piektdiena, 2011. gada 18. februāris

Konkurss "Apturi mirkli!"

    Pārsteidzošais ir ne tas, ko redzi, bet tas ko ieraugi. Redzēju un…pazuda. Ieraudzīju un …palika. Pielipa. Neatstājas vairs. Neaizmirstas. (I.Ziedonis grāmatā “No patikšanas uz patikšanu”).
Konkurss

KONKURSA 

“Apturi mirkli!”

NOLIKUMS


     Konkursa organizētājs: Kazdangas TIC un pils muzejs
     Konkurss notiek: no 2011. gada 8. marta līdz 31. oktobrim trīs posmos:


* ziemas un pavasara posms - 8. marts - 31. maijs;
* vasaras posms - 1. jūnijs - 31. augusts;
* rudens posms - 1. septembris - 31. oktobris.
     Konkursa mērķi:
     Veicināt Aizputes novada iedzīvotāju interesi par Latvijas dabas daudzveidību un ar to notiekošajiem procesiem, tādējādi sekmējot izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību.
     Vecuma grupas:
     Konkursā var piedalīties ikviens interesents, startējot vienā no trijām vecuma grupām:
*  pieaugušo grupa (18 gadi un vecāki);
* jauniešu grupa (12 - 17 gadi);
            *  bērnu grupa (…. līdz 11 gadi).
     Konkursa radošā darba apraksts:

      Konkursā tiek gaidīti nelieli radoši darbi – īss stāsts, pasaka, eseja vai citā prozas vai dzejas žanrā veidots darbs, kuros attēloti autoru vērojumi un emocionālie pārdzīvojumi par Latvijas dabas daudzveidības izpausmēm attiecīgajā gadalaikā, jo mainoties diennakts stundām vai gadalaikiem, kādos noteiktos laika apstākļos pazīstamais mēdz kļūt pavisam citādāks, neparastāks.
Aprakstam jābūt salasāmā rokrakstā vai datorrakstā. Aprakstam jābūt ar nosaukumu.
Apraksta „varonis” jeb objekts vai kāds dabas norises mirklis varbūt jebkāda veida Latvijas dabas daudzveidības izpausme, liela vai maza, ikdienišķa vai retāk sastopama lieta, kas novērojama Latvijā un kas autoram šķiet ar kaut ko pārsteidzoša, ievērības cienīga, krāšņa, vērtīga un kuru autors vēlētos ieteikt iespēju robežās apskatīt un izjust arī citiem.
Apraksta „varonim” jābūt Latvijas dabā reāli sastopamam.
Aprakstam, ja iespējams pievieno 1 līdz 3 fotogrāfijas, kas atspoguļo aprakstā attēloto.
 Iesūtāmā fotogrāfija var būt gan digitāla fotogrāfija, gan skenēta fotogrāfija.

Radošo darbu iesniegšanas kārtība:
Ÿ ar ziemas un pavasara tematiku saistītie darbi iesniedzami laika posmā no 8. marta līdz 31. maijam;
Ÿ` ar vasaras tematiku saistītie darbi iesniedzami laika posmā no 1. jūnija līdz 31.augustam;
Ÿ ar rudens tematiku saistītie darbi iesniedzami laika posmā no 1. septembra līdz 31.oktobrim.
     Viens autors var iesniegt 3 radošos darbus katrā konkursa posmā.
Katrā posmā darbi iesniedzami līdz posma beigu datumam.
Darbi iesniedzami Kazdangas muzejā vai elektroniski, tos nosūtot uz e-pasta adresi: kazdanga.muzejs@inbox.lv ar norādi – Radošo darbu konkurss.

Vērtēšanas kārtība:
     Konkursam iesniegtos radošos darbus vērtē Kazdangas TIC un pils muzeja izveidota komisija, kā arī muzeja apmeklētāji.
Konkursa darbi tiek vērtēti atsevišķi 3 grupās: bērnu, jauniešu un pieaugušo.
Radošo darbu vērtēšana notiek pa posmiem. Ar katra posma tematiku saistītie darbi tiek izvērtēti 2 nedēļu laikā pēc katra posma beigām.
Konkursa vērtēšanas kritēriji:
*  Plašs darbs (iesūtīts gan apraksts, gan fotogrāfija/s);
* Iesūtīto aprakstu un fotogrāfiju atbilstība tematam;
* Radošums un inovatīva pieeja.

 Rezultāti un apbalvošana:
      I Pēc katra konkursa posma noslēguma labākie iesūtītie darbi tiks publicēti Aizputes novada avīzē. Pēc konkursa noslēguma tiks izveidots labāko darbu stends Kazdangas muzejā.
Katra posma labāko darbu autori saņems balvu  - SIA “ELPA” produkcijas degustāciju un ekskursiju pa uzņēmumu. Konkursa uzvarētājiem tiks sūtīts individuāls aicinājums.
Katra posma uzvarētāji piedalīsies noslēguma konkursā.

Autortiesības un ētikas normas:
     Konkursa dalībniekiem jābūt iesūtāmo darbu autoriem.
Iesūtot radošo darbu konkursam, autors piekrīt, ka konkursa rīkotāji, to var izmantot informatīviem mērķiem, ar atsauci uz autoru, Kazdangas vārda popularizēšanai jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas ar autoru.
 
Kazdangas pils muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana