvokļu mājām, sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, ko vada spāniete Rakele Moreno, realizēts labdarības projekts „Bērnu centrs Kazdangā”, kura rezultātā bērniem tika piedāvātas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlaboti bērnu sociālie apstākļi, gan jauniešiem – piedaloties NVA pasākumā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, kurā trīs jauniešiem 4 mēnešus tika dota iespēja iegūt praksi gan tūrisma, gan projektu asistenta un pasākumu organizēšanas jomā, rīkojot dažādus pasākumus jauniešu centrā, projekts Alokstes upes un krastu sakopšana, deva iespēju Kazdangas pagasta jaunsargiem (no Kazdangas, Laidiem, Cīravas un Laidiem) sakopt Alokstes upi posmā no Kannenieku tilta līdz Valatas pilskalnam, kā rezultātā upe tika attīrīta, lai to varētu izmantot aktīvai laivošanai, gan vēl pieaugušākiem – pieredzes apmaiņas braucieni, talkas, dažādas izglītojošas un radošas darbnīcas, veļas mazgātavas, pirts un dušas iekārtošana izremontētās telpās, un arī pensionāriem - sadarbībā ar Kopienu attīstības centru Rīgā, tika realizēts projekts tieši viņiem, piedāvājot iespēju piedalīties grāmatas atklāšanas svētkos, iepazīt citu valstu kultūras, eksotisko ēdienu pasauli un izveidot pašiem savu rokdarbu izstādi.
     19.februārī plkst. 16:00 bibliotēkas lasītavā visi biedrības „KODOLS” biedri tiek aicināti uz sapulci. Priecāsimies arī par jauniem dalībniekiem.
Biedrības valdes locekle Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana