pirmdiena, 2017. gada 20. marts

Sibīrija – cilvēku mūža daļa

24. martā plkst.  13.30 pie teroru upuru piemiņas akmens Kazdangā – piemiņas brīdis un ziedu nolikšana. Pēc tam, plkst. 14.00, Kazdangas muzejā notiks pasākums "Sibīrija – cilvēku mūža daļa". Ar īsizrādi "Mīlestība" uzstāsies Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēnu dramatiskais kolektīvs "Ezis", tiks izrādīta Dzintras Gekas filma "Kur palika tēvi?".

piektdiena, 2017. gada 17. marts

Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā

Kazdangas muzejs izsludina konkursu „Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā”. Mūzika ir tā, kas senāk priecēja un vienoja cilvēkus brīvajos brīžos, svētku reizēs, kā arī mierināja skumjākos dzīves posmos. Daudzās Kazdangas mājās dzīvoja cilvēki, kuri mīlēja mūziku, dažādos laika periodos bija izveidojušies pat lielāki un mazāki orķestri, kas bija pieprasīti svētkos un ballītēs tuvākā un tālākā apkārtnē.
Ar konkursa palīdzību centīsimies apzināt ļaudis, kuri prata spēlēt mūzikas instrumentus, kādi mūzikas instrumenti tika spēlēti, kādos pasākumos un kur. Pašķirstīsim albumus, pievērsīsim uzmanību fotogrāfijām, kurās redzami muzikanti, mūzikas instrumenti, izzināsim cilvēkus, kas šajās fotogrāfijās redzami, viņu dzīves stāstus. Pajautāsim vecākiem, vecvecākiem, lai pastāsta, kādi mūzikas instrumenti tika izmantoti ballēs viņu laikā.

Konkursa „Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā”
 NOLIKUMS
Konkurss norisinās no 2017. gada 1. marta līdz 28. aprīlim
1. Konkursa mērķis: apzināt Kazdangā muzikantus, izzināt viņu dzīvesstāstus, iepazīt senos mūzikas instrumentus.
2. Konkursam iesniedzamā darba apraksts: darbs iesniedzams datorrakstā. Darbam pievienot ieskenētas fotogrāfijas (ja ir).
3. Vērtēšanas kritēriji: darba atbilstība tematam, tēmas izklāsts, pievienotas fotogrāfijas.
4. Konkursa mērķauditorija: jebkurš interesents bez vecuma ierobežojuma.
5. Obligātas prasības: Uz katra darba otrā pusē jābūt norādītam skaidri salasāmam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, tālruņa numuram.
6. Darbi jāiesniedz līdz 2017.gada 28.aprīlim Kazdangas muzejā.
7. Labākā darba autoru gaida pārsteiguma balva. Informācija: pie Kazdangas muzeja vadītājas Ilzes, tālr.63449755, 28616717 vai e-pastā: kazdanga.muzejs@inbox.lv

ceturtdiena, 2017. gada 9. marts

Zīme. Raksts. Nozīme

14. martā plkst. 18.00 Kazdangas pilī tikšanās ar folkloristi, jostu darinātāju, grāmatas „Zīme. Raksts. Nozīme” autori Inesi Krūmiņu.
„Ar zīmēm un rakstiem ir līdzīgi kā ar modernajām tehnoloģijām: informācija tiek saglabāta un nodota tālāk kodētā veidā. Lai datus atšifrētu, ir jāzina kods. Arī latvju raksti ir informācija, bet zīmes - kods. Rakstus var “lasīt”, ja pazīst zīmes un tām atbilstošos tēlus. Savukārt tēli jāmeklē latviešu tautas pasakās, dainās un ticējumos.”
Mēs ikdienā satopamies ar dažādām zemēm, rakstiem un ornamentiem, bet cik daudz mēs zinām par to nozīmi,cik daudz mēs zinām par informāciju, ko tās nes līdzi
Līdzmaksājums pasākumā 5 eiro.
Būs iespējams nopirkt arī grāmatas.

otrdiena, 2017. gada 7. marts

Atzinība

6.martā, Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma, izpilddirektors Jānis Tīmanis un restaurators Māris Gulbis devās uz Rīgu saņemt atzinību.
Mēs lepojamies!
Konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2016” tika saņemti 88 pieteikumi, pārstāvot visdažādāko būvju tipoloģiju un aptverot visu Latviju, kā arī Zviedriju, Igauniju un Krieviju, kur Latvijas pilsoņi piedalījušies objektu tapšanā. 2017.gada 2.februāri žūrijas sēdē no 88 pieteiktajiem objektiem 2.konkursa kārtu tika izvirzīti 39 objekti.
Konkurss „Latvijas Būvniecības Gada balva” notiek jau trešo reizi un ir žurnālu „Latvijas Būvniecība”un „Latvijas Architektūra” organizēts konkurss sadarbojoties ar Ekonomikas ministriju, VARAM, Rīgas domes Īpašuma departamentu, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, biedrību “Building Design and Construction Council” Latvijas Restauratoru biedrību, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju, Latvijas Amatniecības kameru, biedrību “Zaļās mājas”. Konkursu šogad atbalstījuši “Technonicoll”, “Pillar”, “Thermowhite”, “Peikko Latvija”, “Condair”. Konkursa devīze “Drošība”. Visus konkursam pieteiktos objektus bija iespēja aplūkto izstādē Līvu laukumā Rīgā.

pirmdiena, 2017. gada 6. marts

Austrasdienas Kazdangā

18.marts plkst.15.00 Kazdangas kultūras centrā koncerts “Austrasdienas Kazdangā” piedalās Austrasbērni no Rīgas un Liepājas. Ieejas maksa Eur 1.00
Vairāk lasiet  šeit >>>