pirmdiena, 2012. gada 4. jūnijs

Konkurss „Putni dabā” noslēdziesKazdangas muzejā ir noslēdzies konkurss „Putni dabā”. Šajā konkursā ir piedalījušies tikai divi dalībnieki – Mareks Ņikiforovs un Linards Nikolas Ņikiforovs ar 7 fotogrāfijām par putniem. Fotogrāfijas apskatāmas Kazdangas muzejā. Paldies zēniem par atsaucību!
     Vēl līdz 15.jūnijam muzejā ir apskatāmas divas jaunas izstādes: „Zivkopība Kazdangā no 19.gs.vidus līdz mūsdienām”, kurā apskatāmi darbarīki un fotogrāfijas par zivsaimniecību Kazdangā, kā arī atmiņas par zivkopi Kārli Poriņu un Pāvilostas novadpētniecības muzeja izstāde „Zvejnieku sadzīve Pāvilostā”.
Paldies Zintai Pencelei, Mārai Eņģelei, Mārai Tamsonei, Agnijai Alksnei, Vaclovam Jonkusam, Linardam Ņikiforovam, Ainaram Bērziņam, Ivaram Ozolam par atsaucību izstādes tapšanā.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru