piektdiena, 2011. gada 16. septembris

Meža dienas 2011 Kazdangā ir notikušas
Meža dienu 2011 ietvaros 15.septembrī plkst.14 00 Kazdangā tika realizēts projekts „Kļavu stādījumu un atpūtas vietu ierīkošana Kazdangas parkā”  kas šā gada maijā tika iesniegts Valsts Meža attīstības fonda un Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā projektu konkursā.
Projekta realizēšanā piedalījās apmēram 40 dalībnieku, kolektīvi to kuplināja bijušie un esošie Aizputes mežniecības darbinieki, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9.klases audzēkņi, Kazdangas TIC un Kazdangas muzeja darbinieki, kā arī  individuāli citi interesenti no Kazdangas.
    Sākotnēji pasākumu aizkavēja pēkšņi uznākušais lietus. Lai darbi veiktos raitāk, tad dalībnieki sadalījās divās grupās. Viena grupa devās uz Kļavu kalniņa stādīšanu un otra grupiņa – ierīkot baroneses fon Līvenas atpūtas vietu. Darbi tika sākti ar parka rožu stādīšanu. Tad tika stādīti pīlādžu un ceriņu stādījumi.
     Darba prieks visiem bija liels, tāpēc darbi ritēja raiti un drīz vien gan Kļavu kalniņš, gan baroneses fon Līvenas atpūtas vieta bija iekārtoti.
Projekta rezultātā Kazdangas parkā ir izveidotas divas jakas atpūtas vietas gan kazdandzniekiem, gan Kazdangas viesiem. Ir realizēta Kazdangas muzeja veidotāja Ernesta Treimaņa ideja par kļavu stādījumu, kur ir iestādītas 17 kļavu šķirnes vienkopus, kas turpmāk kalpos, kā izziņas materiāls skolniekiem, ceļotājiem un dabas izzinātājiem. Plānojam šos kļavu stādījumus papildināt arī turpmāk, kā arī pilnveidot baroneses Līvenas atpūtas vietu gan ar ievu, jasmīnu stādījumiem un soliņiem.
     Paldies visiem, kuri atbalstīja Kļavu stādījumu un atpūtas vietas ierīkošanu Kazdangas parkā!


Kazdangas TIC vadītāja  Māra Tīmane
Muzeja vadītāja Ilze Holštroma
' 29103813

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana