trešdiena, 2012. gada 7. marts

Vokālistu konkursa “Kazdangas cālis 2012”

Nolikums.
Mērķis: Veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, interesi par mūziku, skatuvi.

Organizētājs: Kazdangas Kultūras centrs

Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni no 3 līdz 11 g.vecumam (ieskaitot) Dalībnieki startē 2 vecuma grupās: v 3-6 gadi, v 7-11 gadi
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 2 dziesmas pēc brīvas izvēles.Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan  mūzikas instrumentu , gan fonogrammu pavadījumā.  

Norise un laiki: Konkurss notiks 2012.gada 8.aprīlī plkst.14:00
Kazdangas Kultūras centrā

Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē organizatoru izveidota  profesionāla žūrija.
 Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām , katrā grupā piešķirot Grand Prix(labākajam rezultātam), bet pārējiem dalībniekiem piešķirot nomināciju.


Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas Kazdangas Kultūras centrā.(arī elektroniski).
.Anketas iesūtīt/nogādāt Kultūras centrā vai uz e-pastu
(kazdanga.kc@inbox.lv)  līdz  2012.gada 1. aprīlim vai iesniegt personīgi
Kultūras centrā Baibai (tel. 26681805)
Dalības maksa: Ls 0,50, skatītājiem ieeja prêt ziedojumiem
Kontaktpersonas: Baiba Valdmane 26681805


Pasākuma laikā būs iespēja našķoties ar popkornu un cukurvati, kā arī pēc tam izdejoties diskotēkā. J

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru