piektdiena, 2012. gada 21. septembris

Atpūtas vietas iekārtošana Kazdangā!


18.septembrī Kazdangā tika realizēts Latvijas Pašvaldības projekts „Iepazīstam koku visu reģionu pašvaldībās „Meža dienās 2012””. Kurzemē tika atbalstīti tikai divi projekti – Aizputes novada Kazdangas pagastā projekts „Ielūdz Kazdangas baronese!” un Talsu novada Īves pagasta Tiņģeres pils parkā. Projekta finansētājs - Meža attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas 585.00 LVL.
Jau pagājušajā gadā Kazdangā Meža dienu ietvaros, tika realizēts projekts, kuru atbalstīja Latvijas Pašvaldību savienība, kā rezultātā tika sākta atpūtas vietas iekārtošana. Šogad ar Meža attīstības fonda līdzekļiem, atbalstot projektu  „Ielūdz Kazdangas baronese!”, tika turpināta šīs atpūtas vietas labiekārtošana. Šis projekts ļāva papildināt to ar jauniem stādījumiem, kā arī iekārtot to ar galdu un soliņiem, un atkritumu urnu. Koka galds ar soliņiem un atkritumu urnu tika izgatavoti SIA „Kamenes”, stādi iegādāti SIA „Stādaudzētava Blīdene”.
Laika apstākļi bija ļoti labvēlīgi, lai darbi veiktos raiti un labā noskaņojumā.  Pasākumā piedalījās 32 dalībnieki, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.klases audzēkņi ar klases audzinātāju Dzintru Kļaviņu,  muzeja un TIC darbinieki, parka entuziasti un kazdandznieki, kuri vēlas, lai Kazdangas parkā būtu vieta, kura priecē ne tikai pašus, bet arī Kazdangas viesus.
Paldies visiem čaklajiem stādītājiem, Jānim Lepsim un Maijai Purviņai par idejām, Kazdangas pagasta pārvaldei par atbalstu, Edgaram Janvārim par koku atbalsta mietiņiem un visiem, kuri sagatavoja vietu stādīšanai.
Kazdangas parks nu ir kļuvis daudzveidīgāks, savdabīgāks, skaistāks un sakoptāks. Šī atpūtas vieta ir labs papildinājums turpat netālu esošajai peldētavai, šķēršļu joslai, pludmales volejbola laukumiem u.c. aktīvās atpūtas objektiem Kazdangas parkā.
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

pirmdiena, 2012. gada 17. septembris

Paldies par piedalīšanos velo braucienā!

 15. septembrī Kazdangā notika velo orientēšanās sacensības, kurās dalībniekiem vajadzēja ne tikai atrast kontrolpunktus Kazdangas parkā un Kazdangas apvidū, bet arī paspēt atbildēt uz jautājumiem par Kazdangu un dažādiem tūrisma objektiem Kazdangā. Dalībnieki tika iedalīti četrās vecuma grupās: pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7 g., sākumskolas bērniem 7 – 12 g., jauniešiem 13 – 16 g. un iedzīvotāji no 17 gadu vecuma – pārstāvētas tika visas četras vecuma grupas. Paldies par atsaucību visiem 20 dalībniekiem, kuri atrada laiku un iespēju piedalīties šajā pasākumā. Par interesantāko noformējumu pārsteiguma balvas saņēma klauni, dakterītes un puķu meitenes, paldies par tik rūpīgu iepriekšēju sagatavošanos sacensībām. Un paldies Dieviņam par gana labvēlīgajiem laika apstākļiem, tikai nedaudz nolija, bet jau drīz parādījās saulīte. Pēc sacensībām, dalībniekiem brīvajā laiciņā līdz apbalvošanai tika piedāvātas arī dažādas spēles un aktivitātes pie pils. Tā kā dalībnieki bija priecīgi un ļoti apmierināti par velo orientēšanās sacensībām, tad nākošpavasar tās tiks rīkotas atkal.

Pirmskolas vecuma bērni līdz 7 g. –      1. v. Lauris Aleckis
Sākumskolas vecuma bērni  7 – 12 g.  
1. v. Madara Alecka,
2. v. Santa Holštroma,
 3. v. Mareks Ņikiforovs un Daniels Zitmanis – Zihmanis
13 – 16 g.  
1. v. Gunta Holštroma
2. v. Linards Ņikiforovs
17 g. līdz  ..      
1. v. Aigars Pavlovskis un Aivars Strazdiņš
2. v. Dzintra Derkevica un Rigonda Ņikiforova
3. v. Normunds AleckisUz tikšanos nākamreiz!
Rudīte Štube


ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris

Ielūdz Kazdangas baronese!

