trešdiena, 2012. gada 31. oktobris

Izstādes muzejā


Kazdangas muzejā šobrīd apskatāmas divas dažādas izstādes.
Viena ir Mākslas studijas „Palete” mākslinieces Guntas Grigores gleznu izstāde „Uzziedēšana”. Autores vārdiem sakot: „Uzziedēšanas brīnums tas ir dzīvības apliecinājums. Ziedēt var viss: gan koki, gan puķes, gan cilvēki, ūdens, gaisma, zeme, gan āmurs, kas nolikts uz galda. Svarīgi, kā mēs to uztveram. Ziedēšana tas ir brīnums, kas mūs uzrunā, dod spēku. Varbūt kādam var likties rudens, pabeigtības sajūta. Bet mēs pagaidām vēl dzīvojam, ziedam. Šodien, rīt. Gan jau mūs saskaitīs, gan nosvērs, atlobīs, savākos, paturēs vai pārdos, vai izmetīs. Gan jau. Bet tagad Tev ir jāzied.” Izstāde apskatāma līdz 30.novembrim.
 Otra izstāde „Pastnieks ir klāt!” izveidota, atzīmējot Pasaules pasta dienu. Izstādē apskatāma ne tikai pastā nopērkama produkcija – markas, aploksnes, atklātnītes, žurnāli un laikraksti (no iepriekšējā gadsimta produkcijas klāsta), bet arī pastu raksturojošas lietas – dažādi dokumenti, vēsturiski albumi, nozīmītes, vimpeļi un arī forma.
Paldies VAS” Latvijas Pasts” speciālistēm Lolitai Grāvītei, Marikai Langei un Zanei Plonei par lielo atsaucību (arī lietu atvešanu), lai izstādē būtu apskatāmas tik vēsturiskas lietas, kuras iepriekš bijušas apskatāmas arī Cinevillā - Pasta muzejā. Paldies – Maijai Purviņai, Mārai Tamsonei, Alfrēdam Lejam, Ivanam Pavlovskim, Marekam un Linardam Ņikiforoviem, Silvijai Raģelei, Jānim Sausim, Līgai Muceniecei un Arnoldam Strautmanim par dažādo izstāžu lietu klāstu.
Visi laipni aicināti uz Kazdangas muzeju!
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

otrdiena, 2012. gada 30. oktobris

Barona testaments un pankūka

Muzeji mūsdienās kļūst par interesantu sarīkojumu vietu.
Arī Kazdangas muzeju un Tūrisma un informācijas centru to darbinieces veido par aizraujošu notikumu vietu. Ir Muzeju nakts, ir dažādu dzīves jomu vēsturei veltītas pēcpusdienas, izstādes.
27.oktobrī pirmo reizi piedzīvojām Leģendu nakti. Apmeklētāji nezināja, ko dzirdēs, kādu izdarību virpulī tiks ierauti. Noslēpumainības noskaņu izraisīja gaismeklīšiem rotātā pils fasāde, mazītiņas gaismiņas kā jāņtārpiņi rādīja taciņas no pagraba līdz ceturtajam stāvam.
Apmeklētājus sagaidīja jauns, smaidīgs sulainis un aicināja zālē, kur pie tējas galdiņa, greznos krēslos atlaidušies, tērzēja baronu pāris. Viņi reižu reizēm izkomandēja apsviedīgu istabeni, kas tecēja kā adatiņa. Protams, visi greznojušies agrāko gadsimtu tērpos.
No paša barona un istabenes dzirdējām leģendu par Manteifeļa senča zeltu. Tā atrašanās vieta esot norādīta, kaut kur noslēptā testamentā. Kāds no Manteifeļu dzimtas baroniem esot, to rūpīgi meklējis gan zemē, gan pils mūros, bet atradis tikai vīnu.
Bijām vairāki desmiti pirmās tūres apmeklētāji (pavisam esot bijuši ap 100 piedzīvojumu meklētāji). Pēc izlozes sadalījāmies divās komandās – testamenta tīstokļa meklētājos un ābolu lasītājos. Mēs naski steidzāmies pa noslēpumainajiem gaiteņiem, lai izpildītu uzdevumus. Tika atrasti vairāki tīstokļi, bet daži izrādījās anekdošu teksti. Ābolus arī salasījām divreiz vairāk, tos vajadzēja arī nomizot un sagriezt žāvēšanai. Vienlaikus arī konkurss par garāko ābola mizas strēmeli, par maisiņos slēptu produktu pazīšanu. Pats barons un istabene tajā laikā stāstīja faktus par pils vēsturi, bet baronese drebinājās un prasīja laulātajam draugam astoņus kažokus, bet saņēma tikai vienu. Notika arī sacensības šaušanā ar kaķeni.
Baroni mūs uzaicināja uzrakstīt novēlējumus. Tos apzīmogoja pats barons un istabene ieslēdza seifā līdz nākošajam gadam, kad tos nolasīs. 
Lāpu gaismā cepām pankūkas un vēl klausījāmies stāstus par vēsturi.
Būtu jauki, lai Leģendu nakts atkal atkārtotos citugad!
Māra TamsoneLeģendu nakts piedzīvojumi Kazdangā!

Tikko - 27.oktobrī visā Latvijā izskanēja Leģendu nakts. Arī šis pasākums ir kļuvis leģendārs, jo bija pirmais! „Leģendu nakts Latvijas pilīs un muižās” tika organizēts ar mērķi popularizēt katrā muižā un pilī „dzīvojošās” leģendas. Kazdangas pilī šajā vakarā tika izceltas divas leģendas „Barona testaments” un „Skopais un bargais barons.”
Kazdangas pils Leģendu nakts apmeklētājus gaidīja plkst.18:00 un 21:00, kad visus viesus izklaidēja pats barons Manteifelis ar savu uzticamo saimi. Uz barona testamenta apspriešanu bija sanākuši gana daudz dalībnieku, tāpēc nebija jābrīnās, ka arī testamenta ruļļu bija vairāk nekā viens, tos atrada un atrada vēl un vēl.
Priecēja, ka apmeklētāji bija gan no tuvākas, gan tālākas apkārtnes – Kazdangas, Aizputes, Lažas, Turlavas, Kuldīgas, Liepājas, Ventspils, Kandavas, Rīgas un, iespējams, vēl citurienes, kopskaitā ap 100. Paldies, ka Jūs šis pasākums ieinteresēja un tiksimies nākamajā Leģendu naktī, lai atkal izzinātu citas Kazdangas leģendas, kā arī vērtu vaļā seifu, lai izlasītu vēlējumus, kurus šajā Leģendu naktī aizzīmogotus ielikām barona seifā.
 Paldies Aizputes teātrim par atbilstoša vizuālā tēla nodrošināšanu!
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

trešdiena, 2012. gada 24. oktobris

335 gadi, tas ir daudz vai maz?


  Vakar, kad pa pils durvīm ienesa muižas krogus ēkas vējrādītājus bija 23. oktobris un līdz ar to šis datums kaut kādā mērā ierakstījās vēsturē. Tie kā vēstures liecinieki uz šīs ēkas jumta stāvējuši daudzus, jo daudzus gadus, 335 gadi ir pagājuši kopš kāds kalējs no vienkārša metāla gabala izkala šos vējrādītājus, mēs nezinām kā un kādā ceļā šie vēja rādītāji nonāca uz krogus ēkas jumta, bet to, ka tie ir daudz vecāki par šo ēku, tas nu vairāk vai mazāk ir skaidrs. Kādi vien vēji tajos ir pūtuši un tie vienmēr ir rādījuši pareizo virzienu. Uz šiem rādītājiem ir trīs gadu skaitļi 1677- domājams izgatavošanas laiks, tad nāk 1786 un 1903. Ko nozīmē šie divi gada skaitļi, mēs nezinām. Tādēļ lūgums, ja kādam ir plašāka informācija par šiem vējrādītājiem mēs par to noteikti priecāsimies. Šie vēja rādītāji ir ceļā uz atdzimšanu, tiem priekšā stāv restaurācijas darbi. Bet nu krogus mājas iemītniekiem kādu laiciņu būs jāpadzīvo bez šiem unikālajiem rādītājiem, bez to čīkstoņas un krakšķēšanas, kad rudens vēji pāršalks pār Kazdangu. 
pirmdiena, 2012. gada 15. oktobris

Leģendu nakts Aizputes novada muižās!


 Lai iepazītu Latvijas vēsturi, arhitektūru, notikumus un citas vērtības, kas glabātas simtiem gadu, 27.oktobrī durvis vērs pilis un muižas dažādos novados un aicinās ieklausīties un iejusties nostāstos, atklāt noslēpumus. Leģendu nakts ir jauna tradīcija, ko aizsāk Latvijas Piļu un muižu asociācija.

Dažas pilis būs atvērtas viesiem visu laiku, citur apmeklējuma laiki ir noteikti seansu veidā un sava dalība jāpiesaka iepriekš. Vislielākie ieguvēji būs tie, kas atradīs arī spēku un iespējas visu nakti ballēties un iejusties pils atmosfērā līdz rītam.


Aizputes novadā Kazdangas pilī viesus sagaidīs bargā barona Manteifeļa saime. Nostāstā par baronu Manteifeli ir vēl daudz neatklātu faktu un tāpēc šī nakts var būt tā, kad tieši Jūs apraugot barona īpašumus atradīsiet testamentu un uzzināsiet visu par noslēptajiem zelta podiem.
Seansu sākums pl. 18.00,  21.00
Ieeja bez maksas.

Aizputes novadā Apriķu muižā apmeklētājus sagaidīs sulainis, bet kučieris parūpēsies par muižas lauku izrādīšanu. Muižas pārvaldnieks iepazīstinās ar vis-vis-visunikālākajām Apriķu muižas vērtībām Tad ceļš tālāk aizvedīs uz lielajiem pagrabiem – šoreiz tie nebūs nekas vairāk kā „ īpašie ledus pagrabi”, kur lielajos baseinos būs iespēja „izmakšķerēt” pašiem lielās zivis no Mannerheima dīķiem. Ja makšķerēšana būs veiksmīga, tad būsiet nopelnījuši nogaršot Baltās dāmas īpaši iecienīto zivju zupu.
Šajā naktī būs iespēja iepazīt arī citas muižas relikvijas un klausīties romantisko mīlas stāstu, ko veltīs Mannerheima kungs savai Anastasijai.
Muižas bēniņos notiks Rūķu dzīres un ielūgts ir ikviens, kas tikpat mazs kā rūķis un gatavs doties Rūķu pasaulē.
Seansu sākums pl. 18.00,   20.00,  23.00
Ieeja bez maksas.

Aizputes Padures muižā jeb Lažas internātskolā ciemiņi iejutīsies pils atmosfērā, kas būs kā kaleidoskops no barona fon Osten Sakena laikiem līdz mūsdienām, būs gastronomiski, fiziski un garīgi pārsteigumi. Staigājot par pili Jūs varētu pārsteigt lepnais barons fon Osten Sakens un uzaicināt uz kādu kāršu partiju, neizpaliks arī satikšanās ar bargo baronesi, kā arī pašreizējie pils iemītnieki iepriecinās Jūs ar mazu koncertiņu.
Seansu sākums pl.19.00, 22.00
Ieeja bez maksas.
piektdiena, 2012. gada 5. oktobris

Ūdens enerģētikas seminārs


3.novembrī plkst. 11.00
Kazdangas pilī tikšanās ar  Latvijas ūdens   enerģētikas speciālistu Māri Zvauni.
 saruna par sadzīvisko enerģētiku, āderēm   laukiem, Māras zemes enerģētiku.
Iespēja pieteikties pārbaudīt savas mājas izvietojumu, ūdens kvalitāti, pirts vietas izvēli , āderes utt. Līdzi varat ņemt    savu dzeramo ūdeni, būs iespēja noteikt tā enerģētiku.
Ieeja Ls 3,-
Vairāk informācijas  un pieteikšanās  T. 29103813

ceturtdiena, 2012. gada 4. oktobris

Ciemos pie pasakas


Pasaku terapija ir kā zināšanu komplekts par to, kā nodot zināšanas par dvēseles garīgo ceļu un cilvēka sociālo realizāciju, tā ir audzinoša sistēma, kas atbilst cilvēka garīgai dabai. Tā atklāj zināšanas, kas mīt cilvēka dvēselē un vienlaikus ir dziedinošas. Zināšanas par pasauli, tajā notiekošajiem procesiem un savstarpējām attiecībām, kā arī jēgas meklējuma procesu.
Tatjana Zinkēviča Jevstigņejeva – pasaku terapēte
Šajās dienās atgriezīsimies bērnībā, sameklēsim savu spēka avotu un radīsim jaunu scenāriju vecām un ierastām situācijām. Pārlūkosim  ārējās un iekšējās attiecības, konfliktus, steriotipus  un pretrunas , kas vadājušas mūs pa apli, kā neganti vadātāji, likdami apmaldīties visikdienišķākajā dzīves situācijā un padarījušas mūs apmulsušus un bezpalīdzīgus. Tas ir saudzīgs un aizraujošs veids, kā strādāt ar savām vajadzībām, kauniem mērķiem un bezpalīdzības izjūtu. Darbs ar pasaku spēj atraisīt jaunu sākumu,  pieņemt jaunus, stratēģiski svarīgus lēmumus, lai dotu vietu izmaiņām.
Terapētiski strādājot ar pasaku atšifrēsim savus resursus, vājās un stiprās vietas, lai kā ceļamaizi līdzi paņemtu ticību sev, Laimes, Mīlestības un labklājības svētību.
Dienu plānojums
19.10.
18.00- 18.30 Ierašanās, reģistrēšanās, Iepazīšanās, iekārtošanās.
18.30-20.00 seminārs
20.00 Tējas pauze
21.00-22.00 seminārs
Naktsmiers
20.10.
9.00 brokastis
10.00 – 13.00 seminārs, ar tējas pauzi viducī
13.00-14.30 pusdienas laiks
14.30-19.00 seminārs, ar tējas pauzi viducī
19.00 vakariņas
Vakarēšana ar rokdarbiem (līdzi ņemam savu hobiju)
Nakts miers
21.10.
9.00 brokastis
10.00 – 13.00 seminārs, ar tējas pauzi viducī
13.00-14.30 pusdienas laiks
14.30-18.00 seminārs, ar kliņģeri galiņā
Atgriežamies mājās.
Semināra maksa 46,-Ls
Pieteikties pie Gitas Veisas, tel.:26773182 vai koordinatores Māras Tīmanes, tel.:29103813. 

trešdiena, 2012. gada 3. oktobris

Kazdang’ ir vien’ rigtīg’ fein’ viet’ Kurzemes vidienē!

