piektdiena, 2012. gada 30. marts

25.marts mūsu atmiņās

 Katru gadu, tuvojoties 25.martam, raksta un runā par lopu vagoniem, kuros daļa mūsu tautas aizceļoja uz dažādiem Sibīrijas apgabaliem. Arī manus vecākus, vecvecākus un mani - 11 mēnešu vecumā izveda uz Omskas apgabala Ruskaja Poļana. Tās atmiņas ir ļoti sāpīgas un skumjas.
     Arī mūsu pagastā notika atceres pasākums pie Teroru upuru piemiņas akmens, kurā uzrunu teica pagasta pārvaldes vadītājs Juris Moisejs un kultūras darba organizatore Baiba Valdmane. Paldies arī Kazdangas folkloras kopai un vijolniecei Landrai Valdmanei. Prieks, ka šo pasākumu apmeklēja kupls skaits skolēnu.
     Pēc svinīgā pasākuma un ziedu nolikšanas pie pieminekļa, devāmies uz muzeja apaļo zāli, kur noklausījāmies Livetas Sprūdes stāstījumu par Sibīriju. Viņa jau ceturto gadu dodas ekspedīcijā uz dažādiem Sibīrijas apgabaliem, lai apmeklētu izsūtījuma vietas. Noskatījāmies Dzintras Gekas veidoto filmu „Brauciens uz Soļikamsku un Vjatlagu 2011.gada jūnijā”, kuru Livetas kundze komentēja. Paldies arī skolēniem par priekšnesumu! Tālāk sekoja atmiņu stāsti pie kafijas tases.
     Paldies visiem pasākuma organizatoriem par atceres pasākumu!

Dzintra Kliesta

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru