pirmdiena, 2015. gada 24. augusts

Kazdangas Parka svētki 2015

Par Aizputes novada tradicionālu atpazīstamu kultūras pasākumu ir izveidojušies Kazdangas Parka svētki, kas šogad notiks jau 9.gadu. To ietvaros notiek amatnieku tirgi, izglītojoši, sportiski pasākumi, konkursi, koncerti un citas aktivitātes. Šogad Parka svētku ietvaros tiek rīkots Kazdangas tehnikuma absolventu 85 gadu salidojums. Vairāk par salidojumu lasiet šeit >>>

10.00
Amatnieku un gardēžu tirgus pie kultūras centra
Kalvenes trušu audzētavas trušu izstāde – pārdošana .
13.00 Svētku atklāšanas koncerts
Pūtēju orķestris „Kazdanga”
Deju grupa „Reitings”
13.00 Salidojuma dalībnieku reģistrācija kultūras centrā
13.00 Piepūšamās atrakcijas bērniem

13.30 Alfrēda Lejas grāmatas "Tā sportoja Liepājas rajonā" atvēšana bibliotēkas lasītavā
No plkst.14.00
Izstāde „Kazdangas vēstures lapas puses” kultūras centrā
Izstāde „No spalvas līdz pildspalvai” muzejā
Izstāde bibliotēkā
14.00 Sporta klubs „Bandavas strēlnieki” aiz pils
14.00 Radošās darbnīcas pie Saieta nama
Burbuļošanas darbnīca
Akmeņu apgleznošanas darbnīca
Sapņu ķērāju gatavošana
Sietspiedes darbnīca
14.00 Ūdensbumbas brūža dīķī
14.30 Kazdangas tehnikuma absolventu pulcēšanās gājienam pie pils
14.30 Bērnu stunda
Iluzionists ar Triku programmu
15.00 Kazdangas tehnikuma absolventu gājiens no pils uz kultūras centru
15.00Ģimenes pasākums „Manteifeļa dārgumu meklēšana”
15.10 Svinīgais Kazdangas tehnikuma 85 gadu jubilejas pasākums kultūras centrā
16.00 Kazdangas tehnikuma absolventu atmiņu pēcpusdiena muzejā
17.00 Meistarklase Hip-Hop dejās visiem vecumiem pie kultūras centra
20.00 Vakara koncerti
Karīna Tatārinova - dzeja, mūzika
„Rumbas kvartets”
22.00 Svētki atmirdz debesīs – salūts
22.30. Svētku balle ar grupu „Novadnieki” Ieeja Eur 5.00 (absolventiem, kuri reģistrējušies ieeja bez maksas)

Mācību gada ieskaņas pasākums!

Dzīvojam laikā, kad pietrūkst laika – pietrūkst laika teikt labus vārdus, pietrūkst laika uzsmaidīt un noglāstīt. Šis ir laiks, kad zeļ vienaldzība un bezatbildība.
Labo un radošo darbu apvienība (LURDA), 2.septembrī plkst.13.00 Kazdangas kultūras centrā, lielākiem un mazākiem piedāvā izglītojošu un sirsnīgu sarunu par cilvēcību, ļaunumu un vienaldzību. Par to, ka šodienas galvenais atslēgas vārds ir ATBILDĪBA
Sarunas nav izklaide un mēs trikus nerādīsim. Būs foto, būs video, būs jautājumi Jums – kas tad ir atbildīgs saimnieks? Būs iespēja izmēģināt un sajust, kā četrkājainais mīlulis var iedvest mieru pēc garas skolas vai darba dienas.
Sarunas ir domātas visa vecuma un plašuma auditorijām. Par atbildību stāsta 7 gadus jauna, izglābta Austrumeiropiete Lote un viņas saimniece – žurnāliste, fotogrāfe Zanda. Sarunas ir kā uzvedums – dzejā un mūzikā. 12 skaudru, sirsnīgu un patiesu dzīvnieku stāstu “Mums vienas asinis tev un man” fragmentus lasa rakstniece un aktrise Dace Priede. Caur aktieri Rūdolfu Plēpi skan tautā zināmas un līdzi dziedamas sirsnīgas dziesmas un pavisam jaunas dziesmas no mūziķa un komponista Jāņa Radziņa topošā “Sirds dziesmu” cikla.
Pasākumu tiks noslēgts ar kopbildēm, kuras pēc tam sūtam visiem gribētājiem. Pēc pasākuma ir iespēja iegādāties Daces Priedes grāmatas ar autogrāfu un veltījumu un viņas unikālos dabas apturētos mirkļus – ziedu grāmatzīmes. Ir iespēja vienkārši parunāties, jo laiks netiek skaitīts.
Būs konkursiņi. Būs balvas.
Ieeja brīva!

Kazdangas kultūras darbu organizatore
Inese Birkenfelde

piektdiena, 2015. gada 14. augusts

Kazdanga aicina savus absolventus!

Kazdangas pilī, bijušajā lauksaimniecības tehnikumā, šobrīd darbojas Kazdangas muzejs ar plašu Boju Meža muzeja ekspozīciju, ar liecībām par pils bijušo īpašnieku baronu Manteifeļu dzimtu, Kazdangas parku, Kazdangas tehnikumu.
Gaidot kādreizējos audzēkņus, skolotājus un darbiniekus uz Kazdangas tehnikuma 85 gadu jubilejas absolventu salidojumu š. g. 5. septembrī, kad norisināsies arī tradicionālie Kazdangas Parka svētki, muzeja speciālistes, aicinot papildināt esošo ekspozīciju, lūdz pārlūkot un dāvināt muzejam kādreiz ar Kazdangu saistītas un tehnikuma laiku raksturojošas lietas.
Izglītības iestāde tika dibināta 1930. gadā - kā Valsts Kazdangas lauksaimniecības vidusskola. Vissenākās piederības zīmes Kazdangai ir tolaik ieviestais audzēkņu formas tērps. Varbūt vēl kādās mājās ir saglabājusies šo seno laiku lieciniece – tradicionālā zaļas krāsas auduma cepurīte ar nagu, kam apakšējā mala – apmale bija apšūta ar dzeltenu lentīti, kurai pa vidu bijis sudrabots diegs. Muzejā šādu eksponātu pieņemtu un novērtētu ar patiesu gandarījumu un prieku.
Vislielākā vēlēšanās un neatsverams ieguvums muzejam būtu, ja kādai absolventei vēl būtu saglabājies tautastērps. Ir zināms, ka vēl kara laika un pirmo pēckara gadu izlaidumos /līdz 1948. gadam/ meitenes ieradās, tērpušās tautastērpos. Varbūt garo gadu ritumā kādas bijušās audzēknes ģimenē tas vēl ir saglabājies un toreizējās skolnieces tuvinieki, bērni, mazbērni šo relikviju ar mīlestību vēlētos uzdāvināt un uzticēt Kazdangas muzejam. Ar dziļu cieņu un lielu pateicību muzejs pieņemtu šādu dāvinājumu.
Savas pastāvēšanas laikā Kazdangas tehnikums vairākus gadu desmitus ilgi lepojās ar ļoti augstiem sportiskiem sasniegumiem Latvijas lauksaimniecības tehnikumu spartakiādu kopvērtējumā. Mūsdienās tas ir ierasti, ka komandu sacensībās sportisti startē vienotos sporta tērpos. Kazdangas tehnikums vēsturiski bija pirmais, kurš uz šīm tehnikumiem visnozīmīgākajām sacensībām kopš piecdesmito gadu sākuma ieradās vienādos sporta tērpos, par savu krāsu pieņemot zaļo. Varbūt kaut kur vēl ir saglabājies šī laika vai vēlāko gadu Kazdangas sporta tērps? Muzejs labprāt to pieņemtu fondā kā dāvinājumu.
Bet varbūt jūsmājās ir kādi citi, interesanti materiāli /dokumenti, fotogrāfijas, priekšmeti/, ko jūs būtu ar mieru dāvināt muzejam. Iesākumā lūgums tos ieskenēt /piemēram, tuvākajā bibliotēkā/, tad nosūtīt pa e – pastu kazdanga.muzejs@inbox.lv, tālrunis Kazdangas muzejā 63449755 vai 28616717. 

Uz tikšanos Kazdangā!
R. Dubinska / Kazdangas tehnikuma 1975.gada absolvente R. Cahrausa/

otrdiena, 2015. gada 28. jūlijs

Noslēgušies arheoloģiskie izrakumi un skolotāju seminārs Kazdangā

No 6. līdz 25. jūlijam Kazdangas pils parkā darbojās Latvijas vēstures institūta organizētā arheoloģiskās izpētes ekspedīcija. Balstoties uz vietējo iedzīvotāju sniegtajām ziņām par cilvēku kaulu un senlietu atradumiem, arheologi par mērķi bija izvirzījuši precizēt apbedījumu vietas veidu un tās teritorijas aptuvenās robežas, noteikt apbedījumu veidus, intensitāti, saglabāšanās stāvokli un hronoloģiskās robežas, iegūt antropoloģisko materiālu analīzēm, lai raksturotu Kazdangas iedzīvotāju dzīves līmeni, diētas un patoloģijas, iegūt zinātniskus datus par apbedīšanas rituāla īpatnībām.

Trīs nedēļu ilgušajos izrakumos atsegti 30 netraucēti apbedījumi, kā arī ap 30 cilvēku kaulu paliekas. Lielākā daļa apbedījumu attiecināmi uz 16. gadsimta otro pusi, tie veidoti visai intensīvi – pie kapsētas robežas mirušie ierakti pat trijās kārtās. Apbedītajiem kapu piedevās līdzi doti naži, monētas, adatas, apģērbs bijis sasprausts ar saktām. Izrakumos atsegtas un izpētītas kapsētas rietumu robežas konstrukcijas – zemes valnis un robežakmeņi.

Pētījumu pēdējā nedēļā izrakumos iesaistījās 10 skolotāji no Aizputes, Cīravas, Elejas, Ērgļiem, Jelgavas, Kazdangas, Liepājas, Nīcas, Priekules un Saldus. Skolotāji izrakumos piedalījās semināra „Arheoloģija un tās metodes” ietvaros, kur tie gan praktiski apguva arheoloģiju, gan noklausījās piecas arheologu un vēsturnieku lekcijas. Dalība šādā seminārā nodrošina skolotājiem jaunu zināšanu un prasmju iegūšanu, veicinās to pārnesi, lai pilnveidotu mācīšanas kvalitāti un bagātinātu apgūstamās vielas saturu mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēsture” programmā. Mūsdienīga arheoloģisko avotu skaidrošana, dalīšanās lauka pētījumu pieredzē, mācību stundās prezentētās fotogrāfijas no izrakumiem veicinās skolnieku izpratni par arheoloģisko pieminekļu aizsardzību un interesi par arheologa profesiju.

Arheoloģiskās ekspedīcijas vadītājs Rūdolfs Brūzisceturtdiena, 2015. gada 16. jūlijs

Palīdzi tapt svētkiem Kazdangā

Ir pagājis gads kopš brīža, kad pirmo reizi Kazdangas Parka svētku organizēšanas laikā izskanēja uzsaukums: „Meklējam brīvprātīgos!”. Liekas, ka tas bija nesen, jo brīvprātīgo jauniešu darbs un apņēmība pagājušajā gadā bija neatsverama parka svētku daļa un bez viņiem mēs nebūtu varējuši īstenot ne pusi no plānotā.
Šogad Parka svētki Kazdangā norisināsies 5. septembrī, taču tas vēl nav viss, jo ir pagājuši 5 gadi un atkal ir klāt laiks, kad no visiem Latvijas un pasaules nostūriem Kazdangas pili, savas vecās mācību telpas, ieradīsies apraudzīt bijušie Kazdangas Lauksaimniecības tehnikuma absolventi, kas šos Parka svētkus padarīs vēl interesantākus un aizraujošākus kā iepriekšējos.
Tieši tāpēc jau otro reizi vēlamies pasaulē palaist uzsaukumu: „Meklējam brīvprātīgos!”, jo mums ir nepieciešama tieši tava palīdzība. Mums nav svarīgs tavs vecums vai piederība, jo tieši Tu, lai, kas arī Tu būtu- skolēns, jaunietis, mamma, tētis vai vecvecāks, vari palīdzēt mums izveidot šos svētkus par vienu no neaizmirstamākajiem pasākumiem, kādu Kazdanga ir pieredzējusi.
Lai Tu varētu piedalīties Parka svētku organizēšanā, tev līdz 27. jūlijam jāiesūta neliela motivācijas vēstuli uz e-pastu kazdangasvin@gmail.com un burtiski dažos teikumos jāuzraksta, kāpēc vēlies piedalīties parka svētku organizēšanā un jāpievieno sava kontaktinformācija, lai vēlāk varam ar tevi sazināties.

