piektdiena, 2012. gada 20. aprīlis

Sakoptākā sēta Kazdangā 2012


Kazdangas pagasta pārvalde izsludina konkursu
„Sakoptākā sēta Kazdangā 2012”

Konkursa mērķis ir veicināt Aizputes novada Kazdangas pagasta administratīvās teritorijas ainavas veidošanu un teritorijas sakopšanu, rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā, kā arī atbalstīt iedzīvotāju labo gribu namu un to apkārtnes sakopšanai. Konkursa rīkotājs – Aizputes novada Kazdangas pagasta pārvalde.
Konkursa norises laiks ir no 1.jūnija – 20.jūnijam, kad tiek apsekotas un izvērtētas:
1. Lauku sētas;
2. Individuālās dzīvojamās mājas(kas atrodas ciematu teritorijās);
3. Daudzdzīvokļu mājas;
4. Iestādes un uzņēmumi.
Vērtēšanas komisijas sastāvā ir 5 cilvēki, kas izvērtējot, ņem vērā šādas pozīcijas:
1. Kopskats
2. Iebraucamais ceļš
3. Celiņi
4. Zāliens
5.  Augu kompozīcijas
6.  Atpūtas vietas
7.  Mazās arhitektūras formas
8.  Ēkas
9.  Atkritumu savākšana
              10. Karoga masts vai karoga turētājs
11. Pastkastīte
12. Īpašuma nosaukuma noformējums
Konkursa  rezultāti tiek paziņoti  2012.gada 23.jūnijā LĪGO svētku pasākumā. Īpašā balva tiek piešķirta SĒTAI, kuru apkopj tikai pensionāri. Balvu fonds tiek veidots no pašvaldības budžeta un sponsoru līdzekļiem.
Sīkāk ar nolikumu var iepazīties Kazdangas pagasta pārvaldē, Aizputes novada domē un Aizputes novada mājas lapā.

Būsim aktīvi – veidosim savu apkārtējo vidi patīkamu sev un baudāmu citiem!
Lai Jums veicas gatavojoties konkursam!

Kazdangas pagasta pārvalde

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru