trešdiena, 2016. gada 27. aprīlis

Ģimenes dienas piedzīvojuma pārgājiens

14.maijā plkst. 12.00 tikšanās pārgājienam atpūtas laukumā pie Dzirnezera tautā sauktajā „Kaplejā” pie lapenes
Šis ir īpašs pārgājiens ar uzdevumiem, šai pārgājienā iepazīsi savus komandas biedrus. Pārgājiens, kurā iespējams uzzināsi dažādas jaunas un interesantas lietas, varbūt iepazīsi Kazdangu un tās apkārtni mazliet savādāk. Vārdu sakot, labi pavadīsi laiku kopā ar savējiem. Bet viss patiesībā būs atkarīgs no Tevis paša.
Līdzi ņemamās lietas- laba kompānija un dzīvesprieks, dzeramais ūdens, cienastiņš kopīgam piknikam, ko sarīkosim pēc pārgājiena.
Ģimenes komanda sākot no 3 personām. Komandā vismaz vienai personai ir jābūt pilngadīgai, kura uzņemas atbildību par nepilngadīgajiem.
Apģērbs- ērti apavi, apģērbs atbilstošs laika apstākļiem. Priecāsimies par interesantu, jautru noformējumu.
Pasākuma ilgums līdz 4 stundām.
Uz tikšanos! 
Māra Tīmane T: 29103813

Cāļus skaita pavasarī!

Lai arī aiz loga pavasaris vēl kavējas un spēlē paslēpes, Kazdangā pavasaris ir ieskandināts. Šogad kā katru gadu to jau paspējuši izdarīt Cālēni, kas 3. aprīlī Kazdangas kultūras centrā bija salidojuši uz bērnu vokālo konkursu “Kazdangas Cālis 2016”. Šis bija jubilejas gads, jo konkurss Kazdangā norisinājās jau 5. reizi. Un arī rekordu gads, jo tik liels skaits dziedātgribētāju konkursā vēl nebija pieredzēts.
Kopā abās vecuma grupās tika izdziedāti 30 skanīgi priekšnesumi un sadalītas godalgotas nominācijas. Vecuma grupā 3-6 gadi 3.labākā Cāļa titulu ieguva Sandris Salna ar dziesmiņu – “Ko runcīti tu domāji?”, kā 2.labāko Cāli Žūrija atzina Simonu Tīdi ar dziesmiņu – “Es ar savu čaklumiņu”, bet nomināciju – Pats Labākais Cālis ieguva Alīna Rone ar dziesmiņu - “Cāļi pulciņā”.
Vecuma grupā no 7-11 gadiem kā 3.labākais Cālis tika nominēta Krista Obuha ar dziesmu “Labais gariņš”, 2.labākā Cāļa nomināciju ieguva Lelde Dzirko ar dziesmu “Zip-zip”, bet kā - Pats Labākais Cālis, lielajā vecuma grupā, tika nominēt Laura Līdeka ar dziesmu “Baltā dziesma”.
Liels paldies skolotājiem un vecākiem, kuri bērnus atbalstīja un sagatavoja konkursam, jo tikai veiksmīgi sadarbojoties ir gūstami labi un teicami rezultāti.
Protams, ka lielu un neatsveramu paldies ir jāsaka arī konkursa Žūrijai – Ievai Valdmanei, Litai Hartmanei un Guntim Simanovičam, kuriem bija grūts un atbildīgs pienākums. Taču jāsaka, ka žūrija strādāja ļoti profesionāli un vērtējot konkursantus bija objektīvi un toleranti.
Uz tikšanos konkursā “Kazdangas Cālis 2017!”
Kazdangas kultūras darbu organizatore Inese Birkenfelde

Pavasara tirgus


otrdiena, 2016. gada 26. aprīlis

Muzeju nakts pasākums “Durvis staru gaismā”

Klāt maijs un Muzeju nakts! 2016.gada 21.maijā ar moto “DURVIS” muzeji un ne tikai muzeji, bet arī daudzas citas iestādes, gaidīs savus apmeklētājus uz Muzeju nakts pasākumiem.