Jautājumu gadījumā vari droši zvanīt pa telefonu 26681805.

P.S. Parka svētku organizatoriem vienmēr ir nedaudz vairāk redzams un nedaudz vairāk bonusu kā parastam apmeklētājam. Tāpēc piesakies!

Patiesā cieņā jūsu Parka svētku brīvprātīgā,
Ance

trešdiena, 2015. gada 15. jūlijs

Semināru cikls „Gaismas ģimene”

Ar š.g. 23.jūliju Kazdangas pilī tiks uzsākts jauns semināru cikls „Gaismas ģimene”, kuru vadīs Juris Upenieks.
Semināri notiks vienu reizi mēnesī un to laikā tiks atbildēti tādi jautājumi kā-kas ir Gaismas ģimene, kā līdz tai izaugt, kā tajā būt, ko un kā praktizēt, lai veiktajam būtu labvēlīgi augļi. Tādējādi nodrošinot drošu, harmonisku Dieva pasaules un Visuma likumu izpratni, kā arī Dvēsles dzīves pilnveidošanās ceļu. Uz regulārajām tikšanās reizēm aicināti interesenti, neatkarīgi no piederības konfesijai un filosofiskās pārliecības. Tiek aicināti visi, kam interesē dzīves un veselības ētika- būt veselam, garīgi līdzsvarotam, realizēties Zemes un Dvēseles dzīves ceļā. Dzīve Mīlestībā. Jo tur, kur ir Mīlestība ir Dievs, miers un vesels cilvēks.
Dievatziņa, garīgā prakse un meditācijas domātas cilvēka pilnveidošanās procesam, lai mēs mācāmies uzņemties atbildību par domām, darbiem, kurus radām un kādus augļus no tā vēlāk plūcam mēs paši un mūsu bērni. Lai prāts būtu trenēts, fokusēts un jūtīgs atbildīgi analizēt notikumus un pieņemt lēmumus, kas saskan ar Visuma likumiem. Šo grupu semināru darba mērķis ir nodrošināt katra dalībnieka garīgo izaugsmi līdz pastāvīgam ortodoksālam pašpilnveidošanās ceļam.
Planotās semināru tēmas:
1. Psihosomatikas pamati un vēdas.
2. Vesels cilvēks- harmonisks Dabas un Dieva likumu plūsmā dzīvojošs cilvēks.
3. Ego un rezonanses likums. Ko sēsi, to pļausi- atbildība par savām domām un darbiem.
4. Partnerattiecības. Cieņa, mīlestība, pāru sirdsmiers un tikumība ir ģimenes labklājība un veselība.
5. Dzīve un nāve.
6. Dvēsele un harmonija.
7. Ētika, dzīvēm un nāvēm mijoties.
Papildus sarunai, lekcijai par tēmu semināra laikā- sākumā un beigās- notiks divas meditācijas, kurās ar Tibetas dziedošo bļodu skaņām dzidrinātā dimensijā viegli un ātri varēs just praktiskās meditācijas augļus. Tā arī turpmākā garīgā prakse mājās veidosies produktīvāka, sirds mīlestības telpu pildošāka un drošāka.
Uz semināru vēlams ierasties ērtā, siltā apģērbā, līdzi ņemt paklājiņu, spilventiņu un sedziņu/pledu, jo viena no meditācijām noritēs guļus stāvoklī.
Pieteikšanās pa tālruni 29103813 vai epastā kazdanga.tic@inbox.lv