piektdiena, 2012. gada 21. septembris

Atpūtas vietas iekārtošana Kazdangā!


18.septembrī Kazdangā tika realizēts Latvijas Pašvaldības projekts „Iepazīstam koku visu reģionu pašvaldībās „Meža dienās 2012””. Kurzemē tika atbalstīti tikai divi projekti – Aizputes novada Kazdangas pagastā projekts „Ielūdz Kazdangas baronese!” un Talsu novada Īves pagasta Tiņģeres pils parkā. Projekta finansētājs - Meža attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas 585.00 LVL.
Jau pagājušajā gadā Kazdangā Meža dienu ietvaros, tika realizēts projekts, kuru atbalstīja Latvijas Pašvaldību savienība, kā rezultātā tika sākta atpūtas vietas iekārtošana. Šogad ar Meža attīstības fonda līdzekļiem, atbalstot projektu  „Ielūdz Kazdangas baronese!”, tika turpināta šīs atpūtas vietas labiekārtošana. Šis projekts ļāva papildināt to ar jauniem stādījumiem, kā arī iekārtot to ar galdu un soliņiem, un atkritumu urnu. Koka galds ar soliņiem un atkritumu urnu tika izgatavoti SIA „Kamenes”, stādi iegādāti SIA „Stādaudzētava Blīdene”.
Laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi, lai darbi veiktos raiti un labā noskaņojumā.  Pasākumā piedalījās 32 dalībnieki, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.klases audzēkņi ar klases audzinātāju Dzintru Kļaviņu,  muzeja un TIC darbinieki, parka entuziasti un kazdandznieki, kuri vēlas, lai Kazdangas parkā būtu vieta, kura priecē ne tikai pašus, bet arī Kazdangas viesus.
Paldies visiem čaklajiem stādītājiem, Jānim Lepsim un Maijai Purviņai par idejām, Kazdangas pagasta pārvaldei par atbalstu, Edgaram Janvārim par koku atbalsta mietiņiem un visiem, kuri sagatavoja vietu stādīšanai.
Kazdangas parks nu ir kļuvis daudzveidīgāks, savdabīgāks, skaistāks un sakoptāks. Šī atpūtas vieta ir labs papildinājums turpat netālu esošajai peldētavai, šķēršļu joslai, pludmales volejbola laukumiem u.c. aktīvās atpūtas objektiem Kazdangas parkā.
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru