piektdiena, 2012. gada 11. maijs

Spēles „ Pērļu zvejnieki ”nolikumsAizputes novada „Muzeju nakts” spēles „Pērļu zvejnieki” nolikums.


Aizputes novada „ Muzeju nakts ” ir atraktīvs, izzinošs muzeju pasākums.
 „ Muzeju nakts „ spēle „ Pērļu zvejnieki ” ir sacensības ar dažāda rakstura, sarežģītības uzdevumiem.

Mērķis
 Iepazīt Aizputes novada muzejus, senlietu krātuves un interesanti, aizraujoši pavadīt brīvo laiku ģimenes un draugu lokā ar lieliskiem piedzīvojumiem.
Pasākuma norises vieta un laiks
*„ Muzeju nakts „ spēle „ Pērļu zvejnieki ” notiks 2012. gada 19. maijā.
* „ Muzeju nakts ” atklāšana plkst. 14.00 pie Aizputes novadpētniecības muzeja Skolas ielā1, Aizputē..
*„ Muzeju nakts ” noslēgums notiks Kazdangā pie Kazdangas pils muzeja.
*„ Muzeju nakts ” BALLE notiks Kazdangas kultūras centrā.
Spēles „ Pērļu zvejnieki „ dalībniekiem ieeja bez maksas.

Pasākuma norise
*Laika karte, pēc kuras varēs veikt maršrutu, tiks izsniegta katrai komandai „ Muzeju nakts „ atklāšanā vai katrā „ pērļu zvejas ” vietā.
Kā arī ar to var iepazīties Aizputes novada mājas lapā : www.aizputesnovads.lv .
*14.00 – „ Muzeju nakts ” atklāšana – Aizputes novadpētniecības muzejs
Spēles „ Pērļu zvejnieki ” laika karte
*14.00 – 16.00 – Aizputes novadpētniecības muzejs
*16.00 – 18.00 – Cīravas senlietu krātuve
*18.00 – 20.00 – Apriķu muzejs
*20.00 – 22.00 - Sieksātes „ Piena muiža „
*22.00 – 24.00 – Kazdangas muzejs
*00.30 – „ Muzeju nakts „ noslēgums
               „ Pērļu zvejnieki ” balvu izloze
            „ Muzeju nakts ” balle.

Pasākuma dalībnieki
*„ Muzeju nakts ” spēlē „ Pērļu zvejnieki ” var piedalīties jebkura persona individuāli vai komandā.
*Katrs spēles dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām, nodarītajiem zaudējumiem.
*Spēles „ Pērļu zvejnieki ” dalībniekiem jāievēro šī nolikuma prasības, kā arī jāievēro spēles tiesnešu, organizatoru prasības.
*Spēles „ Pērļu zvejnieki ” komandā drīkst būt ne vairāk kā četri dalībnieki.
*„ Pērļu zvejnieku ” komandai vēlams būt vienotā, netradicionālā noformējumā, atbilstoši „ Muzeju nakts ” tēmai  ZILĀ KRĀSA – JŪRA.

Pieteikšanās pasākumam
*Sākotnējā pieteikšanās līdz 16. 05. „ Muzeju nakts „ spēlei „ Pērļu zvejnieki ”Aizputes, Cīravas, Apriķu, Kazdangas muzejos, senlietu krātuvē.
*Pieteikuma veidlapa atrodama internetā – www.aizputesnovads.lv
*Pieteikumā jāuzrāda „ Pērļu zvejnieku ” komandas sastāvs.
Spēles „ Pērļu zvejnieki ” kārtība

*Komandu kustība notiek atbilstoši organizatoru izstrādātajam  „ pērļu zvejas ” maršrutam.
*„ Pērļu zvejai ” paredzēti 5 objekti – Aizputes novadpētniecības muzejs, Cīravas senlietu krātuve, Apriķu muzejs, Kazdangas pils muzejs, Sieksātes „ Piena muiža”.
* Katrā no objektiem „ pērļu zvejošanas ” iespējas – 2 stundas.
*Katrai komandai tiks izsniegta „ Muzeju nakts „ „ pērļu zvejas ” laika karte, pēc kuras vadoties jāveic „ pērļu zveja ”.
*„ Pērļu zvejnieku ” komandai „ pērļu zvejas ” vietas – muzeji, senlietu krātuve, obligāti jāapmeklē spēles laika kartē norādītajā laikā.
* Nepareizā laikā apmeklētās „ pērļu zvejas ” vietās nebūs iespējas
 „ nozvejot pērles ”.
Pasākuma norise, rezultātu apkopošana
*„ Pērļu zvejas ” vērtēšanā par pamatu tiek ņemta precizitāte, kādā tiek veikti sagatavotie uzdevumi.
* Par pareizi un precīzi veiktu uzdevumu, tiek saņemta viena „ PĒRLE „ , kuras summējas, izpildot visus uzdevumus.
*Par nepareizi, neprecīzi vai neveiktu uzdevumu „ PĒRLE ” netiek piešķirta.
*Komanda saņem „ PĒRLI „ tikai tad, kad uzdevums ir pareizi un precīzi izpildīts. 
*„ Pērļu zvejnieki ” „ PĒRLI ” saņem katrā „ nozvejas ” vietā, ja ir pareizi veikts dotais uzdevums.
*Komandas „ PĒRLES „ nozvejas rezultāti katrā objektā tiek pierakstīti uz oficiāliem „ nozvejas ” protokoliem. Pierakstus veic spēles tiesneši un pasākumu organizētāji, kad komanda ir veikusi uzdevumu.
*Ja komanda nav „ nozvejojusi ” nevienu „ PĒRLI „ , tā no spēles izstājas, tā nepiedalās balvu izlozē un „ Muzeju nakts „ balli apmeklē nopērkot ieejas biļeti.
*Katru „ pērļu zvejas ” objektu var apmeklēt divu stundu laikā, kurš ir norādīts „ Pērļu zvejnieku ” laika kartē.
* „ Pērļu zvejas ” rezultātu nosaka, saskaitot kopā „ PĒRLES ”par veiktajiem uzdevumiem.
*Katra „ PĒRLE „ iegūst vienu žetonu balvu izlozei. Cik ir „ nozvejoto pērļu”, tik žetonu katrai komandai piedalās balvu izlozē.
*Papildus „ PĒRLI ” komanda var iegūt par netradicionālu, interesantu komandas noformējumu.
*„ Pērļu zvejnieku ” komandas noformējums tiks vērtēts „ pērļu zvejas „ noslēgumā pie Kazdangas muzeja.

Apbalvošana – balvu izloze
 Spēles „ Pērļu zvejnieki ” organizators patur tiesības piešķirt papildus pārsteiguma balvas atraktīvākai, azartiskākai, precīzākai, saliedētākai komandai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru