pirmdiena, 2011. gada 25. jūlijs

Laika upe plūst un plūst... Kazdangā

2011.gada 15.jūlijā Kazdangas pilī notika nebijis pasākums – grāmatas atvēršanas svētki. Svētki dzejnieces Irmas Markopas grāmatai „Laika upe plūst un plūst...”, kurā grāmatas autore aprakstījusi bērnības dienās izjusto kolhozu veidošanās laiku Kazdangā, gan arī izjūtas, kādas pārņem, redzot, ka uz Sibīriju tiek aizvesti kaimiņu bērni un ģimenes.
     Pasākumu bagātināja Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba „Helikons” vadītāja Ērika Birzkopa un mūziķi Andris Kristons, kura dziesmām ar Irmas Markopas vārdiem Kazdangas pils zālē bija īpašs skanējums, un Edmunds Talalass.
     Paldies dzejniecei Irmai Markopai, Ērikai Birzkopai un mūziķiem par sagādātajiem svētkiem un jaukajiem mirkļiem Kazdangas pilī, grāmatu un žurnālu „Helikons” dāvinājumu Kazdangas muzejam, Sarmītei Štrausai, kura organizēja projekta "Palīdzot sev, palīdzu citiem – labāku dzīvi pensionāriem" Cīravas dalībnieču piedalīšanos šajā pasākumā, kā arī visiem klausītājiem, kuri bija ieradušies uz šo pasākumu.
     „Bet upe Alokste meta, met un metīs lokus un līkumus, veidojot dzelmes un atvarus. Tā plūst un plūst, cilvēka mūžus skaitīdama...” Ar šo citātu no Irmas Markopas grāmatas „Laika upe plūst un plūst...”, vēlēsim autorei iedvesmu jaunu grāmatu un dzejoļu radīšanai un jaunas tikšanās Kazdangā!
Muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana