piektdiena, 2011. gada 29. aprīlis

Aprīlī atmiņu dzirnas atkal mala    Tikko Kazdangas pilī izskanēja Putnu dienu sarīkojums, kad afiša aicināja interesentus uz cikla „Atmiņu dzirnas maļ un maļ …” pēcpusdienu.
     15.aprīlī bija iecerētas sarunas par grauda ceļu līdz maizei galdā Kazdangas pagastā.
     Kādreizējais sovhoztehnikuma sēklkopības agronoms Ilgvars Lamberts stāstīja par savām darba gaitām, par zināšanām, kuras nepieciešamas, lai izaudzētu labus graudus maizītei. Tas arī lielākais gandarījums profesijā.
     Muzeja vadītāja Ilze bija uzaicinājusi Jāni Sausi dalīties atmiņās par bijušā Ļeņina kolhoza izveidoto maizes ceptuvi, par tās darbiniekiem, jo Valātā cepa garšīgu maizi, ko vēl nav aizmirsuši daudzi mūsu novada cilvēki.
     Sarīkojuma dalībnieku vidū esošie absolventi atcerējās par maizes cepšanu pēckara gados tehnikumā.
     Šo rindu autore lasīja atmiņu epizodes no klātesošo iespaidiem par toreizējo kopgalda saimnieci Ievu Doniņu, par maizes cepējām Lidu Gierkenu un Ernu Melderi.
     Absolvente Dzidra Lāce ir rakstījusi: „Latviešiem rudzu maize ir latviskas piederības, pārticības un svētības simbols. Kazdangā mani sagaidīja rudzu maize …”
     Ieva Sudraba, agronoma Artura Sudraba mazmeita, runāja dzeju, stāstīja pasakas. Emocionālie iestarpinājumi jauki iederējās nopietnajās sarunās par maizes cepšanu, maizes audzētāju darbu.
     Pils muzeja vadītājas Ilzes un krājumu glabātājas Rigondas aizsāktā atmiņu cikla pēcpusdienas ir pārdomātas, ar vienkāršu, bet noskaņojuma padziļinošu telpu rotājumu, ar sirsnīgu dalībnieku sagaidīšanu.
     Uz tikšanos nākošajās atmiņu pēcpusdienās!

Māra Tamsone


Kazdangas pils muzejs gaida radošos darbus!

     Aizputes novada avīzes februāra numurā tika izsludināts konkurss „Apturi mirkli!”, kurā aicinājām novada iedzīvotājus uzmanīgi ieskatīties dabā, pamanīt tajā notiekošas interesantas pārmaiņas, izdzīvot šos mirkļus un iemūžināt tos kādā no autoram tīkamākā literārā darba žanriem.
     Vēl ir iespēja pagūt atnest uz muzeju vai iesūtīt savus darbus  ziemas un pavasara posmam, kurš norisinās  līdz 31.maijam. Gaidu darbiņus!

Muzeja vadītāja Ilze Holštroma