piektdiena, 2012. gada 30. marts

Putnu dienas klāt!!!

 Gads ir aizritējis, kopš Kazdangas muzeju pieskandināja putnu balsis. Arī šogad putnu dienas ir klāt - 17.aprīlis muzejā tiks veltīts putniem. Šajā dienā iepazīsimies ar putnu balsīm un ne tikai, spēlēsim spēles, parādīsim savas zināšanas un erudīciju konkursā, būs kaut kas arī nopietnāks – ieklausīsimies mežniecības darbinieku pieredzē meža aizsardzības pasākumos un gūsim ieskatu praktiskās darbībās.


Gaidīsim visus interesentus gan lielus, gan mazus 17.aprīlī plkst.10: 00 Kazdangas muzejā.
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Jauns konkurss - „Putni dabā”

foto: Lāse Juska

 Daba mostas un līdz ar pavasara atnākšanu, atgriežas arī putni. Kazdangas muzejā iespējams apskatīt 74 dažādus putnus, taču dabā tos iespējams redzēt daudz lielākā skaitā, jo pazīstamas ap 350 putnu sugām. Lai būtu iespējams iepazīt putnu daudzveidību, Kazdangas muzejs izsludina jaunu konkursu „Putni dabā”, kurā ikviens aicināts fotogrāfijā iemūžināt jaukus mirkļus no putnu interesantās un neparastās dzīves. Ar konkursa nolikumu būs iespējams iepazīties arī Aizputes novada skolās un bibliotēkās.
Fotokonkursa “Putni dabā” nolikums.
Konkurss norisinās no 2012.gada 2.aprīļa līdz 18.maijam.
 1. Konkursa mērķis: popularizēt informāciju par putnu daudzveidību, aizsardzību un sugu unikalitāti.
 2. Konkursam iesniedzamā darba forma: fotogrāfijas.
 3. Vērtēšanas kritēriji:  * darba atbilstība konkursa mērķim;
  • darba sarežģītība (mākslinieciskais izpildījums, fotografētā objekta unikalitāte un iemūžinātā brīža vienreizīgums);
  • nosaukuma oriģinalitāte.
 4. Konkursa rīkotājs: Kazdangas muzejs.
 5. Konkursa mērķauditorija: visi interesenti.
 6. Vērtēšana: darbi tiks vērtēti četrās vecuma grupās: bērni (līdz 11 gadiem), jaunieši (12 – 19 gadi), pieaugušie (20 – ...).
 7. Konkursa vērtēšanas komisija: projektu koordinatore Biruta Konrāde, Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma, TIC vadītāja Māra Tīmane.
 8. Obligātas prasības: katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā piecas fotogrāfijas. Uz katras fotogrāfijas otrā pusē jābūt norādītam skaidri salasāmam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, telefona numuram, fotogrāfijas nosaukumam un e-pastam. Par iesniegto darbu piederību iesniedzējam un autortiesību izpildi atbild iesūtītājs.
 9. Darbu iesniegšana: darbi jāiesniedz līdz 2012.gada 18. maijam Kazdangas muzejā, ar norādi – fotokonkursam “Putni dabā”. Darbus var sūtīt pa e-pastu vai arī personīgi nogādāt Kazdangas muzejā. Pēc norādītā termiņa saņemtie darbi konkursā nepiedalīsies.
 10. Darbu izstādīšana: Iesniegtie darbi būs apskatāmi izstādē Kazdangas muzejā no 2012.gada 19. maija līdz 1.septembrim.
 11. Darbu publicēšana: Labākie darbi tiks publicēti Kazdangas muzeja interneta mājas lapā –blogā http://kazdangaspils.lv. Visas iesniegtās fotogrāfijas paliks Kazdangas muzeja īpašumā. Pēc konkursa darbi netiks atdoti īpašniekam un turpmāk tiks izmantoti tikai ar atsauci uz autoru.
Informācija par konkursu: Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma
Tālr.63449755, e-pasts: kazdanga.muzejs@inbox.lv

„Pūpol, pūpol, apaļš kā pūpols!”

Lieldienas vairs nav aiz kalniem, un Lieldienu kartiņu izstāde „Pūpol, pūpol, apaļš kā pūpols!” Kazdangas muzejā no 2. līdz 30.aprīlim gaida savus apmeklētājus. Lieldienas nav iedomājamas bez olu krāsošanas, ripināšanas un sišanas. Dāvājot kādam, savām rokām krāsotu olu, mēs izrādām īpašu cieņu, draudzību un pateicību. Tāpat ir, sūtot arī apsveikuma kartiņas uz Lieldienām. Arī šoreiz muzejā ir apskatāmas gan senākas (pagājušā gadsimta sākuma), gan arī ne tik senas, bet ne mazāk jaukas kartiņas, kuras aicināt aicina sevi aplūkot. Paldies visiem – Maigai Holštromai, Maijai Purviņai, Laimdotai Ivanovai, Renātei Goldbergai, Valdai Enkuzenai, Mārai Tamsonei un Mārai Ābelei – ne tikai par kartiņām, bet arī plakātiem un ne tikai... Aicinot apskatīt izstādi,
                                                                     Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

25.marts mūsu atmiņās

 Katru gadu, tuvojoties 25.martam, raksta un runā par lopu vagoniem, kuros daļa mūsu tautas aizceļoja uz dažādiem Sibīrijas apgabaliem. Arī manus vecākus, vecvecākus un mani - 11 mēnešu vecumā izveda uz Omskas apgabala Ruskaja Poļana. Tās atmiņas ir ļoti sāpīgas un skumjas.
     Arī mūsu pagastā notika atceres pasākums pie Teroru upuru piemiņas akmens, kurā uzrunu teica pagasta pārvaldes vadītājs Juris Moisejs un kultūras darba organizatore Baiba Valdmane. Paldies arī Kazdangas folkloras kopai un vijolniecei Landrai Valdmanei. Prieks, ka šo pasākumu apmeklēja kupls skaits skolēnu.
     Pēc svinīgā pasākuma un ziedu nolikšanas pie pieminekļa, devāmies uz muzeja apaļo zāli, kur noklausījāmies Livetas Sprūdes stāstījumu par Sibīriju. Viņa jau ceturto gadu dodas ekspedīcijā uz dažādiem Sibīrijas apgabaliem, lai apmeklētu izsūtījuma vietas. Noskatījāmies Dzintras Gekas veidoto filmu „Brauciens uz Soļikamsku un Vjatlagu 2011.gada jūnijā”, kuru Livetas kundze komentēja. Paldies arī skolēniem par priekšnesumu! Tālāk sekoja atmiņu stāsti pie kafijas tases.
     Paldies visiem pasākuma organizatoriem par atceres pasākumu!

Dzintra Kliesta

trešdiena, 2012. gada 21. marts

Stila skola saieta namā


Kazdangas sporta zālē var trenēties alpīnismā

Kazdangas sporta hallē nu jau labu laiku atgriezusies dzīvība, vairākas dienas nedēļā notiek dažādi treniņi gan baskatbolā, gan volejbolā, šad tad redz puikas ar florbola nūjām dodamies sporta zāles virzienā,   jo galu galā sporta zāle šai ziemā bija gana siltra un nu jau mīlīgāka, ar skaisti izremontētām ģērbtuvēm, tur gan jāpateicas projektiņam, kas tika realizēts. Šai pavasarī mums ir arī kāds jaunums, esam tikuši pie paši savas alpīnisma sienas. Un nu ir iespēja gan lieliem, gan maziem rāpties augstumos. Gaidam ciemos arī kaimiņus, tiesa gan iepriekš sava ciemošanās ir jāpiesaka un ķešā jāpaņem līdzi kāds latiņš.

Māra

otrdiena, 2012. gada 20. marts

Kazdangas pils darba laiks vasaras sezonā

Jau bērziem sulas sāk tecēt un parkā putniņi čivināt  Kazdangas muzejs un TIC  pavisam drīz maina savu darba laiku uz vasaras sezonu.
Darba laiki no 01.04.2012. līdz 31.10.2012.

Pirmdiena   -  10. 00 - 17 00
Otrdiena    -  10. 00 – 17 00
Trešdiena   -  10. 00 – 18 00
Ceturtdiena - 10.00 – 17 00
Piektdiena  -  10.00– 17 00
Sestdiena  -   10.00-17.00
Svētdiena  -  Brīvs

Ārpus darba laika iespējams apmeklēt muzeju iepriekš piesakoties pa tālruņiem – 29103813, 63449755, e-pastu - kazdanga.muzejs@inbox.lv vai kazdanga.tic@inbox.lv

Jūs esat mīļi gaidīti muzejā! Aicinām apmeklēt arī parku, kopš parkā sniegs ir nokusis mēs aktīvi rosamies, ir tapušas jaunas atpūtas un ugunskuru vietas, pavisam drīz tiks meistarotas šķēšļu joslas, gan kokos, gan uz zemes, vasaras sākumā tiks darinātas skulptūras un ir vēl daudz un dažādas ieceres, ko vēlamies šopavasar paveikt, ticiet man būs pavisam jauni, aktīvi un atraktīvi pārsteigumi, bet par to ziņošu turpmāk.
Gaidīšu jūs ciemos, TIC vadītāja Māra Tīmane

trešdiena, 2012. gada 7. marts

„DZIESMA MANAI PAAUDZEI KAZDANGA 2012”

KONKURSA – KONCERTA
NOLIKUMS
Laiks:  2012. gada 14.aprīlis plkst. 19:00
Norises vieta: Kazdangas Kultūras centrs

Mērķis
Atklāt jaunus, talantīgus un daudzsološus izpildītājus no Kazdangas pagatsa, Aizputes un citiem kaimiņu novadiem.Veicināt vokālo un māksliniecisko spēju attīstību. Popularizēt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu dziedot.

