trešdiena, 2017. gada 29. marts

Virsmežzinis un ārsts

Ja meklējot Kazdangas parkā vizbuļus, Tu atrod riņķakrustus, Tev lieti noderētu zināšana par kādu Kazdangas teiku.

Kazdangas baronam uzticīgi kalpojis virsmežzinis Šēferis. Viņš rūpējies par Kazdangas parka izveidošanu, kokmateriālu un malkas sagatavošanu. Virsmežzinis ilgstoši draudzējies ar vietējo Kazdangas ārstu. Viņi bieži kopā pastaigājās pa Kazdangas parku, apmeklēja Dzirnezeru, priecājās par Dzirnezera skaistajiem krastiem. Tā kādā pastaigas reizē abi norunājuši, kad viņi nomiršot, lai vienu apglabā Dzirnezera labajā krastā, bet otru – kreisajā krastā. Tad viņi varēšot labi sasaukties un sarunāties, jo pa Dzirnezera plūdumu balsis plūdīs tīri un saprotami. Tā arī izdarīja. Virsmežzini apglabāja Dzirnezera krastā pils pusē. 20. gs. sākumā šajā vietā uzcelts neliels piemineklis - riņķakrusts ar uzrakstu ‘’Virsmežzinis Šēferis’’. Ļaudis runā, ka virsmežnieks miris tieši 1800. gadā. Dzirnezera pretējā krastā, uzkalniņā aiz grotas apglabāts ārsts.
Abi senie draugi pāri Dzirnezeram sarunājas vēlu vakarā. Domājams, ka tas notiek tad, kad vakaros Dzirnezera krastu kokos brēc pūces. Senie ļaudis teikuši, ka caur pūces brēcieniem labi bija saklausāmas abu mirušo draugu balsis.


Vai zini, ka šie divi parkā esošie riņķakrusti ir vienīgie zināmie Kurzemē?
Vai zini, ka šī nav vienīgā teika par šiem riņķakrustiem?

pirmdiena, 2017. gada 27. marts

Spēka dziesmu vakars


Retrīts Kazdangā

Ar pateicību visiem Gaismas ģimenes dalībniekiem, un katram atsevišķi, par skaisto pieredzes bagāto mūsu Ceļu un ceļojumu šīs ziemas un arī visa pagājušā gada garumā, vēlos Jūs aicināt uz noslēguma Retrītu 6-7 aprīlī, Kazdangā, kā arī kopīgi dosimies uz nodarbības norisi jūras krastā.
Kursim uguni, praktizēsim stihiju meditācijas elpošanas vingrinājumus. Izrunāsim zīmju pieredzētās dziedinošās spējas, un dalīšos ar zīmju kombinācijām, ietekmēm, konkrētās dzīves situācijās.. Vakara meditācijā Kazdangas pilī , ar dziedošajām Tibetas bļodām, esmu sarūpējis Jums kādu pārsteigumu! Protams, sarunas un jautājumi.
Ar prieku Jūs visus redzēšu retrītā. Līdz aiciniet draugus, radus, kas labprāt apgūtu Stihiju elpošanas vingrinājumus, un mūsu diskusijas vakars būtu izglītojoši. Vairāk info par pasākumu http://www.tibetasblodas.lv/

pirmdiena, 2017. gada 20. marts

Sibīrija – cilvēku mūža daļa

24. martā plkst.  13.30 pie teroru upuru piemiņas akmens Kazdangā – piemiņas brīdis un ziedu nolikšana. Pēc tam, plkst. 14.00, Kazdangas muzejā notiks pasākums "Sibīrija – cilvēku mūža daļa". Ar īsizrādi "Mīlestība" uzstāsies Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēnu dramatiskais kolektīvs "Ezis", tiks izrādīta Dzintras Gekas filma "Kur palika tēvi?".

piektdiena, 2017. gada 17. marts

Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā

Kazdangas muzejs izsludina konkursu „Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā”. Mūzika ir tā, kas senāk priecēja un vienoja cilvēkus brīvajos brīžos, svētku reizēs, kā arī mierināja skumjākos dzīves posmos. Daudzās Kazdangas mājās dzīvoja cilvēki, kuri mīlēja mūziku, dažādos laika periodos bija izveidojušies pat lielāki un mazāki orķestri, kas bija pieprasīti svētkos un ballītēs tuvākā un tālākā apkārtnē.
Ar konkursa palīdzību centīsimies apzināt ļaudis, kuri prata spēlēt mūzikas instrumentus, kādi mūzikas instrumenti tika spēlēti, kādos pasākumos un kur. Pašķirstīsim albumus, pievērsīsim uzmanību fotogrāfijām, kurās redzami muzikanti, mūzikas instrumenti, izzināsim cilvēkus, kas šajās fotogrāfijās redzami, viņu dzīves stāstus. Pajautāsim vecākiem, vecvecākiem, lai pastāsta, kādi mūzikas instrumenti tika izmantoti ballēs viņu laikā.

Konkursa „Apzināsim muzikantus un mūzikas instrumentus Kazdangā”
 NOLIKUMS
Konkurss norisinās no 2017. gada 1. marta līdz 28. aprīlim
1. Konkursa mērķis: apzināt Kazdangā muzikantus, izzināt viņu dzīvesstāstus, iepazīt senos mūzikas instrumentus.
2. Konkursam iesniedzamā darba apraksts: darbs iesniedzams datorrakstā. Darbam pievienot ieskenētas fotogrāfijas (ja ir).
3. Vērtēšanas kritēriji: darba atbilstība tematam, tēmas izklāsts, pievienotas fotogrāfijas.
4. Konkursa mērķauditorija: jebkurš interesents bez vecuma ierobežojuma.
5. Obligātas prasības: Uz katra darba otrā pusē jābūt norādītam skaidri salasāmam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, tālruņa numuram.
6. Darbi jāiesniedz līdz 2017.gada 28.aprīlim Kazdangas muzejā.
7. Labākā darba autoru gaida pārsteiguma balva. Informācija: pie Kazdangas muzeja vadītājas Ilzes, tālr.63449755, 28616717 vai e-pastā: kazdanga.muzejs@inbox.lv