sestdiena, 2020. gada 21. marts

Īsa pamācība aktivitātēm 
Kazdangas muižas parkāKazdangas muzejs izaicina 
vēstures zinātājus, pētniekus un visus, kuriem ir garlaicīgi

     Laikā, kad daudziem nav iespējams iziet no mājas, nenotiek aktīvā sabiedriskā dzīve – koncerti, kino, izstādes, muzeju apmeklējums klātienē un apnīk lasīt grāmatas, kārtot māju, skatīties pa logu un visādi citādi kļūst garlaicīgi, Kazdangas muzejs izaicina visus pavadīt šo laiku interesanti un izzinoši, piedaloties muzeja sagatavotajā vēstures faktu labirintā.
     Atbildes varat sūtīt uz e-pastu – muzejs@kazdanga.lv, uzklausīšu Jūs arī pa tālruni 28616717.
 
1.      Kas ir kopīgs un kas - atšķirīgs Kazdangas pilij un Mežotnes pilij? 

2.      Nosauciet kazdandzniekus – Lāčplēša kara ordeņa kavalierus.
3.      Cik staltbriežu no Boju meža muzeja ekspozīcijas atrodas Kazdangas muzejā?
4.      Kas ir 2020.gada putns? Vai tas ir apskatāms Kazdangas muzejā?
5.      Kāda reta koka suga sastopama Kazdangas parkā skaitā tikai 2.
6.   Līdz kuram datumam Kazdangas pils piederēja Manteifeļu dzimtai vai, kurā datumā „Valdības Vēstnesī” bija publicēts oficiāls paziņojums par īpašuma atsavināšanu.
7.      Kurā gadā beidz kursēt 1916.gadā ierīkotais bānītis Aizputes – Saldus dzelzceļš?
8.      Kas ir Fricis Treilands un, ar ko viņš ir īpašs Kazdangai?
9.      Kas redzams attēlā?
10.  Kurā gadā Kazdangas lauksaimniecības vidusskolā nodibina 61. Mazpulku?
11.  Kurā gadā laikraksts “Jaunākās ziņas” vēstī, ka Kazdangā ieradies bijušais Kazdangas barons Karls Vilhelms Manteifels. Par ko barons bija īpaši priecīgs?
12.  Kas ir Māteru Jura pieminekļa autors? Kas iecirsts piemineklī?
13.  Kāda karoga mūžs Kazdangā bija tikai vienu dienu, kas tam bija par iemeslu?
14.  Kāds dārzenis ilgus gadus Kazdangā tika celts godā?
15.  Kādi zivju mazuļi Kazdangā tika ievesti no Krasnodaras, lai attīrītu ūdens krātuves no mīkststiebru ūdens augiem?
16.  Kurā gadā tika uzcelta somu pirts Kazdangā un, kāds  liktenis to piemeklēja (kurā gadā)?
17.  Kāds kosmonauts ir viesojies Kazdangā?
18.  Cik gadus Kazdangas lauksaimniecības tehnikumā varēja apgūt zivkopja specialitāti?
19.  Kurā gadā pie Kazdangas pagasta padomes tiek atklāts piemineklis Teroru upuru piemiņai?
20.  Kāda tēma bija 2009.gadā Kazdangā notiekošajai 3x3 nometnei? Kura pēc skaita nometne Latvijā tā bija?

     Lai Jums veicas! Vispareizāko atbilžu autoru sagaida pārsteiguma balva!
Atbildes gaidīšu līdz 2020.gada 1.maijam.

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma


Kazdangas muzejs aicina piedalīties konkursā 
“Es, mana Brīvība un tās ierobežojumi”.

     Vārdam Brīvība ir daudz dažādas izpausmes. Ikvienam no mums ir sava izpratne par brīvību, par lietām, kas to ierobežo.
    


Konkursa nolikums

Konkurss norisinās no 2020.gada 1.aprīļa – 2020.gada 4.maijam.

 1. Konkursa mērķis: rosināt interesi par jēdzienu Brīvība, kas ietver sevī brīvības jēdziena izpratni, tās izpausmes un ierobežojumus gan attiecībā katram uz sevi, gan sabiedrību kopumā.
 2. Konkursam iesniedzamā darba forma: darbs iesniedzams esejas formā.
 3. Vērtēšanas kritēriji:  · darba atbilstība konkursa tematikai un mērķim;
  • Secīgs idejas izklāsts;
  • Darba apjoms un oriģinalitāte.
 4. Konkursa rīkotājs: Kazdangas muzejs.
 5. Konkursa dalībnieki: skolēni un pieaugušie.
 6. Vērtēšana: darbus izvērtēs Kazdangas muzeja un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas pārstāvji.
 7. Rezultāti un apbalvošana: konkursa rezultāti tiks paziņoti Muzeju nakts pasākumā 2020.gada 16.maijā. Labākā darba autori saņems pārsteiguma balvu.
 8. Darbu iesniegšana: darbu iesniegšanas termiņš 2020.gada 4.maijs. Iesniegt Kazdangas muzejā pa e-pastu: muzejs@kazdanga.lv, ar norādi – Konkurss. Informācija par konkursu pa tālr.28616717

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

ceturtdiena, 2020. gada 19. marts

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu un Aizputes novada domes rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, reaģējot uz Covid-19 vīrusa izplatīšanos, no 2020.gada 17. marta līdz 14. aprīlim Kazdangas tūrisma informācijas punkts apmeklētājiem ir slēgts.

Esam sasniedzami pa e-pastu: turisms@kazdanga.lv vai zvanot pa tālr. 29103813.

Būsim atbildīgi viens pret otru! Saudzēsim sevi un apkārtējos!

pirmdiena, 2020. gada 10. februāris


Mazo vokālistu konkursa
“Kazdangas Cālis 2020”

NOLIKUMS.

Mērķis:Veicināt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo spēju attīstību, interesi par mūziku, skatuvi.

Organizētājs: Kazdangas pagasta Kultūras un izglītības centrs

Dalībnieki: Konkursā var piedalīties bērni no 3 līdz 11 g.vecumam (ieskaitot)
Dalībnieki startē 2 vecuma grupās:
v 3-6 gadi
v 7-11 gadi
Repertuārs: Repertuārā jāiekļauj 1 dziesma pēc brīvas izvēles.Konkursanti drīkst izpildīt dziesmas gan a capella, gan  mūzikas instrumentu , gan fonogrammu pavadījumā.  

Norise un laiki: Konkurss notiks 2020.gada 29.martā plkst. 12:00
Kazdangas Kultūras centrā

Vērtēšana: Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē organizatoru izveidota  profesionāla žūrija.
 Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām , katrā grupā labākajam rezultātam piešķirot titulu – “Vislabākais Cālis”, bet pārējiem dalībniekiem piešķirot nomināciju.

Pieteikumi: Dalībnieki tiek reģistrēti pēc pieteikuma anketām – tās ir pieejamas novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv,  www.kazdangaspils.com vai Kazdangas Kultūras centrā.

Anketas iesūtīt/nogādāt Kultūras centrā vai uz e-pastu
(kultura@kazdanga.lv)  vai iesniegt personīgi
Kultūras centrā- Inesei (tel. 26681805)

Dalības maksa konkursantiem  - nav

Atbildīgās personas:
Par konkursa organizēšanu un norisi – Inese BirkenfeldePIETEIKUMA ANKETA

Konkursanta vārds, uzvārds ,vecums :

______________________________________________________________


Adrese :_______________________________________________

Skolotāja vārds, uzvārds, telefons:____________________________________


Repertuārs :
1. Dziesmas nosaukums ___________________________________________
    Mūzikas autors ________________________________________________
    Vārdu autors __________________________________________________

     Izpildījuma veids:    (atzīmēt atbilstošo))
 
Ø a capella
Ø ar mūzikas instrumentu:  (kādu?)
Ø fonogrammas pavadījumā:(izmantojot atskaņošanas formātu – CD, mp3, cits