Organizators
Kazdangas Kultūras centrs

Dalībnieki
Solisti, dueti, ansambļi un cita veida muzikālās apvienības. Dalībnieks drīkst piedalīties vienā solo un vienā grupas priekšnesumā.

Konkursa norises kārtība
Ģenerālmēģinājums notiek 2012. gada 14.aprīlī plkst. 15:00(reģistrācija no plkst. 14:00 KC) Kazangas Kultūras centrā. Dalībnieks izpilda muzikālu priekšnesumu pēc savas izvēles, kas atbilst izpildītāja vecumam un vokālajām spējām, reizē , iepazīstinot pavadošo grupu un pasākuma organizētājus ar savu priekšnesumu. Pavadījums: fonogramma, a capella vai instrumentālais pavadījums(nodrošina pavadošā grupa vai pats dalībnieks)

Koncerts/konkurss
Notiek 2012. gada 14.aprīlī plkst. 19:00. Dalībnieku uzstāšanās kārtība tiek noteikta izlozē ģenerāl mēģinājuma beigās.

Repertuāra nosacījumi
Dalībniekiem vajadzības gadījumā tiks nodrošināts muzikālais pavadījums, kuru dalībnieks varēs dzirdēt un izmēģināt mēģinājumu dienā kopā ar pavadošo grupu. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).

Vērtēšana un vērtēšanas kritēriji:

Dalībniekus vērtē profesionāla, kompetenta žūrija šādos kritērijos:
l  skatuves kultūra,
l  priekšnesuma atraktivitāte,
l  repertuāra atbilstība dalībnieka vecumam un vokālajām spējām
Vērtēšanas sistēma no 1-10 ballēm.
Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts, vērtēšana notiek aizklāti.

Pieteikšanās
Pieteikšanās konkursam līdz 8.aprīlim Kazdangas Kultūras centrā, Kazdangas bibliotēkā, sūtot pieteikuma vēstuli uz kazdanga.kc@inbox.lv, vai arī zvanot pa tālruni – 266821805 (Baiba). Dalības maksa – Ls 0,50.
Visi konkursanti saņem dalības apliecinājumus-pateicības rakstus. Žūrija piešķir galveno
balvu „Grand Prix” un 1.;2.;3. vietu.

Konkursa dalībniekiem ir iespēja iegūt:
l  Skatītāju simpātiju balvu
l  Kazdangas pagasta pārvaldes specbalvu
l  Muzikantu balvu

Koncerta/konkursa skatītājiem, atbalstītājiem – ieeja Ls 0,50.

!!!Pēc pasākuma– plkst.22:00 - aprīļa balle. Dalībniekiem ieeja par brīvu, pārējiem – Ls 2.00, (konkursa skatītājiem Ls 1,50)

Baiba Valdmane (Kazdangas Kultūras centrs)

Vokālistu konkursa “Kazdangas cālis 2012”

Nolikums.
Mērķis: Veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, interesi par mūziku, skatuvi.

Organizētājs: Kazdangas Kultūras centrs

Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni no 3 līdz 11 g.vecumam (ieskaitot) Dalībnieki startē 2 vecuma grupās: v 3-6 gadi, v 7-11 gadi
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 2 dziesmas pēc brīvas izvēles.Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan  mūzikas instrumentu , gan fonogrammu pavadījumā.  

Norise un laiki: Konkurss notiks 2012.gada 8.aprīlī plkst.14:00
Kazdangas Kultūras centrā

Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē organizatoru izveidota  profesionāla žūrija.
 Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām , katrā grupā piešķirot Grand Prix(labākajam rezultātam), bet pārējiem dalībniekiem piešķirot nomināciju.


Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas Kazdangas Kultūras centrā.(arī elektroniski).
.Anketas iesūtīt/nogādāt Kultūras centrā vai uz e-pastu
(kazdanga.kc@inbox.lv)  līdz  2012.gada 1. aprīlim vai iesniegt personīgi
Kultūras centrā Baibai (tel. 26681805)
Dalības maksa: Ls 0,50, skatītājiem ieeja prêt ziedojumiem
Kontaktpersonas: Baiba Valdmane 26681805


Pasākuma laikā būs iespēja našķoties ar popkornu un cukurvati, kā arī pēc tam izdejoties diskotēkā. J