Kazdangas muzejs 2012.gada 18.septembrī plkst.14:00 aicina!
Turpināsim atjaunot baroneses Emilijas Karolinas fon Līvenas atpūtas vietu, papildinot to ar jauniem - filadelfu, ievu, magnoliju, forsītiju, veigelu – stādījumiem un ar galdu un soliņiem.
Šī atpūtas vieta ir labs papildinājums turpat netālu esošajai peldētavai, šķēršļu joslai, pludmales volejbola laukumiem u.c. aktīvās atpūtas objektiem Kazdangas parkā.
Jau pagājušā gada 15.septembrī baroneses Līvenas atpūtas vietā tika iestādīti pīlādži, īpaši ceriņu stādi un parka rozes. Projekta realizēšanā piedalījās apmēram 40 dalībnieku, kolektīvi to kuplināja bijušie Aizputes mežniecības darbinieki, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.klases audzēkņi un skolotāja, kā arī citi interesenti.
Atpūtas vieta tiks iekārtota, pateicoties Valsts Meža attīstības fonda un Latvijas Pašvaldību savienības atbalstītajam projektam - „Ielūdz Kazdangas baronese!”
    


trešdiena, 2012. gada 5. septembris

Velo orientēšanās Kazdangā


nolikums
Sacensību mērķis: Iepazīstināt iedzīvotājus ar Kazdangas kultūrainavu, parka infrastruktūru, popularizēt riteņbraukšanu kā ilgtspējīgu dzīvesveidu.
SACENSĪBU VIETA UN LAIKS:   Starts un finišs pie Kazdangas pils (Adrese: Jaunatnes gatve1, Kazdanga, Aizputes nov.).
Sacensības notiek 2012. gada 15. septembrī.
Pieteikšanās: uz vietas pie Kazdangas pils, reģistrācija no plkst. 1000
Dalībnieki: Visi interesenti, kuriem riteņbraukšanā ir pietiekama fiziskā sagatavotība, ievērojot transporta kustības un drošības noteikumus.
Sacensību norise: dalībniekiem ar kartes un kompasa palīdzību izmantojot velosipēdu iespējami īsā laikā jāapmeklē noteiktu skaitu apvidū atzīmētu kontrolpunktu un jāatzīmējas katrā kontrolpunktā, kā arī jāatbild uz jautājumiem. Kartes tiks izsniegtas pie pils..
Organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Orientēšanās laiks: no plkst. 1100 līdz 1300
Dalībnieki un distance: pirmsskolas vecuma bērniem – marķēta trase;        7 – 12 g. līdz 10 km; 13 – 16 g. ~10 km; 16 - ... g. ~20 km.
vieta: Kazdangas apvidus, parks.
Starta kārtība: Brīvs starta laiks, taču izbraukšanas brīdis tiek piefiksēts.
Finišā uzvarētājs ir tas, kurš visātrāk atradis visus kontrolpunktus un iesniedzis visvairāk pareizo atbilžu uz jautājumiem.
Distance: Mērogs 1:7500, H 2.5m
Vidēji blīvs grantēto un asfaltēto ceļu tīkls, samērā labi izbraucami parka celiņi.
Drošība: Dalībniekiem tiek lūgts padomāt par savu un apkārtējo drošību un ievēro ceļu satiksmes noteikumus, kā arī padomāt par velosipēda aprīkojuma prasībām. Velobrauciena rīkotāji neatbild par iespējamām traumām brauciena laikā.
Apbalvošana: plkst. 1500  1. - 3. vietu ieguvēji saņem balvu, kā arī specbalva par veiksmīgāko un interesantāko noformējumu. Pārsteiguma balvas par interesantāko,atraktīvāko noformējumu sev un velosipēdam.
Rīko:Distanču plānošana un ierīkošana – Kaspars Rudītis un Rudīte Štube
Kazdangas TICja rodas kādi jautājumi, droši jautā - Jaunatnes gatve 2, Kazdanga,
t. 29103813, e-pasts: kazdanga.tic@inbox.lv


Brīnišķīga izstāde


Nāc uz pili vingrot :)Šlāgermaratons