trešdiena, 2012. gada 7. marts

„DZIESMA MANAI PAAUDZEI KAZDANGA 2012”

KONKURSA – KONCERTA
NOLIKUMS
Laiks:  2012. gada 14.aprīlis plkst. 19:00
Norises vieta: Kazdangas Kultūras centrs

Mērķis
Atklāt jaunus, talantīgus un daudzsološus izpildītājus no Kazdangas pagatsa, Aizputes un citiem kaimiņu novadiem.Veicināt vokālo un māksliniecisko spēju attīstību. Popularizēt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu dziedot.

Organizators
Kazdangas Kultūras centrs

Dalībnieki
Solisti, dueti, ansambļi un cita veida muzikālās apvienības. Dalībnieks drīkst piedalīties vienā solo un vienā grupas priekšnesumā.

Konkursa norises kārtība
Ģenerālmēģinājums notiek 2012. gada 14.aprīlī plkst. 15:00(reģistrācija no plkst. 14:00 KC) Kazangas Kultūras centrā. Dalībnieks izpilda muzikālu priekšnesumu pēc savas izvēles, kas atbilst izpildītāja vecumam un vokālajām spējām, reizē , iepazīstinot pavadošo grupu un pasākuma organizētājus ar savu priekšnesumu. Pavadījums: fonogramma, a capella vai instrumentālais pavadījums(nodrošina pavadošā grupa vai pats dalībnieks)

Koncerts/konkurss
Notiek 2012. gada 14.aprīlī plkst. 19:00. Dalībnieku uzstāšanās kārtība tiek noteikta izlozē ģenerāl mēģinājuma beigās.

Repertuāra nosacījumi
Dalībniekiem vajadzības gadījumā tiks nodrošināts muzikālais pavadījums, kuru dalībnieks varēs dzirdēt un izmēģināt mēģinājumu dienā kopā ar pavadošo grupu. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).

Vērtēšana un vērtēšanas kritēriji:

Dalībniekus vērtē profesionāla, kompetenta žūrija šādos kritērijos:
l  skatuves kultūra,
l  priekšnesuma atraktivitāte,
l  repertuāra atbilstība dalībnieka vecumam un vokālajām spējām
Vērtēšanas sistēma no 1-10 ballēm.
Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts, vērtēšana notiek aizklāti.

Pieteikšanās
Pieteikšanās konkursam līdz 8.aprīlim Kazdangas Kultūras centrā, Kazdangas bibliotēkā, sūtot pieteikuma vēstuli uz kazdanga.kc@inbox.lv, vai arī zvanot pa tālruni – 266821805 (Baiba). Dalības maksa – Ls 0,50.
Visi konkursanti saņem dalības apliecinājumus-pateicības rakstus. Žūrija piešķir galveno
balvu „Grand Prix” un 1.;2.;3. vietu.

Konkursa dalībniekiem ir iespēja iegūt:
l  Skatītāju simpātiju balvu
l  Kazdangas pagasta pārvaldes specbalvu
l  Muzikantu balvu

Koncerta/konkursa skatītājiem, atbalstītājiem – ieeja Ls 0,50.

!!!Pēc pasākuma– plkst.22:00 - aprīļa balle. Dalībniekiem ieeja par brīvu, pārējiem – Ls 2.00, (konkursa skatītājiem Ls 1,50)

Baiba Valdmane (Kazdangas Kultūras centrs)

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana