piektdiena, 2012. gada 20. janvāris

„Barona Manteifeļa sapņu loms!”


     Kazdangas muzejs piedāvā lielisku iespēju iejusties barona Manteifeļa lomā un izsapņot kādu viņa sapni, jo tiek izsludināts komiksu konkurss. Sapņošanai tiek dots laiks no 2012.gada 6.februāra līdz 31.martam, kura laikā muzejā gaidīsim konkursa darbus.

Komiksu konkursa “Barona Manteifeļa sapņu loms” Nolikums
Konkurss norisinās no 2012.gada 6.februāra – 31.martam.
1.    Konkursa mērķis: rosināt skolēnos, iedzīvotājos iztēli par barona Manteifeļa izslavētajiem zivju dīķiem, zivsaimniecību un iespējamiem lomiem tajos.
2.    Konkursam iesniedzamā darba forma: uz A4 lapas vismaz 6 komiksi, var būt vairākas lapas.
3.    Vērtēšanas kritēriji:    * darba atbilstība konkursa mērķim;
•    darba sarežģītība (mākslinieciskais izpildījums, darba ideja, vienreizīgums, darba plašums);
•    nosaukuma oriģinalitāte.
4.    Konkursa rīkotājs: Kazdangas muzejs.
5.    Konkursa mērķauditorija: jebkurš iedzīvotājs.
6.    Vērtēšana: darbi tiks vērtēti četrās vecuma grupās: bērni (līdz 11 gadiem), jaunieši (12 – 19 gadi), pieaugušie (20 – ...).
7.    Konkursa vērtēšanas komisija: Māteru Jura Kazdangas pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja Biruta Kvedlo, muzeja vadītāja Ilze Holštroma, TIC vadītāja Māra Tīmane.
8.    Rezultāti un apbalvošana: Labākā darba autors saņems Dāvanu karti LVL 10.00 vērtībā Kazdangas Kultūras centra rīkoto pasākumu apmeklēšanai.
9.    Obligātas prasības: Uz katra darba otrā pusē jābūt norādītam skaidri salasāmam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, tālruņa numuram, darba nosaukumam un, ja ir, e-pastam. Par iesniegto darbu piederību iesniedzējam un autortiesību izpildi atbild iesūtītājs.
10.    Darbu iesniegšana: darbi jāiesniedz līdz 2012.gada 31.martam Kazdangas muzejā, ar norādi – komiksu konkursam “Barona Manteifeļa sapņu loms”. Darbus var sūtīt pa e-pastu: kazdanga.muzejs@inbox.lv vai arī personīgi nogādāt Kazdangas muzejā.
11.    Darbu izstādīšana: Iesniegtie darbi būs apskatāmi izstādē Kazdangas muzejā no 2012.gada 2. aprīļa līdz 31.jūlijam.
12.    Visi iesniegtie darbi paliks Kazdangas muzeja īpašumā. Pēc konkursa darbi netiks atdoti atpakaļ autoriem un turpmāk tiks izmantoti tikai ar atsauci uz autoru.
Informācija par konkursu: tālr.63449755, e-pasts kazdanga.muzejs@inbox.lv
Informācijai: Barons Manteifels ir bijis ietekmīgs vīrs, bet ne mazāk nozīmīga ir bijusi zivsaimniecība Kazdangā, par ko, vēsturiski tālajā 1902.gadā Pēterburgā, tā tika atzīta par labāko Krievijas impērijā, ar ko barons Karls Vilhelms fon Manteifels ļoti lepojās.
Jaukas idejas!
Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana