trešdiena, 2012. gada 30. maijs

Muzeju nakts Kazdangā!2012.gada 19.maijā kā jau visā Latvijā un Eiropā, tā arī Kazdangā un Aizputes novadā tika atzīmēta Muzeju nakts ar dažādiem pasākumiem. Kazdangas muzejs kā pirmos jau plkst.12:00 gaidīja novada skolēnus, spēles „Pērļu zvejnieki” dalībniekus. Pēc svētku atklāšanas, kurā uzrunu teica Kazdangas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Moisejs un Aizputes novada kultūras vadītāja Sanda Zālīte, ar Vinetas Snipkes vadītā bērnu ansambļa skanīgu koncertu, tika dots starts „Pērļu zvejniekiem.” Lai nopelnītu „pērli”, katrai komandai bija jāatrod pieci objekti pilī un parkā ap to un katrā šajā vietā bija jāveic kādi uzdevumi. Kad visi uzdevumi godam bija paveikti un „Pērle” bija nopelnīta, tad pirms došanās uz nākamo – Sieksātes „Piena muižu” – skolēniem, pateicoties Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras robežapsardzības dienesta atsaucībai, bija iespēja iepazīties un iemēģināt Robežkontroles un robežuzraudzības aparatūru un speclīdzekļus, apskatīt mobilo novērošanas kompleksu (MNK), uzzināt, kā tas darbojas, kā tiek uzraudzīta Valsts jūras robeža. Visas dienas garumā Muzeju nakts apmeklētājiem bija iespēja noskatīties prezentāciju par jūras robežas apsardzību un uzraudzību, saņemt atbildes uz visiem sev interesējošiem jautājumiem par šo tēmu.
    Tā kā Muzeja nakts moto 2012. gadā bija „Zilā krāsa – jūra”, tad šajā dienā muzejā tika atklātas divas izstādes, atbilstoši tematikai: „Zivkopība Kazdangā no 19.gs.vidus līdz mūsdienām” un Pāvilostas novadpētniecības muzeja izstāde „Zvejnieku sadzīve Pāvilostā”, kura muzejā ir apskatāma līdz 14.jūnijam.
    Radošajās darbnīcās dienas laikā varēja radoši darboties gan zēni, gan meitenes. Sandras Krūmiņas vadībā bija iespējams izgatavot dažādas rotaslietas no dabas materiāliem, bet Jurģa Gofmana vadībā - bija iespējams tikt pašam pie sava kuģa, kurš pēc tam varēja piedalīties kuģīšu skriešanās sacīkstēs. Laika apstākļi un ceļavējš burām bija labvēlīgs, un visi kuģīši laimīgi tika pāri visām krācēm un nonāca līdz finišam. Tagad Kazdanga ir bagāta ne tikai ar to, ka Korejas kuģis nes vārdu „Kazdanga”, bet nu tā ir tikusi arī pie 25 kuģiem.
     Visiem interesentiem bija iespējams pārbaudīt savas zināšanas lielās krustvārdu mīklas atminēšanā un konkursā „Jūra – latviešu tautasdziesmās, dabā un sirdīs”, kā arī izdziedāt dažādas dziesmas, ne tikai par jūru.
     Pie pils visi varēja pamieloties ar pašu ceptām pankūkām pēc daudziem pazīstamās pavāres Agritas Volkovičas receptes.
     Jau dienas noslēgumā, pirms pieaugušo spēles „Pērļu zvejnieki” dalībnieku ierašanās, visus priecēja Liepājas TRIO ar koncertu „Nakts...Mīlestība...Pavasaris...”, kur visi klātesošie varēja baudīt A.Vivaldi, M.A.Mocarta, F.Šuberta, J.Štrausa u.c. slavenu komponistu skaņdarbus mākslinieču izpildījumā.
     Un nu jau drīz pilī ieradās „pērļu zvejnieki”. Viņu uzdevums bija sameklēt muzeja telpās visu nepieciešamo (āķi, žilku, pašu makšķeri un vēl arī – pašu lomu), lai varētu pilnvērtīgi makšķerēt. Kad makšķere bija sagatavota lietošanai, tad varēja ķerties klāt pašai makšķerēšanai. Bet pēc tam, lai nopelnītu „pērli”, visām komandām bija jārāda sava atraktivitāte anekdošu šovā, kas arī lieliski izdevās.
     Vakara noslēgumā, tika izlozēti visi laimīgie „pērļu zvejnieki”, kuri tika pie balvām, bet domāju, ka ikviens „pērļu zvejnieks” un muzeja apmeklētājs bija ieguvējs, tādēļ – uz tikšanos nākamgad Muzeju naktī!
     Kazdangas muzejs saka lielu paldies visiem, kuri palīdzēja, lai Muzeju nakts pasākumi būtu un labi izdotos!
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

trešdiena, 2012. gada 23. maijs

„Spēku apmaiņa ar augiem”


10..jūnijā plkst. 14:00 .
seminārs brīvā dabā
„Spēku apmaiņa ar augiem”
Iespēja iepazīt Kazdangas mežos un pļavās augošos augus, uzzināt par to dziednieciskajām īpašībām un lietošanu. Ikviens cilvēks spēj iemācīties:
* Kā atrast sev visnoderīgākos augus katram pašam sev jebkurā vietā, kur atrodaties.
* Kā iegūt nepieciešamo informāciju un atbalstu no augiem - elpošanas vingrinājumi.
* Kā sadarboties ar augu enerģētiskajām īpašībām – spēku apmaiņa ar augiem.
* Kā veidot dažādu veselības augu maisījumus tējām, pirtīm un virtuvei.
* Rezultātā katrs savāks savu tēju, pirtsslotu un aromaterapijas slotiņu.
Būs iespējams iegādāties gatavus zāļu tēju, pirtstēju un vannas zāļu maisījumus, saņemt konsultāciju par to lietošanu.
Nodarbību vada Marija Blūma-Kauliņa (VdzL sertifikāts Nr.0059, info: www.moirunams.lv)
Nodarbība varēt ilgt aptuveni 1,5 - 2 stundas.
Cena. Ls 2
Teoriju var palasīt šī gada "Ezotēriskajā gadagrāmatā", tur ir teksts un intervija.

Tikšanās pie Kazdangas pils un tad kopīgi brauksim uz pļavām, kas var brauc ar savu transportu
Priecāsimies, ja pieteiksiet par savu piedalīšanos T; 29103813 (lai varam saorganizēt transportu)

piektdiena, 2012. gada 11. maijs

Spēles „ Pērļu zvejnieki ”nolikumsAizputes novada „Muzeju nakts” spēles „Pērļu zvejnieki” nolikums.


Aizputes novada „ Muzeju nakts ” ir atraktīvs, izzinošs muzeju pasākums.
 „ Muzeju nakts „ spēle „ Pērļu zvejnieki ” ir sacensības ar dažāda rakstura, sarežģītības uzdevumiem.

Mērķis
 Iepazīt Aizputes novada muzejus, senlietu krātuves un interesanti, aizraujoši pavadīt brīvo laiku ģimenes un draugu lokā ar lieliskiem piedzīvojumiem.
Pasākuma norises vieta un laiks
*„ Muzeju nakts „ spēle „ Pērļu zvejnieki ” notiks 2012. gada 19. maijā.
* „ Muzeju nakts ” atklāšana plkst. 14.00 pie Aizputes novadpētniecības muzeja Skolas ielā1, Aizputē..
*„ Muzeju nakts ” noslēgums notiks Kazdangā pie Kazdangas pils muzeja.
*„ Muzeju nakts ” BALLE notiks Kazdangas kultūras centrā.
Spēles „ Pērļu zvejnieki „ dalībniekiem ieeja bez maksas.

Pasākuma norise
*Laika karte, pēc kuras varēs veikt maršrutu, tiks izsniegta katrai komandai „ Muzeju nakts „ atklāšanā vai katrā „ pērļu zvejas ” vietā.
Kā arī ar to var iepazīties Aizputes novada mājas lapā : www.aizputesnovads.lv .
*14.00 – „ Muzeju nakts ” atklāšana – Aizputes novadpētniecības muzejs
Spēles „ Pērļu zvejnieki ” laika karte
*14.00 – 16.00 – Aizputes novadpētniecības muzejs
*16.00 – 18.00 – Cīravas senlietu krātuve
*18.00 – 20.00 – Apriķu muzejs
*20.00 – 22.00 - Sieksātes „ Piena muiža „
*22.00 – 24.00 – Kazdangas muzejs
*00.30 – „ Muzeju nakts „ noslēgums
               „ Pērļu zvejnieki ” balvu izloze
            „ Muzeju nakts ” balle.

