trešdiena, 2018. gada 10. janvāris

Liene Šomase un Jānis Moisejs Kazdangā

10.februārī plkst.18.00
Kazdangas kultūras centrā
mīlestības dienai veltīts
Lienes Šomases un Jāņa Moiseja koncerts
Ieeja Eur 3.00

otrdiena, 2018. gada 9. janvāris

Pastalu darbnīca Kazdangā

Tuvojoties Latvijas simtgadei aicinām pagatavot pašam savas pastalas.
 25. februārī plkst.11.00 

Kazdangas pilī notiks pastalu darbnīca.
Kur būs iespēja darināt gan košas un krāsainas, gan klasiskas pastalas! Pastalnieki varēs izpausties, kā nu kuram vairāk tīk. No klasiski brūnām vai melnām, līdz debeszilām, maigi rozā vai ugunīgi sarkanām pastalām - tik dažādām, kā mēs paši!
3-4 stundās, visiem kursu dalībniekiem, būs iespēja tikt pie sevis paša gatavotām pastalām un zināšanām par šo seno apavu izgatavošanu un īpatnībām.
Dalībnieku skaits ierobežots, un iepriekšēja pieteikšanās - obligāta.
Dalības maksa meistarklasei ir 33 eiro no cilvēka, ieskaitot visus vajadzīgos materiālus. Tuvojoties meistarklasei vēlēsimies zināt kādā krāsā labāk gribēsiet darināt pastalas.
Nelielu ieskatu par krāsainām pastalām varat gūt šeit >>>
Aicinām pieteikties pastalu meistarklasei Kazdangā!
Pieteikšanās T: 29103813 Māra

otrdiena, 2018. gada 2. janvāris

Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā

Aizputes novada dome ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmas (ELFLA) atbalstu 2017.gadā realizēja projektu "Dabas tūrisma infrastruktūras izveidošana Kazdangas parka teritorijā". Projekta mērķis - attīstīt dabas tūrisma infrastruktūru Kazdangas parkā, izbūvējot pāri Dzirnezeram gājēju pontonu laipu un skatu torni - izveidojot ekonomiski aktīvu vietu Kurzemes reģionā, izmantojot dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciālu.
Projekta rezultātā ir izveidots jauns dabas tūrisma infrastruktūras objekts -gājēju pontonu laipa uz pontoniem pāri Dzirnezeram, 2 metrus plata un 190 metrus gara, bet skatu tornis ir 2,7 metru augstumā virs mainīgā ūdens līmeņa putnu, dzīvnieku un dabas daudzveidības vērošanai. Laipas materiāls ir Skandināvijas egle. Ir labiekārtoti arī divi celiņi, kas ved pie laipas. Jaunā gada sākumā Kazdangas muzejā būs apskatāma fotoizstāde par gājēju pontonu laipas izbūvi.
Šāda tipa dabas tūrisma infrastruktūra pagaidām ir vienīgā Dienvidkurzemē. Gājēju pontonu laipa tagad savieno abus Dzirnezera krastus, un iedzīvotāji, dodoties pa 7 km garo dabas taku, var izbaudīt apkārtni ar daudzveidīgo dabu vietā, kur ezerā ietek Alokstes upe. Piekļuve Dzirnezeram un parka dabas takai ir pielāgota arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Parkam ir 3 daļas – Kazdangas parks, Šēfera birzs, Valātas parks. Dzirnezers 10 ha platībā, kā arī vairāki nelieli ainavu dīķi piešķir parkam īpašu burvību.
Kazdangas muižas vēsturiskā apbūve un kultūrvide ar 196 ha lielo Kazdangas parku, ir ievērojams resurss tūrisma attīstībai, iedzīvotāju izglītošanai un lauku apdzīvotas vietas izaugsmei. Vecais muižas parks ar unikālu kultūrainavu, Valsts nozīmes aizsargājamais kultūras piemineklis, sākts veidot baronu Manteifeļu laikā 1840.gadā, ir lielākais Latvijas dendroloģiskais parks. Tajā botāniķi apzinājuši ap 242 koku un krūmu sugām, no kurām 127 ir svešzemju sugas. Lielu popularitāti Latvijā un starptautiskā mērogā iegūst putnu vērošanas tūrisms; parkā ornitologi apzināja 150 putnu sugas, t.sk.11 dažādas kauķu sugas, 8 zīlīšu sugas.
Parka attīstībā iesaistās pašvaldība un vietējie iedzīvotāji: izveidota atpūtas vieta pie Dzirnezera, gājēju taciņas, veloceliņš, koka skulptūras, avotiņa vieta, labirints no spirejām. Tiek kopti un saglabāti senie parka vēstures un dabas objekti: dižkoki, akmens soliņi, grota, Vītoliņu pilskalns, 5 zivju dīķi, piemiņas akmeņi, aleja, senās skatu vietas. Vietējie iedzīvotāji un viesi iepazīst un bauda dabu, nūjo, skrien, orientējas, makšķerē, brauc ar velosipēdiem, dodas izzinošos pārgājienos pa parku, kas veidojas kā pievilcīga un draudzīga vieta.
Kazdangas parks saskaņā ar Aizputes novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, tiek pakāpeniski veidota kā vides izglītības dabiskā bāze, kļūstot pieejamāks dabas norišu vērošanai, izglītībai, tūrismam, kultūras pasākumiem, veselīgai atpūtai, izziņai, sportam. Līdz ar to tiek veicināta arī lauku sociālās, ekonomiskās un kultūras vides saglabāšana un ilgtspējīgu izmantošana.
Lauku attīstības programmas līdzekļu piesaiste ir svarīgs atbalsts tūrisma un lauku vides attīstībai, jo novadā pieaug apmeklētāju interese par dabas un kultūras mantojumu. Pēc Kazdangas Tūrisma informācijas centra un Kazdangas muzeja ziņām 2016.gadā kopējais tūristu skaits bija 5170 personas. Muzeju apmeklēja 1815 personas, savukārt naktsmītnes Kazdangas Saieta namā izmantoja 2350 personas. Radošās darbnīcas Kazdangas pilī apmeklēja 657 dalībnieki. Katru gadu Kazdangā notiek Parka svētki, bērnu un jauniešu vasaras nometnes, tiek organizētas Dabas skolas nodarbības.
Biedrības "Liepājas rajona partnerība" stratēģijas 2015. -2020.gadam SVID analīzē ir noteiktas stiprās puses: teritorija bagāta ar dabas mantojuma vērtībām un objektiem, un ir labas iestrādes tūrisma attīstībai.
Projekta ilgtspēja ir tūrisma veicināšana un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāla izmantošana reģiona attīstībai, jo teritorija veidojas interesanta ne tikai novada iedzīvotājiem, bet arī iebraucējiem - tūristiem, muzeja un kultūras pasākumu apmeklētājiem, dabas draugiem, biologiem, ornitologiem, arhitektiem, ainavu speciālistiem, kuri izvēlas Kazdangu izziņai, pieredzes apmaiņai vai nesteidzīgai atpūtai.
Projektu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmai sagatavoja projektu vadītāja Biruta Konrāde. Iepirkumu būvdarbiem veica Kazdangas pagasta pārvalde.
Būvprojekta autors, kurš veica arī būvuzraudzību projekta realizācijas laikā, ir Viktors Bērziņš. Projekta būvuzraugs Vitālijs Svenčs. Būvdarbu veicējs: SIA “Smart Energy”.
Finansējuma saņēmējs - Aizputes novada dome. Kopējās tūrisma infrastruktūras būvniecības izmaksas ir 101 225 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas no ELFLA LEADER programmas ir 50 000 EUR.
Aizputes novada domes Attīstības nodaļa

piektdiena, 2017. gada 29. decembris

Laimi!

Vēl tikai pāris dienas un tiks atvērtas durvis uz Jaunu gadu. Nu jau varu teikt, ka tā ir tradīcija, gada pēdējā darba dienā atskatīties uz aizvadīto. Šis vienkārši ir tāds laiks. Uz galda, kā allaž šai laikā, stāv divi kalendāri, viens nedaudz nobružāts ar pierakstiem un dažādām atzīmēm, otrs skaists, svaigs vēl nedaudz pēc tipogrāfijas smaržojošs, kurā ir tikai dažas atzīmes. Un gluži kā pērn varu teikt, ka vecajā atzīmēti svarīgi notikumi, tikšanās, ciemiņu uzņemšanas un pasākumu norises laiki, telefonu numuri, atziņas un vēl daudz kas cits. Tas ir liecinieks piedzīvotajām bagātībām un dažādām pieredzēm. Kalendārā ir ieraksti, kas no vecā tiks pārrakstīti uz jauno. Visos piezīmētajos notikumos ir bijuši iesaistīti dažādi cilvēki.
Šai brīdī gribas pateikties, par satikšanos, par sadarbību, par atbalstu, par kopā būšanu, par visu, kas piedzīvots- smiekliem, skatieniem, smaidiem, sajūtām, sirds siltumu.
Paldies, ikkatram ar kuru ir kāds šī gada mirklis aizvadīts kopā, paldies arī tiem ar kuriem nav bijis lemts satikties, bet kuru klātesamību ir bijis iespējams sajust, paldies arī tiem par kuriem nemaz nenojaušu, ka tieši viņu radītās lietas, vai viņu paveiktie darbi ir ietekmējuši manu darbu un dzīvi. Paldies, paldies, paldies!
Vēlos novēlēt Jums visiem, esiet laimīgi! Esiet laimīgi paši un dariet tā, lai arī apkārtēji ik dienas kļūst laimīgāki! Lai Laimīgs Jaunais, tas, kurš ceļā!
Kazdangas Tūrisma informācijas punkta vadītāja Māra Tīmane

Caur zvaigznēm pie sevis


Ielūkoties zvaigznēs, ielūkoties sevī un savā nākotnē.
Dienu pirms Zvaigžņu dienas 5. janvārī plkst.18.00 Kazdangas pilī aicinu nākt kopā un radīt, radīt savu nākamā gada kolāžu.
Pie tējas tases sajust sevi un ielūkoties savos sapņos. Vairāk info. T: 29103813
Par Jūsu viesmīlību rūpēsies Māra Tīmane
Dalība līdzmaksājums pēc katra ieskatiem.

Ja Tev mājā ir žurnāli, avīzes, šķēres un līmes zīmuļi ņem tos līdzi, ja nav, nāc tāpat. Un vēl paķer līdzi zeķītes, vai kādas čībiņas, jo apavus mēs atstāsim ārpus zāles.

Vairākus gadus ik, janvāri, braucu uz Saldu kopā ar citām meitenēm piedalīties Kristīnes Makas vadītajā pasākumā "Gada ievibrēšana". Pērn man nesanāca uz turieni doties, veidojām kolāžu tepat Kazdangā, sanāca labi, pēc meiteņu ierosinājuma atkārtosim arī šogad.
Es kolāžu jaunajam gadam taisu jau vairākus gadus, teikšu-strādā un ritīgi labi, pat labāk kā rakstītie plāni. Pirms gada dalījos ar interesanto stāstu par sarkanajām un melnajām kurpēm no kolāžas.
Nu, varu atkal teikt ir vērts taisīt un nav svarīgi, cik lielas ir bildes, aizvadītā gada kolāžā ielīmēju mazu, mazu bildīti ar šamaņu bungām... UN šo vasaru pie bungām tiku un pie šamaņa ieguvu nelielu ieskatu tajā, kas vispār ir šamanisms. Un šobrīd lūkojoties uz savu kolāžu saprotu, ka atkal varu teikt, ka vismaz 70% no sapņiem un vēlmēm ir piepildījušies, pat bildītes, kas tā, starp citu, ir palīmētas apakšā/foniņā arī strādā, tāda man fona bildīte ar dzintariem. Drīz pēc kolāžas izveidošanas mūsu Pirts skolas grupai tapa nosaukums "Dzintars" un kļuvām par Dzintara pirtniekiem, un šī gada laikā esmu nopirkusi vairākus kilogramus dzintaru, ko izmantot pirtī. Tā, ka visam uz šīs pasaules ir nozīme- arī tam, kas notiek fonā.
Uz tikšanos
Māra

trešdiena, 2017. gada 27. decembris

Spēka dziesmu vakars

4. janvārī plkst.19.00 Kazdangas pilī
Spēka dziesmu sadziedāšanas vakars kopā ar grupu "Baltās dūjas" no Saldus
Aicināts ikviens kam tuva un mīļa ir dziedāšana. Silta tēja un dziesmu vārdi būs sarūpēti.
Sīkāka informācija 29103813
līdzmaksājums pēc katra ieskatiem.