pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

Paldies kazdandzniekiem!

Novembrī atzīmējām un svinējām mūsu mīļās Latvijas dzimšanas dienu. Lai arī šie svētki ir gada tumšākajā laikā, tie tomēr sev līdzi nes daudz smaidu un pozitīvu emociju.
Kā allaž svinīgajā valsts svētku pasākumā suminājām un teicām labus vārdus mūsu pašu pagasta iedzīvotājiem. Bet lielu paldies gribu teikt visiem, kuri atsaucās aicinājumam un oktobrī pauda savu viedokli un ieteica mūsu pašu līdzcilvēkus pateicības rakstiem. Šogad iedzīvotāju atsaucība bija īpaši liela un pamanāma. Pateicoties tai, Kazdangas pagasta pārvaldes pateicības rakstus pasniedzām:

Gitai Ozolai - par radošu, kvalitatīvu un godprātīgu pedagoģisko darbu;
Jurģim Gofmanam - par ilggadēju pedagoģisko darbu;
Landrai Valdmanei - par ilggadēju pedagoģisko darbu un radošu māksliniecisko darbu;
Dagnijai Zitmanei- Zihmanei, Lindai Miceniecei un Ancei Brālītei – par apzinīgu brīvprātīgo darbu Kazdangas pagasta pārvaldes labā,
Madarai Ozolai - Par sabiedrisko aktivitāti un apzinīgu muzicēšanu pūtēju orķestrī “Kazdanga”;
Sudrabu ģimenei - Par darba tikuma un ģimenisko vērtību saglabāšanu;
Kristīnei Vītolai - Par aktivitāti un uzņēmību dibinot ģimeņu biedrību “Danga”;
Sandrai Baumanei - Par apzinīgu un godprātīgu darbu Kazdangas pagasta pārvaldes labā;
Jānim Ansonam - Par ilggadēju darbošanos pūtēju orķestrī “Kazdanga”;
Irēnai Tīmanei - Par ilggadēju darbu Kazdangas pagasta pārvaldes labā;
Elenai Brunavienei - Par ģimenisko saišu stiprināšanu;
Lilijai Reinātei Skirelei - Par atbalstu līdzcilvēkiem grūtā dzīves situācijā;
Laurai Kārkliņai - Par godprātīgu darbu un atsaucību, Kazdangas pagasta pārvaldes un iedzīvotāju labā.
Mūsu cilvēki – ir mūsu valsts vislielākā vērtība. Esam lepni, ka arī Kazdangā ir aktīvi, gudri un darbīgi ļaudis, kuri ikdienā pašaizliedzīgi dara savu darbu, palīdzēdami citiem. Cilvēki, kuri uzklausa, uzmundrina, palīdz. Cilvēki bez kuriem nav iedomājama arī Kazdangas turpmākā attīstība un cilvēki, kuri vienkārši ir blakus saviem līdzcilvēkiem grūtā brīdī.

Kazdangas kultūras darbu organizatore
Inese Birkenfelde

Meditācija

8.decembrī plkst. 18.00 Kazdangas pilī Tibetas dziedošo bļodu meditācija. Sarunas, atbildes uz jautājumiem. Vada Juris Upe. Uz tikšanos vēlams ierasties ērtā, siltā apģērbā, līdzi ņemt paklājiņu, spilventiņu un sedziņu/pledu, jo meditācija noritēs guļus stāvoklī. Pieteikšanās pa tālruni 29103813 vai epastā kazdanga.tic@inbox.lv  http://www.tibetasblodas.lv/

Nindzjas Timija fani Rīgā

Lai skolēnus mudinātu lasīt, iepazīties ar jaunāko konkrētam vecumposmam atbilstošu literatūru, Māteru Jura Kazdangas pamatskola ir iesaistījusies lasīšanas veicināšanas programā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Šobrīd grāmatas lasa un vēlāk arī vērtēs 9 mūsu skolas skolēni. Paši bērni atzīst, ka bērnu žūrijā ir jāizlasa ļoti daudz, bet ieguvums ir apziņa, ka ir izlasītas šī gada pašas labākās grāmatas.
Lasītāju ieinteresēšanai tiek rīkoti pasākumi. Iedvesmojoties no mūsdienu zviedru rakstnieka Henrika Tamma grāmatām par pozitīvo kaķi nindzju Timiju, skolēni piedalījās konkursā, kur sūtīja savu neparasto izgudrojumu zīmējumus. Noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā piedalījās apmēram 400 skolēnu. Tie bija īsti jauno lasītāju svētki – ekskursija pa Gaismas pili, katram bērnam savs svētku karodziņš un iespēja ne tikai klātienē satikt savu iemīļoto grāmatu autoru, bet iegūt arī autogrāfu. Ar lielu sajūsmu skolēni atklāja, ka šis rakstnieks ir arī vairāku populāru filmu mākslinieciskais redaktors – zīmējis Šreku, Zirnekļcilvēku, Nārnijas hronikas ainas.
Mūsu skolas skolniece Laura Catlakša lasītāju konkursā piedalījās ar savu darbu “Mācībulators”. Tā ir ierīce, kas visu iemācās skolēnu vietā, atliek tikai izvēlēties īsto pogu īpašajām vajadzībām, noregulēt laiku un nodrošināt skābekli. Un skolēns ir brīvs! Lauras izgudrojums tika atzīts par vienu no veiksmīgākajiem, un skolniece balvā saņēma vairākas jaunākās izdotās grāmatas.
Lai visiem lasītprieks! Gaidīsim jaunus pasākumus bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekiem.

Skolotāja Dace Skadiņa
Kazdangas jaunsargu aktivitātes

Novembra mēnesis Kazdangas jaunsargiem bija ļoti spraigs ar dažādām aktivitātēm. 4.novembrī jaunsargi piedalījās Lāčplēša balvas izcīņā Beberliņu trasē Liepājā, kur sīvā cīņā Kazdangas junsargi piekāpās Liepājas jaunsargiem. Komandā startēja L.I.Biģele, I.Liekmane (Laidi), N.Tamsons, M.Ņikiforovs, N.L.Ņikiforovs, A.Jackevičs.
10.novembrī Kazdangas jaunsargu komanda piedalījās Lāčplēša dienai veltītajās militārajās spēlēs “Spēks un daile” Kuldīgas pilskalnā. Tāpat kā Liepājā, komandām šeit bija jāveic militāra šķēršļu josla un jāpārvar gan mākslīgi veidoti, gan dabīgi šķēršļi. Dalībniekiem nācās atbildēt uz vēstures jautājumiem un sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. Gala rezultātā Mātera Jura Kazdangas pamatskolas jaunsargi izcīnīja 3.vietu. Komandā startēja M.Šteina, L.I.Biģele, M.Šteins, I.Meiers. Nepārspētas palika Alsungas vsk. 9.kl. un Nīkrāces jaunsargu komandas.
11.novembrī Madara ar Ievu kopā ar Skrundas vsk. jaunsargiem piedalījās 45.Kuldīgas nodrošinājuma bataljona militarajā parādē Kuldīgā. 20.novembrī Kazdangas un Nīkrāces jaunsargi pārbaudīja savus spēkus Novadnieku OPEN 2016 sacensībās klinšu kāpšanā Saldus novadā. Dalībniekiem četru stundu laikā bija iespēja izkāpt 20 celiņus 7m augstumā. Labākos rezultātus uzrādīja A.Tamsone, J.Mikulaneca, T.Kārkliņš. Jāuzslavē arī jaunākie dalībnieki M.Radvila, K.Kolosova.
Tagad kazdandzniekiem jāgatavojas uz ātrumkāpšanas sacensībām 22.decembrī Kazdangā. Sacensības notiks piecās vecuma grupās.Uz sacensībām uzaicināti kāpēt gribētāji no Aizputes, Skrundas, Liepājas novada. Bet 13.janvārī 10 Kazdangas vienības jaunsargiem jāpiedalās Lietuvā uz “Janvāra skrējienu Viļņā”. Novēlēsim viņiem raitu skrējienu.
Jaunsargu instruktors: K.Rudītisotrdiena, 2016. gada 29. novembris

Sadziedāšanās

Vai zini ko darīsi piektdienas vakarā? Ielūdzam Tevi uz Kazdangas pili, kur 2. stāva zālē būs skaists koncerts. Man gan to īsti par koncertu negribētos saukt, jo tā būs sadziedāšanās. Ja arī Tev nav luste uz dziedāšanu, tad nāc un vienkārši izbaudi mūsu tautasdziesmu spēku.
Spēka dziesmu grāmatā rakstīts: "Tautas dziesmas ir tautas spēkam. Ja Dievs ir iedevis balsi runāt, Viņš ir iedevis balsi sevis dziedināšanai. Sevi dziedināt nozīmē likt un ļaut sev dziedāt. Līdz ar to notiek dziedināšana, dziedēšana, dziedāšana. Šīs unikālā spēja ir katram. Unikāla iespēja katram.
Dainu vibrācijas ļauj sasniegt lielus dziļumus cilvēkā. Dziesma atveras, kad dzied, apzinoties, ka tā ir liela dārgumu krātuve."
Un gribas tam visam piekrist. Mēs varam dziedāt savā nodabā, varam dziedāt dušā, bet sanākot kopā un dziedot, tam ir pavisam cits spēks un līdz ar to mēs saņemam daudz daudz vairāk, gan dziedināšanu, gan enerģiju. Galu galā šajā gada vistumšākajā laikā kopā sanākot un dziedot mēs varam aktivizēt sevī savu iekšējo gaismu.
Tādēļ aicinām piektdien 2.decembrī plkst.18.00 uz latviešu tautas spēka dziesmu sadziedāšanu kopā ar grupu "Baltās dūjas" no Saldus.
Dalība ziedojums


Māra Tīmane

pirmdiena, 2016. gada 14. novembris

Pateiksimies par labiem darbiemŠogad tāpat kā citus gadus Latvijas Proklamēšanas gadadienā Kazdangas pagasta paŗvalde pasniegs pateicības rakstus iedzīvotājiem, kuri ar teicamu darbu un sabiedrisko aktivitāti spodrina Kazdangas vārdu.
Pateicības saņems:
Gita Ozola
Jurģis Gofmans
Landra Valdmane
Dagnija Zitmane -Zihmane
Linda Muceniece
Madara Ozola
Ance Brālīte
Sudrabu ģimene (Andis un Valda)
Kristīne Vītola
Irēna Tīmane

Sandra Baumane
Jānis Ansons
Elena Brunaviene
Lilija Reināte Skirele
Laura Kārkliņa