Pasākuma dalībnieki
*„ Muzeju nakts ” spēlē „ Pērļu zvejnieki ” var piedalīties jebkura persona individuāli vai komandā.
*Katrs spēles dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām, nodarītajiem zaudējumiem.
*Spēles „ Pērļu zvejnieki ” dalībniekiem jāievēro šī nolikuma prasības, kā arī jāievēro spēles tiesnešu, organizatoru prasības.
*Spēles „ Pērļu zvejnieki ” komandā drīkst būt ne vairāk kā četri dalībnieki.
*„ Pērļu zvejnieku ” komandai vēlams būt vienotā, netradicionālā noformējumā, atbilstoši „ Muzeju nakts ” tēmai  ZILĀ KRĀSA – JŪRA.

Pieteikšanās pasākumam
*Sākotnējā pieteikšanās līdz 16. 05. „ Muzeju nakts „ spēlei „ Pērļu zvejnieki ”Aizputes, Cīravas, Apriķu, Kazdangas muzejos, senlietu krātuvē.
*Pieteikuma veidlapa atrodama internetā – www.aizputesnovads.lv
*Pieteikumā jāuzrāda „ Pērļu zvejnieku ” komandas sastāvs.
Spēles „ Pērļu zvejnieki ” kārtība

*Komandu kustība notiek atbilstoši organizatoru izstrādātajam  „ pērļu zvejas ” maršrutam.
*„ Pērļu zvejai ” paredzēti 5 objekti – Aizputes novadpētniecības muzejs, Cīravas senlietu krātuve, Apriķu muzejs, Kazdangas pils muzejs, Sieksātes „ Piena muiža”.
* Katrā no objektiem „ pērļu zvejošanas ” iespējas – 2 stundas.
*Katrai komandai tiks izsniegta „ Muzeju nakts „ „ pērļu zvejas ” laika karte, pēc kuras vadoties jāveic „ pērļu zveja ”.
*„ Pērļu zvejnieku ” komandai „ pērļu zvejas ” vietas – muzeji, senlietu krātuve, obligāti jāapmeklē spēles laika kartē norādītajā laikā.
* Nepareizā laikā apmeklētās „ pērļu zvejas ” vietās nebūs iespējas
 „ nozvejot pērles ”.
Pasākuma norise, rezultātu apkopošana
*„ Pērļu zvejas ” vērtēšanā par pamatu tiek ņemta precizitāte, kādā tiek veikti sagatavotie uzdevumi.
* Par pareizi un precīzi veiktu uzdevumu, tiek saņemta viena „ PĒRLE „ , kuras summējas, izpildot visus uzdevumus.
*Par nepareizi, neprecīzi vai neveiktu uzdevumu „ PĒRLE ” netiek piešķirta.
*Komanda saņem „ PĒRLI „ tikai tad, kad uzdevums ir pareizi un precīzi izpildīts. 
*„ Pērļu zvejnieki ” „ PĒRLI ” saņem katrā „ nozvejas ” vietā, ja ir pareizi veikts dotais uzdevums.
*Komandas „ PĒRLES „ nozvejas rezultāti katrā objektā tiek pierakstīti uz oficiāliem „ nozvejas ” protokoliem. Pierakstus veic spēles tiesneši un pasākumu organizētāji, kad komanda ir veikusi uzdevumu.
*Ja komanda nav „ nozvejojusi ” nevienu „ PĒRLI „ , tā no spēles izstājas, tā nepiedalās balvu izlozē un „ Muzeju nakts „ balli apmeklē nopērkot ieejas biļeti.
*Katru „ pērļu zvejas ” objektu var apmeklēt divu stundu laikā, kurš ir norādīts „ Pērļu zvejnieku ” laika kartē.
* „ Pērļu zvejas ” rezultātu nosaka, saskaitot kopā „ PĒRLES ”par veiktajiem uzdevumiem.
*Katra „ PĒRLE „ iegūst vienu žetonu balvu izlozei. Cik ir „ nozvejoto pērļu”, tik žetonu katrai komandai piedalās balvu izlozē.
*Papildus „ PĒRLI ” komanda var iegūt par netradicionālu, interesantu komandas noformējumu.
*„ Pērļu zvejnieku ” komandas noformējums tiks vērtēts „ pērļu zvejas „ noslēgumā pie Kazdangas muzeja.

Apbalvošana – balvu izloze
 Spēles „ Pērļu zvejnieki ” organizators patur tiesības piešķirt papildus pārsteiguma balvas atraktīvākai, azartiskākai, precīzākai, saliedētākai komandai.