Kazdangas muzejā pirmos apmeklētājus gaidīsim no plkst.10:00 līdz 10:30, kad tiks izsniegti materiāli fotoorientēšanās pasākumam “Kādu vēsturi glabā durvis Kazdangā?” Pēc materiālu saņemšanas, bez laika kontroles, cik nu katram ātri patīk, būs jāveic uzdevumi. Fotoorientēšanās dalībniekus ar paveiktajiem rezultātiem muzejā gaidīsim atpakaļ no plkst.16:00 līdz 16:30.

Plkst.15:00 uz Pasaku pēcpusdienu gaidīsim visus pasaku konkursa dalībniekus, visus mazos un lielos pasaku cienītājus, klausītājus un lasītājus. Mazos pasaku draugus, kuri vēl paši neprot lasīt, gaidīsim kopā ar vecākiem. Izbaudīsim pasaku noslēpumainību un burvību! Paņem arī Tu savu vismīļāko pasaku un izlasi to kopā ar visiem!

No plkst.11:00 līdz plkst.14:00 katram muzeja apmeklētājam būs iespēja iepazīties ar konkursam iesniegtajām pasakām un nobalsot par labāko pasaku, jo papildus tiks noteikts arī viens uzvarētājs (pa visām vecuma grupām) - Muzeju nakts apmeklētāju simpātija – “Labākais pasaku burvis.”

Plkst.17:00 norisināsies Erudīcijas konkurss “Durvju eksperts”. Šis konkurss pulcēs attapīgus un erudītus dalībniekus, kas būs gatavi pārbaudīt savas zināšanas, parādīt savu attapību, atbildēt uz nopietniem un nenopietniem jautājumiem, rezultātā labākajam būs tas gods iegūt titulu “Durvju eksperts” un uzvarētāja balvu.

Kazdangas pilī no plkst.17:00 katrs netraucēti varēs aplūkot prezentāciju “Zemūdens valstība”.

No plkst.17:00 līdz 22:00 aktīva darbošanās notiks pie Kazdangas Dzirnezera, kur, sadarbībā ar Andri Urtānu - Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu un plānojumu departamenta vecāko ekspertu un hidrobioloģi Loretu Urtāni no biedrības “Ūdensaina”, varēsim kopā izpētīt ūdens augus un ūdens dzīvniekus, kādi dzīvo mums kaimiņos – mūsu Dzirnezerā.

Nopietnākai auditorijai piemērots būs pasākums no plkst.19:00 līdz 20:00 - Paraugstunda durvju restaurācijā kopā ar SIA “Koka darbnīca” restauratoriem Jāni Tolpežņikovu un Ievu Zilberti, kuri dalīsies informācijā par koka durvju restaurācijas darba gaitu, nepieciešamajiem materiāliem, kā arī būs iespējams pamēģināt pašam darboties.

Kad būs apgūta informācija par durvju restaurāciju, plkst.20:00 visus klausītājus gaidīs Latvijas Piļu un muižu asociācijas viceprezidents Juris Zviedrāns lekcijā “Vēsturiskās durvis no baroka līdz historisma stilam”.

Muzeju nakts pasākumu programmu noslēgs... Vēju spēle, gaismas spēle, nejaušības spēle lapā, sniegpārslā, vārdā un mūzikā. Tieši šajā tūkstošveidīgajā spēlē slēpjas skaistuma esamība. Kazdangas muzejā no plkst.21:30 līdz 22:30 jūs varēsiet ļauties skaistas un krāsainas mūzikas valdzinājumam stīgu instrumentu ansambļa "Barkarola" izpildījumā. Koncertā muzicēs Jekaterina Suvorova (arfa), Daniela Igaune (vijole), Liene Golovacka (vijole).


Informācija par pasākumu norisi:
Pasākuma laiks
Pasākuma nosaukums
10:00 - 10:30
Fotoorientēšanās “Kādu vēsturi glabā durvis Kazdangā?”
15:00 – 17:00
Pasaku pēcpusdiena “Durvis uz pasaku valstību veras vaļā”.
17:00 – 19:00
Erudīcijas konkurss “Durvju eksperts”
17:00 – 22:30
Prezentācija “Zemūdens valstība”.
17:00 – 22:00
Vērsim vaļā Durvis uz Kazdangas Dzirnezera zemūdens pasauli kopā ar Loretu un Andri Urtāniem.
19:00 – 20:00
Paraugstunda durvju restaurācija kopā ar SIA “Koka darbnīca” restauratoriem Jāni Tolpežņikovu un Ievu Zilberti.
20:00 – 21:30
Jura Zviedrāna lekcija “Vēsturiskās durvis no baroka līdz historisma stilam”.
21:30 – 22:30
Koncerts stīgu instrumentu ansambļa "Barkarola" izpildījumā. Koncertā muzicēs Jekaterina Suvorova (arfa), Daniela Igaune (vijole), Liene Golovacka (vijole).


Uz tikšanos Muzeju nakts pasākumos!

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

Spēka dziesmu vakars

5. maijā plkst. 18.00
Kazdangas pilī
Spēka dziesmu vakars
Vakara viešņa un priekšdziedātāja Agrita Pileniecie ar kompāniju, kas arī kopīgo dziedāšanu papildinās ar brīnišķīgu kokles spēli.
Sīkāka informācija T; 29103813
Dalība ziedojums

trešdiena, 2016. gada 20. aprīlis

Ripo pretī pavasarim 2016

Tūrisma sezonu, kā jau ierasts, atklāsim ar velo orientēšanās braucienu "Ripo pretī pavasarim 2016". Pasākuma nolikums:

Sacensību mērķis: Iepazīstināt iedzīvotājus ar Kazdangas kultūrainavu, parka infrastruktūru, popularizēt riteņbraukšanu kā ilgtspējīgu dzīvesveidu.

SACENSĪBU VIETA UN LAIKS: Starts un finišs pie Kazdangas pils (Adrese: Jaunatnes gatve1, Kazdanga, Aizputes nov.).
Sacensības notiek 2016. gada 4. maijā.
Pieteikšanās: uz vietas pie Kazdangas pils, reģistrācija no plkst. 9.30
Dalībnieki: Visi interesenti, kuriem riteņbraukšanā ir pietiekama fiziskā sagatavotība, ievērojot transporta kustības un drošības noteikumus.
Sacensību norise: dalībniekiem ar kartes un kompasa palīdzību izmantojot velosipēdu iespējami īsā laikā jāapmeklē noteiktu skaitu apvidū atzīmētu kontrolpunktu un jāatzīmējas katrā kontrolpunktā, kā arī jāatbild uz jautājumiem. Kartes tiks izsniegtas pie pils..
Organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
Orientēšanās laiks: no plkst. 10:00 līdz 12:30
Dalībnieki un distance: 7 – 12 g. līdz 10 km; 13 – 16 g. ~10 km; 16 - ... g. ~20 km.
vieta: Kazdangas apvidus, parks.
DALĪBAS MAKSA: 3 EUR, 
bērniem līdz 18 gadiem dalība bez maksas
Starta kārtība: Brīvs starta laiks, taču izbraukšanas brīdis tiek piefiksēts.
Finišā uzvarētājs ir tas, kurš visātrāk atradis visus kontrolpunktus un iesniedzis visvairāk pareizo atbilžu uz jautājumiem.
Distance: Mērogs 1:7500, H 2.5m Vidēji blīvs grantēto un asfaltēto ceļu tīkls, samērā labi izbraucami parka celiņi.
Drošība: Dalībniekiem tiek lūgts padomāt par savu un apkārtējo drošību un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī padomāt par velosipēda aprīkojuma prasībām. Velobrauciena rīkotāji neatbild par iespējamām traumām brauciena laikā.
Apbalvošana: plkst. 13:00 1. - 3. vietu ieguvēji saņem balvu. Pārsteiguma balvas par interesantāko, atraktīvāko noformējumu sev un velosipēdam.
Rīko: Distanču plānošana un ierīkošana – Kazdangas tūrisma informācijas punkta vadītāja Māra Tīmane
Kazdangas TIP – ja rodas kādi jautājumi, droši jautā - Jaunatnes gatve 2, Kazdanga, t. 29103813, e-pasts: kazdanga.tic@inbox.lv