piektdiena, 2012. gada 30. marts

Jauns konkurss - „Putni dabā”

foto: Lāse Juska

 Daba mostas un līdz ar pavasara atnākšanu, atgriežas arī putni. Kazdangas muzejā iespējams apskatīt 74 dažādus putnus, taču dabā tos iespējams redzēt daudz lielākā skaitā, jo pazīstamas ap 350 putnu sugām. Lai būtu iespējams iepazīt putnu daudzveidību, Kazdangas muzejs izsludina jaunu konkursu „Putni dabā”, kurā ikviens aicināts fotogrāfijā iemūžināt jaukus mirkļus no putnu interesantās un neparastās dzīves. Ar konkursa nolikumu būs iespējams iepazīties arī Aizputes novada skolās un bibliotēkās.
Fotokonkursa “Putni dabā” nolikums.
Konkurss norisinās no 2012.gada 2.aprīļa līdz 18.maijam.
 1. Konkursa mērķis: popularizēt informāciju par putnu daudzveidību, aizsardzību un sugu unikalitāti.
 2. Konkursam iesniedzamā darba forma: fotogrāfijas.
 3. Vērtēšanas kritēriji:  * darba atbilstība konkursa mērķim;
  • darba sarežģītība (mākslinieciskais izpildījums, fotografētā objekta unikalitāte un iemūžinātā brīža vienreizīgums);
  • nosaukuma oriģinalitāte.
 4. Konkursa rīkotājs: Kazdangas muzejs.
 5. Konkursa mērķauditorija: visi interesenti.
 6. Vērtēšana: darbi tiks vērtēti četrās vecuma grupās: bērni (līdz 11 gadiem), jaunieši (12 – 19 gadi), pieaugušie (20 – ...).
 7. Konkursa vērtēšanas komisija: projektu koordinatore Biruta Konrāde, Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma, TIC vadītāja Māra Tīmane.
 8. Obligātas prasības: katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā piecas fotogrāfijas. Uz katras fotogrāfijas otrā pusē jābūt norādītam skaidri salasāmam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, telefona numuram, fotogrāfijas nosaukumam un e-pastam. Par iesniegto darbu piederību iesniedzējam un autortiesību izpildi atbild iesūtītājs.
 9. Darbu iesniegšana: darbi jāiesniedz līdz 2012.gada 18. maijam Kazdangas muzejā, ar norādi – fotokonkursam “Putni dabā”. Darbus var sūtīt pa e-pastu vai arī personīgi nogādāt Kazdangas muzejā. Pēc norādītā termiņa saņemtie darbi konkursā nepiedalīsies.
 10. Darbu izstādīšana: Iesniegtie darbi būs apskatāmi izstādē Kazdangas muzejā no 2012.gada 19. maija līdz 1.septembrim.
 11. Darbu publicēšana: Labākie darbi tiks publicēti Kazdangas muzeja interneta mājas lapā –blogā http://kazdangaspils.lv. Visas iesniegtās fotogrāfijas paliks Kazdangas muzeja īpašumā. Pēc konkursa darbi netiks atdoti īpašniekam un turpmāk tiks izmantoti tikai ar atsauci uz autoru.
Informācija par konkursu: Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma
Tālr.63449755, e-pasts: kazdanga.muzejs@inbox.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru