trešdiena, 2012. gada 5. septembris

Velo orientēšanās Kazdangā


nolikums
Sacensību mērķis: Iepazīstināt iedzīvotājus ar Kazdangas kultūrainavu, parka infrastruktūru, popularizēt riteņbraukšanu kā ilgtspējīgu dzīvesveidu.
SACENSĪBU VIETA UN LAIKS:   Starts un finišs pie Kazdangas pils (Adrese: Jaunatnes gatve1, Kazdanga, Aizputes nov.).
Sacensības notiek 2012. gada 15. septembrī.
Pieteikšanās: uz vietas pie Kazdangas pils, reģistrācija no plkst. 1000
Dalībnieki: Visi interesenti, kuriem riteņbraukšanā ir pietiekama fiziskā sagatavotība, ievērojot transporta kustības un drošības noteikumus.
Sacensību norise: dalībniekiem ar kartes un kompasa palīdzību izmantojot velosipēdu iespējami īsā laikā jāapmeklē noteiktu skaitu apvidū atzīmētu kontrolpunktu un jāatzīmējas katrā kontrolpunktā, kā arī jāatbild uz jautājumiem. Kartes tiks izsniegtas pie pils..
Organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Orientēšanās laiks: no plkst. 1100 līdz 1300
Dalībnieki un distance: pirmsskolas vecuma bērniem – marķēta trase;        7 – 12 g. līdz 10 km; 13 – 16 g. ~10 km; 16 - ... g. ~20 km.
vieta: Kazdangas apvidus, parks.
Starta kārtība: Brīvs starta laiks, taču izbraukšanas brīdis tiek piefiksēts.
Finišā uzvarētājs ir tas, kurš visātrāk atradis visus kontrolpunktus un iesniedzis visvairāk pareizo atbilžu uz jautājumiem.
Distance: Mērogs 1:7500, H 2.5m
Vidēji blīvs grantēto un asfaltēto ceļu tīkls, samērā labi izbraucami parka celiņi.
Drošība: Dalībniekiem tiek lūgts padomāt par savu un apkārtējo drošību un ievēro ceļu satiksmes noteikumus, kā arī padomāt par velosipēda aprīkojuma prasībām. Velobrauciena rīkotāji neatbild par iespējamām traumām brauciena laikā.
Apbalvošana: plkst. 1500  1. - 3. vietu ieguvēji saņem balvu, kā arī specbalva par veiksmīgāko un interesantāko noformējumu. Pārsteiguma balvas par interesantāko,atraktīvāko noformējumu sev un velosipēdam.
Rīko:Distanču plānošana un ierīkošana – Kaspars Rudītis un Rudīte Štube
Kazdangas TICja rodas kādi jautājumi, droši jautā - Jaunatnes gatve 2, Kazdanga,
t. 29103813, e-pasts: kazdanga.tic@inbox.lv


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru