pirmdiena, 2012. gada 30. aprīlis

Muzeju nakts Aizputes novadā


 Kazdangas muzejs

Muzeja adrese
Jaunatnes gatve-1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457
Muzeja tālrunis
63449755
Muzeja mājas lapas adrese
www.kazdangaspils.com
Pasākuma nosaukums
„Jūras aicinājums”
Norises laiks (19:00-01:00)*
Aktivitāte**
15:00 – 17:00
Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras robežapsardzības dienesta programma ar Apskates un kontroles nodaļas darbinieku piedalīšanos:
     ●Robežkontroles un robežuzraudzības aparatūras un speclīdzekļu demonstrēšana;
     ●mobilais novērošanas komplekss (MNK);
    ●prezentācija par jūras robežas apsardzību un uzraudzību.
15:00 – 01:00
Ekspozīcija „Zivkopība Kazdangā – no 19.gs.vidus līdz mūsdienām”
15:00 – 01:00
Izstāde „Zvejnieku sadzīve Pāvilostā”
16:00 – 18:00
Radošās darbnīcas: kuģīšu izgatavošana, kompozīciju veidošana, rotaslietu gatavošana no dabas materiāliem...
18:00 – 19:30
Kuģīšu, laiviņu skriešanās sacīkstes pa Aloksti „Mazs kuģīts peld uz jūru”
19:00 – 21:00
Piedzīvojumu taka „Jūra – uz zemes, virs zemes...”
19:00 – 21:00
Konkursi, viktorīnas, lielā krustvārdu mīkla „Jūra – latviešu tautasdziesmās, dabā un sirdīs”
21:00 – 22:00
Liepājas TRIO koncerts „Nakts. Mīlestība. Pavasaris”, spēlē Dita Barona – čells, Beata Zariņa-Blaščinska – vijole, Līna Andrejeva - klavieres
22:00 – 23:00
Zvejnieku stāsti pils pagrabā

 Aizputes novadpētniecības muzejs

Muzeja adrese
Skolas iela-1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Muzeja tālrunis
63448880, 29623284
Muzeja mājas lapas adrese
Norises laiks (14:00-01:00)*
Aktivitāte**
plkst.14.00
Muzeju nakts atklāšanas pasākums
Plkst.15.00 muzeja ēkas priekšā 
Radošās darbnīcas „REIZ SENSENOS LAIKOS, KAD TEBRAS UPE VĒL BIJA KUĢOJAMA...” Aicinām bērnus kopā ar vecākiem un vecvecākiem.

Plkst.16.00 muzeja izstāžu zālē
 „ŪDENS –DZĪVĪBAS UN SKAISTUMA AVOTS”  uz sarunu ielūdz Una Mārtiņsone

Plkst.18.00 muzeja izstāžu zālē
 „JA KAPTEINIS NEZIN OSTU, KUR DOTIES, NEVIENS CEĻAVĒJŠ TAM NEBŪS PA PRĀTAM”-  uz interaktīvu sarunu uzaicina personīgās un komandu izaugsmes trenere/ koučs Inta Santa. Tā būs interaktīva saruna par būšanu plūsmā, par savu jauno horizontu atklāšanu un laimīgu kuģošanu to virzienā.
Plkst.21.00 muzeja izstāžu zālē 
Vakarēšana ar kopīgu dziesmu dziedāšanu un klausīšanos. Ielūdz dziesminiece AUSTRA PUMPURE UN VIŅAS „AUSTRAS BĒRNI”.
Ap plkst.23.30 muzeja izstāžu zālē
Aicinām uz  piedzīvojumu „Ekspedīcija 4 x 4000 -LATVIJA-LIETUVA-POLIJA-VĀCIJA-FRANCIJA-SPĀNIJA-MAROKA-TUVĀK DEBESĪM- un atpakaļ.”
   Tas būs stāsts par citādāku ceļojumu uz Āfriku: kuģi un to kapteiņi lielceļos, jūrā, tuksnesī un kalnos. Foto. Stāsti. Mūzika. Vīns. Stāstīs, rādīs un spēlēs Inta un Kaspars Santi.


Apriķu muzejs

Muzeja adrese
Lažas pagasts Aizputes novads LV3455
Muzeja tālrunis
29184684
Muzeja mājas lapas adrese
www.aizputesnovads.lv
Pasākuma nosaukums
No rasas lāses līdz jūrai
Norises laiks (19:00-01:00)*
Aktivitāte**


19.00
Ļaujiet mums Jūs palutināt šajā īpašajā sestdienā un uzaicināt Jūs nesteidzīgā gaitā pavadīt muzejnakts neaizmirstamos mirkļus „ Apriķu ostā”, kurā tikai uz nedaudz stundām būs pietauvojusies „liellaiva” ar izklaides centriem. Uzbūvē laivu un brauc šurp!
„ Mēs izdziedam jūru, mēs izdziedam sevi!- skanīgākās un jautrākās latviešu tautas dziesmas par jūru.( muzejnakts atklāšana , svētku goda runas)

19.30
Selgas Bērziņas fotoizstādes atklāšana un iepazīšana.

20.00
Laivu regate un pirātu uznāciens.
Jautra zivju ķeršana.
Joku spēles.

21.30
Zivju zupas degustācija.
Jūras veltes un delikateses Tavam kārumam.

22.00
Interesanti dejiski pārsteigumi ar šova elementiem
22.30 – 01.00
Ekskursija pa muzeju. Izstādes „ Jūras dāvanas” iepazīšana.
Zvaigžņu mirdzuma meklēšana no skatu torņa .
Gaismas rotaļas.


Piena muižā

Muzeja adrese
Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads
Muzeja tālrunis
28619686
Muzeja mājas lapas adrese
www.pienamuzejs.lv
Pasākuma nosaukums
Pērļu zveja Piena upēs

Norises laiks (12:00-23:00)*
Aktivitāte**

No plkst. 13.30-14.30
Piena muzejā īpaši gaida skolēnu grupas. Skolēniem visos vecumos pērļu zvejošana notiks visā Piena muižas teritorijā, gan piedzīvojot Piena stāstu Piena muzejā, gan arī pašiem aktīvi piedaloties orientēšanās aktivitātēs un meklējot pareizās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.


plkst. 12.00
 plkst. 15.00
plkst. 16.30
plkst. 18.00
plkst. 20.00
plkst. 22.00


Muzeja apmeklētājiem tiek organizētas ekspozīcijas apskate Piena muzejā bez maksas.


no plkst.20.00-22.00
 Piena muzeja apkārtnē tiks rīkota orientēšanās ar atjautības uzdevumiem, kuru rezultātā būs iespējams nopelnīt Pērli, ar ko piedalīties Aizputes novada Pērļu izlozē.Atsevišķa atrakcija pēc izvēles tiks rīkota Piena muzeja Sierotavas ēkā, kur viesi tiks aicināti arī sakult sviestiņu, pievienot sev patīkamās garšvielas un degustēt pašu sastrādāto. Maksa par sviesta kulšanu Ls 6.00/ bļoda (neatkarīgi no sviestu kūlēju skaita).


 Cīravas senlietu krātuve

Muzeja adrese
Cīrava, Cīravas pag., Aizputes novads
Muzeja tālrunis

Muzeja mājas lapas adrese
www.aizputesnovads.lv

Norises laiks
Aktivitāte**

15:00-24:00


Senlietu krātuvē un pie tās, dažādas atraktīvas izdarības visas dienas garumā"Pērļu zveinieku" aktivitātes Aizputes novada skalēnu grupām
Laiks
Muzejs

Plkst.12.00 -13.00

Kazdangas muzejs -Pasākuma atklāšana
Jaunatnes gatve-1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads

No plkst.13.30-14.30

Piena muiža
Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads

No plkst.15.00-16.00


Aizputes novadpētniecības muzejs
Skolas iela-1, Aizpute, Aizputes novads

No plkst.16.30-17.30

Apriķu muzejs
Lažas pagasts Aizputes novads

No plkst.18.00-21.00


Cīravas senlietu krātuve
Cīravas pagasts, Aizputes novads

Pasākuma noslēgums
„Zvejnieku ballīte” Cīravas KN


 "Pēŗļu zveinieku" aktivitātes pieaugušo grupām
Laiks
Muzejs

plkst.14.00

Aizputes Novadpētniecības muzejs- Pasākuma atklāšana
Skolas iela-1, Aizpute, Aizputes novads

No plkst.14.00-16.00


Aizputes Novadpētniecības muzejs- Pērļu zvejošana


No plkst.16.00-18.00


Cīravas senlietu krātuve
Cīravas pagasts, Aizputes novads


No plkst.18.00-20.00


Apriķu muzejs
Lažas pagasts Aizputes novads


No plkst.20.00-22.00


Piena muiža
Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads


No plkst.22.00-24.00Plkst.00.30

Kazdangas muzejs
Jaunatnes gatve-1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads

Pasākuma noslēgums.
"Pērļu zvejnieku" balvu izloze.
Muzeja nakts balle - IEEJA : 2,- Ls
(„Pērļu zvejniekiem” ieeja brīva )."Pērļu zvejnieku" pasākuma nolikums un sīkāka informācija www.aizputesnovads.lv  un arī šeit būs pieejama tuvākajā laikā.


Kā tas notika pērn, varat apskatīt Aizputes TV uzņemtajā video.

piektdiena, 2012. gada 27. aprīlis

Kazdangas skolas 135 gadu jubilejas salidojums


Māteru Jura Kazdangas pamatskola
5. maijā
aicina bijušos pedagogus, absolventus un skolas darbiniekus uz
135 gadu jubilejas salidojumu.
Reģistrācija no plkst. 1500
Svinīgais pasākums skolas zālē plkst. 1700
Pēc svinīgā pasākuma – saviesīgs vakars ar groziņiem.
Dalības maksa Ls 3,00
Tālrunis uzziņām 63449906


Saieta namā iespējams rezervēt nektsmītnes T: 29103813 

pirmdiena, 2012. gada 23. aprīlis

Konkurss "Barona Manteifeļa sapņu loms!" noslēdzies

Ir noslēdzies komiksu konkurss Kazdangas muzejā un kļuvis zināms, kāds tad ir bijis barona Manteifeļa sapņu loms. Paldies Artim Ģēģerim, Verneram Kāpinam, Ritvaram Liepniekam, Ričardam Štrausam, Helmutam Audaram, Ievai Ozolai, Ģirtam Lauvam, Valdai Valkovskai, Megijai Liebusai un Zanei Bigačai no Aizputes vidusskolas un Santai Holštromai un Ingai Korotkijai no Māteru Jura Kazdangas pamatskolas par iesniegtajiem darbiem. Visus konkursa darbus iespējams apskatīt Kazdangas muzejā. Kopā konkursā tika iesniegti 12 darbi, diemžēl divi - neatbilda nolikumam. Izvērtējot visus darbus, komisija piešķira divas galvenās balvas - Kazdangas Kultūras centra dāvanu kartes LVL 10.00 vērtībā – Ritvaram Liepniekam un Helmutam Audaram. Veiksmi turpmākajos konkursos! Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Paldies visiem talkotājiem

 Lielā talka jau aizvadīta, Dieviņš mūs lutināja ar skaisto laiku un prieks bija redzēt tik daudz talcinieku. Zināms, ka Kazdangas pagastā talkoja 172 talcinieki, tieši tik mēs saskaitījām, bet strādāja jau daudz daudz vairāk cilvēku, jo arī lauku sētās un pagalmos rosījās cilvēki.  Kazdangā tika sakopts upes krasts, uzkopta jaunās peldētavas apkārtne, uzbūvētas šūpoles Valātā, kā arī sakopti varāku dīķu krasti un protams daudzdzīvokļu māju, šķūnīšu un garažu apkātnes. Parkā, pils apkārtnē tika uzlikti 15 putnu būrīši.
Paldies visiem talciniekiem, mēs kopā paveicām lielu darbu. Paldies SIA "Vērsītis" un personīgi Sanitai Rungovskai par atbalstu zupas tapšnā un protams vēlos pateikties Agritai Volkovičai par zupas vārīšanu. Vēlos pateikties visiem, kas palīdzēja saorganizēt talciniekus, visiem, kas bija talkošans vietu atbildīgie.
Paldies par paveikto darbu!

Māra Tīmane
piektdiena, 2012. gada 20. aprīlis

Sakoptākā sēta Kazdangā 2012


Kazdangas pagasta pārvalde izsludina konkursu
„Sakoptākā sēta Kazdangā 2012”

Konkursa mērķis ir veicināt Aizputes novada Kazdangas pagasta administratīvās teritorijas ainavas veidošanu un teritorijas sakopšanu, rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā, kā arī atbalstīt iedzīvotāju labo gribu namu un to apkārtnes sakopšanai. Konkursa rīkotājs – Aizputes novada Kazdangas pagasta pārvalde.
Konkursa norises laiks ir no 1.jūnija – 20.jūnijam, kad tiek apsekotas un izvērtētas:
1. Lauku sētas;
2. Individuālās dzīvojamās mājas(kas atrodas ciematu teritorijās);
3. Daudzdzīvokļu mājas;
4. Iestādes un uzņēmumi.
Vērtēšanas komisijas sastāvā ir 5 cilvēki, kas izvērtējot, ņem vērā šādas pozīcijas:
1. Kopskats
2. Iebraucamais ceļš
3. Celiņi
4. Zāliens
5.  Augu kompozīcijas
6.  Atpūtas vietas
7.  Mazās arhitektūras formas
8.  Ēkas
9.  Atkritumu savākšana
              10. Karoga masts vai karoga turētājs
11. Pastkastīte
12. Īpašuma nosaukuma noformējums
Konkursa  rezultāti tiek paziņoti  2012.gada 23.jūnijā LĪGO svētku pasākumā. Īpašā balva tiek piešķirta SĒTAI, kuru apkopj tikai pensionāri. Balvu fonds tiek veidots no pašvaldības budžeta un sponsoru līdzekļiem.
Sīkāk ar nolikumu var iepazīties Kazdangas pagasta pārvaldē, Aizputes novada domē un Aizputes novada mājas lapā.

Būsim aktīvi – veidosim savu apkārtējo vidi patīkamu sev un baudāmu citiem!
Lai Jums veicas gatavojoties konkursam!

Kazdangas pagasta pārvalde

ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis

Arī šogad srējiens "Kazdangas apļi"


27..maijā plkst. 11.00
pie Kazdangas pils
Skrējiens
„Kazdangas apļi 2012’’  
  
Ø Pirms sacensībām uzstāsies Ielu vingrotāji no Saldus.
Ø Dalībnieku reģistrācija 27.maijā no plkst.1000 pie Kazdangas pils.
Ø  1-3vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām, pirmo vietu ieguvēji saņems kausus .

Pavasara tirgus Kazdangā

Hei, ja esi tirgotājs piesaki savu dalību Kazdangas pavasara tirdziņā. Ja Tev ir kādi feini darinājumi vai arī  stādiņi puķudobei, sakņudobei vai siltumnīcai, tad tieši Tu esi gaidīts pie kultūras centra laukumā uz andel.   Būs interesanti visiem, kas andelēsies, gan arī tiem, kas to andel taisīs.  Zvani un piesakies tirdziņam kultūras centra vadītājai Baibai T: 26681805  
Uz tirgu mīļi gaidīti pircēji kuplā skaitā. Dievs dod siltu saulīti debesīs, pilnu maku ar naudu un tad jau laba oma arī būs,  to visu izbaudīt :)

trešdiena, 2012. gada 18. aprīlis

Talka Kazdangā!


Sveiki, visapkārt!
Sestdien 21. aprīlī LIELĀ TALKA  un tāpēc aicinu visus kazdandzniekus nākt kopā un sakopt un labiekārtot peldvietas apkārtni :) domāju, ka esat pamanījuši aktīvu rosīšanos šopavasar peldvietas pusē, tiek realizēts projekts par peldvietas ierīkošanu, tika ieraktas trubas, lai uz dīķi varētu nogādāt ūdeni, savestas smiltis,  pavisam drīz tiks sakārtoti pludmales volejbola laukumi un ceļš, bet apkārtnes labiekārtošana projektā neietilpst, tas jādara mums pašiem :) jāizzāģē krūmi, jāsakārto upes krasts, jāiekārto ugunskura vieta  utt...  jo pavisam drīz iestājoties siltākam laikam mēs paši varēsim  tur atpūsties un pavadīt savu brīvo laiku. Varu pačukstēt, ka turpat blakus ir plānotas gan šķēršļu joslas, kas priecēs ne tikai mūs pašus, bet arī mūsu ciemiņus.
Talkosim ne tikai pie peldvietas, zinu, ka skola, kā jau katru gadu sakops Dzirnezera krastus, ir plānots uzstādīt šūpoles pie Valātas daudzdzīvokļu mājām, materiāli ir sagādāti, tik pašiem ir jāuzloka piedurknes un jāķeras pie darba. Jau šais dienās pirms talkas aicinu iet laukā sakopt savas sētas, savu tuvāko apkārtni. Mūsu Kazdanga ir skaista, darīsim visu, lai tā kļūtu vēl skaistāka un pievilcīgāka  mums pašiem un mūsu viesiem.  
Aicinu uz talku ikvienu! Tiksimies sestdien!
Māra