Hei, hei ekskursant! Jau atkal aiz loga klauvē rudens lietus lāses, dabas krāšņā rota māj atvadu sveicienus siltajai vasarai, taču darba spars Kazdangā neapsīkst. Gluži otrādi, vai zini, kas tagad jauns Kazdangā un Kazdangas parkā?
Staigājot pa parku Jūs varat atrast baronu testamentu un noskaidrot kādas apslēptās mantas tad šeit glabājas!
 Tāpat jebkuram interesentam ir iespēja satikties ar spoku – Kazdangas baronu – un noskaidrot viņa dzīvesstāstu. Vai vienkārši pasēdēt uz jaunajiem soliņiem un baudīt dabas smaržas, vērot gājputnu graciozo aiziešanu un priecāties par septembrī sastādītajiem dzīvības pilnajiem kociņiem baroneses Līvenas laukumā pie atjaunotās peldētavas.
Ja būs vēlēšanās pastaigāt vairāk pa plašo Kazdangas parku, tad droši vari doties uz tikšanos ar skaisto, jauno meiteni pie Kazdangas dzirnezera, kura, iespējams, tieši Tev pačukstēs savu vārdiņu un Tu to varētu pastāstīt arī mums – pils iedzīvotājiem - par ko mēs ļoti priecātos un, iespējams, atalgotu Tevi ar kādu gardu kārumu no Skrīveru saldumiem J
Šāda gara pastaiga var radīt Tev daudz jautājumu par dabā un parkā redzamām lietām, tad droši vari ienākt pilī un jautāt Tūrisma un informācijas centrā, kā arī apskatīt Meža muzeja ekspozīciju, kur iespējams atradīsi atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Pils trešajā stāvā ir apskatāms Kazdangas muzejs, kur vari droši iepazīties ar dzīvi Kazdangā mazliet senāk atpakaļ – barona laiki, aptieka, Kazdangas tehnikums, zivsaimniecība, parks un daudz kas cits...
Kazdanga piedāvā iespējas baudīt kultūras pieskārienu apskatot dažādas izstādes gan šeit – pilī -, gan kultūras namā. Šobrīd pilī līdz 20. oktobrim ir apskatāma brīnišķīga pildspalvu gleznu izstāde ‘’Pildspalvas pieskāriens’’, kuras autore ir Aiga Legzdiņa, kā arī Jāņa Kalnmaļa gleznu izstādi kultūras namā.
Kultūras nams piedāvā apmeklēt un piedalīties dažādos koncertos un pasākumos, kas tiek rīkoti ik pa laikam gan lielākām, gan mazākām auditorijām. Kā arī iegriezies Kazdangas bibliotēkā, kur ir pieejams bezmaksas internets, iznomā telpas dažādām svinībām vai sev svarīgām atzīmējamām dienām un notikumiem, klases vakariem. Nepieciešamības gadījumā ir dušas telpas, kā arī vari izmazgāt veļu, apmeklēt pirti vai vienkārši pārnakšņo Kazdangā Saieta nama naktsmītnēs.
Kazdanga lepojas ar saviem viesmīlīgajiem iedzīvotājiem un tirgū konkurētspējīgajiem uzņēmumiem, kā, piemēram, SIA ‘’Nord con’’ vai SIA ‘’Elpa’’, kur ražo garšīgus piena produktus. Kurš gan nav dzirdējis par Kazdangas jeb ‘’Elpas’’ sieru, jogurtu u. c. kārumiem?

Rudīte Štube

Pastnieks ir klāt!


Atmiņu pēcpusdiena „Pasts – vienmēr ar mums” un izstāde „Pastnieks ir klāt!” Kazdangas muzejā
Mūsdienās dzīve nav iedomājama bez pasta pakalpojumiem. Ikdienā, cits biežāk, cits retāk, tomēr neiztiekam bez tiem, vienmēr priecājamies par vēstulēm un jaukām pastkartēm, apsveikumiem un telegrammām, kuras saņemam no mīļiem cilvēkiem.
Pasaulē pasta pirmsākumi meklējami tālajā 1874.gada oktobrī, kad dibināta Pasaules pasta savienība (Universal Postal Union), kas ir otra vecākā starptautiskā organizācija pasaulē un kuras mītne atrodas Šveices galvaspilsētā Bernē. Pasaules Pasta diena ir viena no svinamajām dienām, šogad to pasaulē un arī Latvijā atzīmē jau 43.reizi.

Arī Kazdangas pastam ir sena vēsture, tādēļ par godu Pasaules pasta dienai Kazdangas muzejā 25.oktobrī plkst.14:00 tiek rīkota atmiņu pēcpusdiena „Pasts – vienmēr ar mums!”  Aicinu visus interesentus, īpaši Kazdangas pastā strādājušos un joprojām strādājošos uz šo pasākumu. Kopīgi atcerēsimies:
            • cik sena ir Kazdangas pasta vēsture;
            • kur pasts ir atradies Kazdangā;
            • kādi darbinieki ir bijuši Kazdangas pastā;
            • kas mainījies pasta darbībā u.c. interesantas lietas.
Kazdangas muzejā par godu Pasaules pasta dienai tiek veidota izstāde „Pastnieks ir klāt!”. Izstādē būs apskatāmas markas un aploksnes, dažādas lietas un priekšmeti, kas saistīti ar pasta daudzveidīgo darbību. Lai izstāde izdotos interesantāka un daudzveidīgāka, aicinu visus piedalīties izstādes tapšanā.
 Atnesiet uz Kazdangas muzeju līdz 22.oktobrim jebkādu pasta produkciju - markas, aploksnes, telegrammas u.c. priekšmetus, kas raksturo pasta darbību un mēs parādīsim tos citiem no 25.oktobra līdz 7.decembrim izstādē „Pastnieks ir klāt!”.

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Lai būtu prieks

Īstenojot projektu Latvijā „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai”, Aizputes novada Kazdangas pagastā realizē projektu „Alokstes upes un krastu sakopšana – tūrisma un sporta attīstībai Aizputes novadā”, ko finansē Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma. 412. Kazdangas jaunsargu vienība (jaunsargi no Kazdangas, Cīravas un Laidiem) kopā ar Kazdangas pamatskolas skolēniem un NVO „KODOLS” biedriem, instruktora Kaspara Rudīša vadībā jau trīs dienas strādājuši, lai padarītu brīvāku Alokstes plūdumu, lai pa lielāko Kazdangas upi varētu laivot, talcinieki strādāja posmā no tilta pie Kanneniekiem līdz Dzirnezeram.
Darba apjoms liels, jo liels. Strādāt vajadzēja smagi ar zāģiem, cirvjiem, vilkt siekstas, zarus un nozāģētās kritalas no ūdens. Tos darbus veica gan no laivām, gan krasta. Laivas bija jāvada kā slaloma trasē, krasta brikšņos tikt uz priekšu grūti.
Bebri ir čakli dzīvnieki un prasmīgi celtnieki. Lai izārdītu viņu daudzos aizsprostus, talciniekiem nācās pamatīgi pūlēties.
Redzot ar kādu aizrautību, sparu un izveicību strādā jaunieši un par to, ka slapji līdz kaklam, tikai pasmejas, liekas, ka nav nekā tāda, ko jaunsargi nevarētu paveikt.
Jācer, ka tiem, kas ikvienu vietiņu, kur viņi bijuši, ir piedrazojuši un sabojājuši, nāks sapratne, ka tīra apkārtne ir īsta vērtība, ka postīt citu darbu ir gļēvi, tāpēc Alokstē nenonāks cilvēku mestas lietas.
Vēl darba daudz, lai pavasarī, kad Alokstē ūdens līmenis visaugstākais, pa upi varētu laivot. Tas būs ļoti patīkami un interesanti. Tiks arī gandarījums un prieks par paveikto.

Talciniece Māra Tamsone

pirmdiena, 2012. gada 1. oktobris

Rudens talka


6. oktobrī Kazdangas parka sakopšanas talka
Visi interesenti, kuri ir ieinteresēti dzīvot sakoptā vidē, tiek aicināti uz
Kazdangas parka sakopšanas talku. Šoreiz sakopsim taciņu Šēfera birzī.
Līdzi ņemsim darba sparu, labu garastāvokli, cirvīti, zāģīti, kādu sviestmaizi J
Tiksimies pie ‘’TOP’’ veikala , plkst. 10:00
Ja vēlies sīkāku informāciju, zvani: mob. 29103813, tālr. 63449755